Studerer du fysioterapi i utlandet og du er medlem av ANSA, kan du delta på faglige og sosiale arrangementer i regi av ANSA Fysioterapi.

Styret til ANSA Fysioterapi ønsket å danne en faggruppe for norske fysioterapistudenter i utlandet, da det ikke eksisterte noe lignende tilbud. Alle norske fysioterapistudenter i utlandet skal kunne være medlem av ANSA og engasjere seg i ANSA Fysioterapi - uavhengig av hvor de studerer. I og med at vi er underlagt ANSA, betyr det at alle norske fysioterapistudenter som er medlemmer av studentorganisasjonen har muligheten til å være medlem av faggruppen, kostnadsfritt.

Nettverk for norske fysioterapistudenter

Målet til ANSA Fysioterapi er å danne et profesjonelt nettverk blant norske fysioterapistudenter i utlandet, gjennom arrangering av fagrelaterte seminarer og kurs. Gjennom digitale og sosiale kanaler vil vi promotere ulike arrangementer, diskutere ulike temaer og fagområder og dele erfaringer.

Ukentlige oppdateringer

Ukentlig vil det for eksempel velges ut en student som skal presentere seg selv og sitt studiested/land, slik at man lettere kan bli kjent med hverandre på tvers av landegrensene. Det vil også være interessant å intervjue turnuspraktikanter om deres erfaringer, i tillegg til autoriserte fysioterapeuter om arbeidsmuligheter etter end studium.

Arrangementer og kurs

For øyeblikket er vi i gang med planleggingen av aktuelle kurs og sosiale arrangementer. Det finnes mange muligheter og vi gleder oss til en spennende tid i vente.

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Som medlem i ANSA kan du få:

Er du ikke medlem i ANSA?

Meld deg inn i dag!

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA Fysioterapi

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn som studerer fysioterapi eller har faglige spørsmål, ta kontakt med oss i styret til ANSA Fysioterapi så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til fysio@ansa.no.

ANSA Fysioterapi på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Fysioterapi kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer av ulike arrangementer.