Valgkomiteen søker deg som er interessert, målbevisst og har et brennende engasjement for ANSA. 

ANSAs generalforsamling velges ANSAs nye president, åtte personer til hovedstyret, samt ordførerkollegium, kontrollkomité, valgkomité og ordenskollegium. Hovedstyret er ANSAs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og presidenten er styreleder og øverste tillitsvalgte.

 

Hvorfor stille til valg i ANSA?

Har du et brennende engasjement for ANSA? Ønsker du å være med å påvirke din studenthverdag i utlandet og forsvare utenlandsstudentenes interesser? Synes du organisasjonsarbeid er spennende, og har lyst til å lære mer om hvordan det er å sitte i et styre? Synes du at et år med gode diskusjoner, muligheten til å treffe medlemmer fra ANSA-land i hele verden og opplevelser for livet høres spennende ut? Da vil vi høre fra deg!

Vervene i ANSA som velges av Generalforsamlingen

 1. Hovedstyre
 2. President
 3. Ordførerkollegium
 4. Kontrollkomité
 5. Valgkomite

Hovedstyret

Arbeidsoppgaver

Hovedstyret består av seks nåværende og to tidligere utenlandsstudenter. Disse møtes minimum fem ganger i året og jobber sammen for å ta strategiske avgjørelser for organisasjonen. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for drift, økonomi og organisasjonsutvikling, og det forventes at man er godt forberedt til styremøtene hvor faste og aktuelle punkter tas opp.

Hovedstyret er et styrende styre og jobber først og fremst organisatorisk, mens det politiske arbeidet primært utføres av presidenten. Det forventes at hovedstyrerepresentanter har en god rolleforståelse av vervet og samarbeider godt med sekretariatet, da den daglige oppfølgingen av ANSAs drift og hovedstyrets vedtak utføres av ANSAs sekretariat. En hovedstyrerepresentant er imidlertid ansvarlig for å følge opp tildelte ANSA-land til enhver tid, og det rapporteres om landenes virke på hvert hovedstyremøte.

Nåværende utenlandsstudenter regnes som studenter som under styreperioden 2019/2020 er registrert som student ved et lærested i utlandet. Tidligere utenlandsstudenter regnes som studenter som tidligere har vært studenter ved et lærested i utlandet, men som ikke lenger er studenter i styreperioden. Praktikanter vil som hovedregel regnes som tidligere utenlandsstudenter. Dersom praktikantoppholdet er en del av et studieløp og praktikanten er registrert som student ved et studiested med rett til støtte fra Lånekassen, vil man allikevel regnes som nåværende utenlandsstudent. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du er strukturert og disiplinert
 • Du har god økonomisk forståelse
 • Du har kjennskap til ANSA
 • Du er sosial og initiativrik
 • Du er tillitsfull og trygg
 • Du er samarbeidsvillig og tilpasningsdyktig

Kjenner du deg igjen i disse egenskapene?

President

Arbeidsoppgaver

Presidenten er både styreleder for hovedstyret og frikjøpt leder på fulltid for organisasjonen. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk, og er organisasjonens talsperson og ansikt utad. Vervet innebærer dermed mye kontakt med media, myndigheter og andre aktører innen høyere utdanning.

Som president har du fast arbeidsplass ved ANSAs kontor i Oslo. Presidenten har derfor også støtte fra et fulltidsarbeidende sekretariat som bidrar med kompetanse og kontinuitet i arbeidet. Vervet varer i 12,5 måneder og er det eneste vervet i ANSAs tillitsmannsapparat som er honorert. Den nyvalgte presidenten vil de første to ukene overlappe med avtroppende president.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har god kjennskap og erfaring med styrearbeid
 • Du har god økonomisk forståelse
 • Du er diplomatisk og evner å stå opp mot andre
 • Du har politisk forståelse -Du tør å ta upopulære beslutninger
 • Du er sosial og har gode kommunikasjonsegenskaper

Kjenner du deg igjen i disse egenskapene?

Ordførerkollegiet

Arbeidsoppgaver

Ordførerkollegiet består av en gruppe på inntil fire medlemmer og er et rådgivende organ for hovedstyret. Ordførerkollegiet leder hovedstyremøtene i samråd med president og fører referat fra hovedstyremøtene. Ordførerkollegiet leder også generalforsamlingen og tolker ANSAs statutter mellom generalforsamlingene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har evnen til å lede ordet på en strukturert måte
 • Du evner å forholde deg nøytral
 • Du har kjennskap til vedtekter

Kjenner du deg igjen?

Kontrollkomiteen 

Arbeidsoppgaver

Kontrollkomiteen kan bestå av inntil fire medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Kontrollkomiteen er en nøytral komité som skal kontrollere at hovedstyret jobber i tråd med generalforsamlingens vedtak, statutter og øvrige retningslinjer og at ANSAs økonomi forvaltes forsvarlig. Kontrollkomiteen avgir skriftlige statusrapporter på hovedstyremøter samt en avsluttende skriftlig rapport til generalforsamlingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har god kjennskap til ANSA og ANSAs vedtekter
 • Du er detaljert
 • Du evner å forholde deg nøytral

Kjenner du deg igjen?
Meld ditt kanditatur til kontrollkomitéen

Valgkomiteen

Arbeidsoppgaver

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Valgkomiteen har som oppgave å innstille kandidater til sentrale tillitsverv i ANSA, unntatt innstilling av ny valgkomité. Merk at nominasjoner til valgkomiteen skal sendes til president@ansa.no 

Ønskede kvalifikasjoner

 • God forståelse for ANSAs organisasjonsstruktur og/eller erfaring fra andre organisasjoner

Prosessen steg for steg

For å bli valgt til et tillitsverv i ANSA, kreves det gyldig medlemskap i organisasjonen. Alle som er "valgbare" kan stille helt frem til valget på ANSAs generalforsamling, men for å bli vurdert av valgkomiteen må du sende inn kandidaturet ditt før søndag 21. juni kl. 23.59.

 1. Ferdig utfylt nettskjema og følgende dokumenter må inn innen søndag 21. juni kl. 23.59:
 • President:
 1. CV
 2. et motivasjonsbrev på 1-2 sider, som kun vil leses av valgkomitéen
 3. en tekst om deg selv på maks. 300 ord og et bilde til nettsiden. Bildet og teksten vil legges ut på no slik at medlemmene kan bli kjent med årets kandidater.
 • Hovedstyre:
 1. din CV
 2. et motivasjonsbrev på 1-2 sider, som kun vil leses av valgkomitéen
 3. en tekst om deg selv på maks. 200 ord og et bilde til nettsiden
 • Kontrollkomité, ordførerkollegium og valgkomité:
 1. en kort begrunnelse på maks. 2-300 ord om hvorfor du ønsker å stille
 2. OBS! Nominasjoner til valgkomitéen sendes til president@ansa.no og innstilles av sittende hovedstyre

 

 1. En caseoppgave vil bli sendt ut for kandidater som stiller til hovedstyret og som president mandag 22. juni kl. 12.00, dagen etter fristen for å melde kandidatur utløper. Disse bruker valgkomitéen i sin vurdering, og de skal besvares og sendes til valg@ansa.no innen 26. juni kl. 23.59. Stiller du som presidentkandidat, skal du gjennom et litt mer omfattende løp. Du vil få flere oppgaver som skal sendes inn, samt gå gjennom en lobbysimulering.
 2. Intervjuer av president- og hovedstyrekandidater vil bli holdt helgen 10. - 11. juli. Intervjuene vil bli holdt i Oslo, men kan ved behov også holdes via Skype.
 3. Valgkomitéen legger frem sin innstilling på nettet onsdag 15. juli kl. 13:00. Innstillingen vil bli presentert muntlig under Generalforsamlingen. Alle kandidater vil bli kontaktet av valgkomitéen i forkant av publiseringen for å fortelles om de er innstilt eller ikke.
 4. Det er sterkt anbefalt å delta på ANSAs generalforsamling i Oslo 24. - 26. juli. Her får du 2 minutter til din valgtale (3 minutter hvis du stiller som president). Presidentkandidater skal også gjennom en presidentdebatt, og kandidater til hovedstyret vil gå gjennom en uformell samtale med spørsmål fra salen. Sist men ikke minst, her avholdes valget – og på lørdag ettermiddag vil det bli klart hvem som skal utgjøre ANSAs hovedstyre for 2020/2021. Kandidater til hovedstyret og president får dekket kost og losji under Generalforsamlingen.  

Slik stiller du vil valg

Du melder ditt kandidatur til de ulike vervene ved å klikke deg inn her!

Spørsmål?

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på valg@ansa.no Vi er her for å hjelpe!