ANSA Fag & Karriere er et utvalg for norske studenter i utlandet som studerer samfunn, økonomi, og realfag. Vi tilbyr faglig innsikt i de nevnte fagene, dagsaktuelle endringer i verden, pluss annet faglig og sosiale arrangementer.

I Mai 2018 gikk ANSA Samfunn og ANSA Økonomi sammen for å gjennomføre en utvalgssammenslåing for å fremme et bedre samlet produkt til sine medlemmer.

Resultatet har blitt ANSA Fag & Karriere, som vil fortsette med det utvalgene gjør i dag, enten det er medlemsblad, nyhetsoppdateringer, fagdager, og annet. Utvalget vil fokusere på å utvide nye medlemstilbud mot norske utenlandsstudenter, spesielt rettet mot karriere. 

Hvordan skal dette gjøres?

ANSA Fag & Karriere består av høyt motivert styre, med god innsikt innen de faglige feltene. En leder med ansvar for prosjektplanlegging og levering av de nye tjenestene. En redaktør som leverer et profesjonell medlemsblad; Utlendighet. Her vil du fremdeles få tilgang til flere dagsaktuelle saker, med mer. Vi har også en karriereansvarlig som skal levere karrierefremmende tjenester og holde dere oppdatert på norske jobbmuligheter. Totalt 3 fagpersoner med i dybdekunnskap og stor interesse for sine respektive fag.  

Karrierefokuset til utvalget vil bli utviklet høsten 2018, men vil gi ut kontinuerlig oppdaterte jobbmuligheter som finnes i Norge på ukentlig basis. Mer om våre utlyste stillinger kan du finne på denne siden:  "Styret i ANSA Økonomi"

Ta også gjerne kontakt med oss på vår facebook side eller send mail til enten: samfunn@ansa.no & utvalg.okonomi@ansa.no!

 ANSA Utlendighet

Nyeste utgaven av ANSA utlendighet!

 

Aprilutgaven av utlendighet har tema "Stormakter i verden"

 

Desemberutgaven av utlendighet har temaet "Klima".

"Augustutgaven av Utlendighet har temaet "Afrika". I magasinet kan du blant annet lese om Masterstudent Gyri Reiersen som dro til Etiopia for å jobbe i en Start-up, et intervju med landlsleder for ANSA Sør-Afrika Jørgen Clemmesen-Fløholm om hvordan det er å studere i Cape Town, samt myten om reversert rasisme i Sør-Afrika. I tillegg til dette kan man lese om viktigheten om å være trygg som er skrevet av Sosialantropolog Maria Fagerheim Nilssen. Til slutt er det også en veldig fin bildeserie fra studenter i rundt omkring i Afrika. Vi håper du liker utgaven!"