ANSA Helsefag er et utvalg for alle helsefaglige studenter i utlandet. Vi kan nås på mail og Facebook. Vi svarer på spørsmål, deler relevante fagartikler, oppdatert info om autorisasjon og ellers spennende info som angår helsefaglige studenter i utlandet.

Nettverk for norske helsefagstudenter

Sammen ønsker vi å danne et profesjonelt nettverk blant norske helsefagstudenter i utlandet, gjennom arrangering av fagrelaterte seminarer og kurs. Gjennom digitale og sosiale kanaler vil vi promotere ulike arrangementer, diskutere ulike temaer og fagområder og dele erfaringer.
 

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

For kr. 40,- i mnd kan du som medlem i ANSA få:

 

Er du ikke medlem i ANSA?

 button_meld-deg-inn.png

 

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA Helsefag

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn som studerer helsefag eller har faglige spørsmål, ta kontakt med oss i styret til så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til helsefag@ansa.no.

ANSA Helsefag på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Helsefag kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer av ulike arrangementer.