ANSA Fag & Karriere presentere vårt nye karriereverktøy for norske utenlandsstudenter.

Arbeidsportal - ANSA Fag & Karriere

Et resultat av sammenslåingen av ANSA Samfunn og ANSA Økonomi til ANSA Fag & Karriere er det nye fokuset mot karriere. Dette har før til at vi tilbyr alle ANSA medlemmer fritt bruk av denne listen over karrieremuligheter i Norge som en inngangsdør til å forenkle søknadsprossens på jobbmuligheter i Norge etter endt utenlandsopphold. 

Denne listen vil vi i ANSA Fag & Karriere oppdatere på en ukentlig basis over de potensielle stillinger dere finner i Norge uavhengig av erfaringsnivå. Disse stillingene vil derimot være rettet mot studenter som har faglig kompetanse rettet mot økonomi og samfunnsvitenskapelige fagområder, med muligheten for at det på et senere tidspunkt også vil inneholde potensielle jobbmuligheter for de norske utenlandsstudentene med studier innen realfag.