ANSAs valgkomité velges av generalforsamlingen og har som hovedoppgave å innstille på kandidater til sentrale verv i organisasjonen.

Årets valgkomité (VK) består av fem personer, hvorav en er ekstern. Valgkomiteen innstiller ny president og hovedstyre, samt nytt ordførerkollegium og kontrollkomité som årlig velges av ANSAs Generalforsamling. Valgkomiteen blir selv innstilt av hovedstyret. Valgkomiteen har ansvar for rekruttering av nye kandidater, søknadsprosessen for kandidatene samt gjennomføringen av selve valget under generalforsamlingen.

Har du spørsmål knyttet til valgkomiteens arbeid eller hvordan det er å sitte i ANSAs hovedstyre? Kunne du sett for deg å stille til valg eller bli ANSAs nye president? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Mer informasjon om søknadsprosessen for valget i 2022 kommer etter hvert.

Du når oss på valg@ansa.no

Hva gjør valgkomiteen?

Valgkomiteen har som mål å synliggjøre vervene og valgprosessen. Komiteen innstiller én president, åtte hovedstyremedlemmer, et ordførerkollegium og en kontrollkomité. Valgkomiteen innstilles av ANSAs hovedstyret.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale tillitsverv under generalforsamlingen. Det vil si at det er valgkomiteen som utlyser valg, tar imot kandidaturer og gjennomfører en prosess for å finne de mest egnede kandidatene til ANSAs sentrale tillitsverv. Valgkomiteen gjennomfører intervjuer og caseoppgaver med kandidater, og presenterer sin innstilling under generalforsamlingen. 

Verv du kan stille til

Les mer om hvilke verv du kan stille til på ANSAs generalforsamling.

Alle som er "valgbare" kan stille helt frem til valget på ANSAs generalforsamling, men for å bli vurdert av valgkomiteen må du sende inn CV og motivasjonsbrev innen en frist som settes av valgkomiteen. Fristen annonseres nærmere generalforsamlingen. 

Kontakt valgkomiteen

Ønsker du å vite mer om valgprosessen eller nominere kandidater til sentrale tillitsverv kan du sende en e-post til valg@ansa.no