Du kan lese mer om alle kandidatene som stiller til ANSAs hovedstyre her. 

Kandidater til president

Hanna Flood

Hanna-1 - Hanna Flood.jpg

Hanna er 23 år fra Oslo og har en bachelorgrad i teoretisk fysikk fra Queen Mary University i London. Gjennom vervene som økonomiansvarlig og nestleder i ANSA UK, to år som hovedstyrerepresentant og ett år som president har hun bunnsolid erfaring fra de fleste ledd av organisasjonen og vist at hun har et genuint og vedvarende engasjement for ANSA. Det siste året har Hanna vist seg som en dyktig president som har ledet organisasjonen trygt gjennom en periode med store endringer. Hun har bidratt til at medlemsveksten igjen er positiv og har fulgt opp tillitsvalgtapparatet på en god måte. Samtidig har hun mestret rollen som president og ANSAs talsperson utad og kan vise til flere politiske gjennomslag i hennes første år som president. Med hennes enorme arbeidskapasitet, evne til å lære raskt og hennes inspirerende og karismatiske vesen er valgkomiteen sikre på at Hanna også vil kunne få gjennom flere politiske seire i den neste styreperioden.

Hanna har videre konkrete tanker og forslag til hva hun kan bidra med ett år til som president og har flere prosesser på gang som hun ønsker å følge opp. Dette gjør at valgkomiteen ikke er redd for at hun vil miste motivasjonen ved å sitte et andre år som president. Samtidig er hun reflektert, ikke redd for å ta imot kritikk og viser tydelig at hun forstår hvor hun har sine svake sider. Disse har hun også klare planer for hvordan hun kan veie opp for i neste periode. Hennes mange sterke sider gjør valgkomiteen trygg på at å gjenvelge henne som leder er utelukkende bra for organisasjonen. Derfor vil en hardtarbeidende, samlende og inkluderende leder som Hanna kun fortsette å komme ANSA til gode og bringe organisasjonen enda lenger videre i riktig retning.

 

Kandidater til nåværende utenlandsstudent 

Julie Nordmo

HS_NORDMO_BILDE - Julie Nordmo.png

Julie er 25 år fra Kristiansand og har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra Universidad Europea de Madrid i Spania med utveksling til både Kina og London. Til høsten vil hun fullføre bachelorgraden sin i Madrid. Julie har lang erfaring fra ANSA og startet som lokallagsleder i Madrid allerede i 2015. Siden den gang har hun sittet som både landsleder og nestleder i ANSA Spania før hun i fjor ble valgt inn i hovedstyret.

Julie har vært en ressurs for ANSA helt fra sitt starten av og valgkomiteen er trygge på at dette vil fortsette i flere år fremover. Julie har erfaring fra flere ulike ANSA-land, noe som gir henne et godt innblikk i hvor forskjellig studenthverdagen kan være for ANSA sine medlemmer. Julie har videre klare ideer om hva hun vil endre etter det foregående året i hovedstyret. Hun brenner spesielt for organisasjonen sin evne til å nå ut til potensielle medlemmer før studiene. Valgkomiteen ble også imponert over Julie sin evne til å reflektere over hvordan hun ønsker å forbedre både organisasjonen og seg selv som hovedstyremedlem, noe som gjør at valgkomiteen har stor tillit til at Julie kommer til å være en viktig støttespiller for ANSAs videre utvikling.

 

Håkon Rygh

Offisielt bilde - Håkon Skaare Rygh.jpg

Håkon er 24 år fra Oslo og har vært utenlandsstudent både på videregående og har tatt hele studieløpet i Frankrike. Håkon er inne i siste året av en mastergrad i anvendt fysikk ved INSA i Toulouse og vil til høsten jobbe som praktikant i Paris som en del av studiene. Håkon har vært aktiv i ANSA siden han var på utveksling på videregående i 2011 og har siden fortsatt sitt sterke engasjement i organisasjonen. Han er akkurat ferdig som landsleder og kjenner derfor organisasjonen godt både som medlem og som styremedlem i landsstyret. Håkon er hardtarbeidende, grundig og analytisk, og kan bidra med saklige og velbegrunnede avgjørelser inn i et styre. Han har også vist at han kan jobbe målrettet og løsningsorientert mot et felles mål. Med dette anser valgkomiteen Håkon som et trygt og stødig hovedstyremedlem som vil kunne holde ANSA på rett kurs fremover.

 

Morgan Alangeh

Bilde til nettsiden - Morgan Alangeh - Morgan Alangeh.jpg

Morgan er 24 år fra Porsgrunn i Telemark og holder på å avslutte andreåret av en mastergrad i Economics and Social Sciences ved Bocconi University i Italia. Han har også en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og finans fra Bocconi med utveksling til Tsinghua University i Beijing. Morgan har lang organisasjonserfaring blant annet som tidligere politisk nestleder i Elevorganisasjonen (EO) og fra Natur og Ungdom. I tillegg har han vært aktiv i ANSA Milano og sittet i landsstyret til ANSA Italia. Morgan oppleves som reflektert, initiativrik, kreativ og lærevillig og har i tillegg utvist svært god rolleforståelse for vervet som hovedstyremedlem. Til tross for sin relativt korte fartstid i ANSA, har Morgan utmerket seg spesielt ved å ha vist god innsikt i og forståelse for ANSA som en helhetlig organisasjon på alle plan og hva ANSA kan og bør tilby sine medlemmer. I tillegg har han klare tanker om hva han kan bidra med organisatorisk til ANSA. Med Morgans personlige egenskaper og sterke organisasjonsbakgrunn er valgkomiteen sikre på at Morgan vil bli en viktig bidragsyter til ANSAs langsiktige utvikling og samtidig sørge for et godt og velfungerende styre i den kommende styreperioden.

 

Kristine Gjøs

Kristine Gjos.JPG

Kristine er fra Sarpsborg og har en bachelorgrad i økonomi og internasjonale relasjoner fra Lancaster University i Storbritannia. Hun har det siste året vært praktikant ved den norske ambassaden i Singapore og jobbet med sosiale medier for FN og Verdens matvareprogram i København. Til høsten starter hun på en master i økonomi og strategi ved Imperial College i London. Hun er også tidligere lokallagsleder for ANSA Lancaster og styremedlem i Econa Lancaster. Kristine viser et tydelig engasjement og forståelse for organisasjonen, samt god rolleforståelse for hva et hovedstyreverv innebærer. Hun ønsker å styrke ANSAs tilbud både før og etter utenlandsstudiene slik at vi tilknytter oss medlemmer før man reiser og samtidig gir de et godt tilbud i etterkant. Hun har vist at hun har mange personlige egenskaper som vil komme organisasjonen til gode, spesielt hennes evne til å tenke langsiktig og strategisk, evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og evnen til å samarbeide både innad og på tvers av organisasjoner. Valgkomiteen mener derfor at Kristine med sin varierte bakgrunn og kompetanse innenfor politikk, strategi og kommunikasjon vil kunne utgjøre en positiv forskjell for ANSA i neste periode.

 

Sophie Selstad

Sophie.jpg

Sophie er 26 år fra Stavanger og tar en Master i Business Administration fra Universitetet i Amsterdam. Tidligere har hun vært på utveksling til McGill University i Canada og tatt kulturstudier i Vietnam. Sophie har flere års erfaring fra landsstyret i Benelux både som nestleder og økonomiansvarlig. Der har hun vært med på å øke aktiviteten i landet og å effektivisere, forenkle og strømlinjeforme organisasjonen. Med studiebakgrunnen og perioden som økonomiansvarlig har hun bygd opp en forståelse og interesse for økonomien i ANSA og da særlig den nye fordelingen av frifondmidler. I tillegg er hun opptatt av en mer gjennomsiktig organisasjon hvor medlemmer og tillitsvalgte i alle ledd kan ta mer del i og eierskap til ANSAs virke. Hun vil derfor bidra med viktig kompetanse i hvordan man kan implementere endringer i organisasjonen på en god måte lokalt. Med dette mener valgkomiteen at Sophie med sin innsikt, engasjement og arbeidskapasitet vil utgjøre en viktig forskjell for ANSAs videre utvikling.

 

Sara Fossum

Sara Fossum  - Sara Fossum.png

Sara er 23 år gammel og kommer fra Sandnes. Hun har nylig fullført en bachelorgrad i Management fra Universitetet i Manchester med spesialisering innenfor innovasjon, entreprenørskap og bærekraft. Til neste år planlegger hun å begynne på en mastergrad i bærekraft ved University of Sydney i Australia. Sara har vært markedsansvarlig og landsleder i ANSA UK og er derfor godt kjent med ANSAs største land. I landsstyret til ANSA UK har Sara spesielt bidratt med et økt fokus på inkludering og trygge rom, noe hun ønsker å jobbe videre med i hovedstyret. I tillegg ønsker hun å styrke ANSAs arbeid med bærekraft. Dette mener valgkomiteen er meget positivt. Sara fremstår videre som ansvarsfull og inkluderende, og valgkomiteen er derfor trygge på at Sara med hennes kompetanse innenfor bærekraft og hennes ønske om å jobbe med inkludering og trygge rom vil være et positivt bidrag til ANSA.Kandidater til tidligere utenlandsstudent

Johan Liseth Hansen

Johan.JPG

Johan er 26 år og kommer fra Bergen og har studert i både Australia, Nederland og Sverige. Johan har også flere års erfaring fra ulike ledd av ANSA og har det siste året sittet i hovedstyret som tidligere utenlandsstudent. Johan viser et sterkt engasjement for organisasjonen og skiller seg ut gjennom hans arbeid og interesse for økonomien til ANSA. Dette har vist seg spesielt gjennom hans engasjement for å sørge for at endringene rundt Frifond blir implementert på en trygg og god måte gjennom hele organisasjonen, noe som også er en av Johans hjertesaker for det kommende året. I tillegg til dette har Johan også gjort seg opp konkrete tanker og ideer rundt hva han ønsker å forbedre i både organisasjonen og hovedstyret det kommende styreåret. Dette gjør at valgkomiteen har stor tiltro til at Johan sitt engasjement for ANSA kun vil fortsette å øke utover året. Valgkomiteen mener at Johan med hans trygge vesen og lange fartstid i ANSA vil kunne sikre kontinuitet og stabilitet i en organisasjon som er i endring.

 

Ida Iselin Eriksson

Ida Iselin.JPG

Ida Iselin er 27 år fra Oslo og har en mastergrad i internasjonal utdanning fra University of Sussex i Storbritannia med masteroppgave i internasjonal studentmobilitet. Ida Iselin har ti års organisasjonserfaring fra organisasjoner som Youth for Understanding i tillegg til variert arbeidserfaring blant annet som praktikant for EØS-midlene i Brussel og studentpraktikant ved den norske ambassaden i Tallinn. Til høsten vil hun jobbe for Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) i Bergen. Valgkomiteen anser Ida Iselins kompetanse innenfor utdanningssektoren og internasjonalisering som særlig verdifull for ANSA. Videre har hun utmerket seg som en sterk bidragsyter i styrearbeidet og ANSAs organisatoriske utvikling gjennom arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling og som en god støttespiller til presidenten. I det kommende året ønsker hun særlig å jobbe for å styrke ANSAs karrieresatsning. Kombinasjonen av Ida Iselins engasjement, entusiasme, evne til å ta initiativ og sterke faglige tyngde innenfor internasjonal utdanning gjør at valgkomiteen ser på henne som en uunnværlig ressurs for ANSA fremover.