ANSAs valgkomité velges av generalforsamlingen og har som hovedoppgave å innstille på kandidater til sentrale verv i organisasjonen.

Årets valgkomité (VK) består av fem personer, hvorav en er ekstern. Valgkomiteen innstiller ny president og hovedstyre, samt nytt ordførerkollegium og kontrollkomité som årlig velges av ANSAs Generalforsamling. Valgkomiteen blir selv innstilt av hovedstyret. Valgkomiteen har ansvar for rekruttering av nye kandidater, søknadsprosessen for kandidatene samt gjennomføringen av selve valget under generalforsamlingen.

Har du spørsmål knyttet til valgkomiteens arbeid eller hvordan det er å sitte i ANSAs hovedstyre? Kunne du sett for deg å stille til valg eller bli ANSAs nye president? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Mer informasjon om søknadsprosessen for valget i 2019 kommer etter hvert.

Du når oss på valg@ansa.no

Valgkomiteen 2018/2019 består av:

Leder: Hedda Gudim

 • Første periode i ANSAs valgkomité

 • Styremedlem (vara) i LNU 2018/2019

 • Kontrollkomitéen 2017/2018, hovedstyrerepresentant 2016/2017, nestleder og økonomiansvarlig ANSA Canada 2015/2016, lokallagsleder ANSA Montréal 2015/2016

 • Bachelorgrad i internasjonal utvikling fra McGill University i Montréal, Canada, utveksling til Sciences Po Paris. Begynner på mastergrad ved LSE høsten 2019.

 • Jobber som saksbehandler i UDI og studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Komitémedlemmer:

Katinka Oxaas-Straume

Thea S. Holland

 • Første periode i ANSAs valgkomité

 • Ordførerkollegiet 2017/2018, hovedstyrerepresentant 2016/2017, landsleder ANSA Irland 2015/2016, nestleder ANSA Irland, 2014/2015 og webansvarlig ANSA Irland 2013/2014

 • Bachelorgrad i Psykologi, fra Dublin Business School i Irland.

 • Jobber som miljøterapeut på Blakstad Sykehus og rådgiver på Sonans Utdanning.

Nils Martin Ek

 • Første periode i ANSAs valgkomite

 • Hovedstyrerepresentant 2017/2018, landsleder ANSA Slovakia 2015-2017, styremedlem ANSA Martin 2013-2015.

 • MUDr. (Doctor of General Medicine) fra Jessenius faculty of Medicine i Martin, Slovakia og BSc i Biomedical Sciences fra University of Aberdeen, Skottland, UK

 • Jobber som LIS1 på Sykehuset Østfold.

Martine Tønnessen (ekstern)

 

 • Første periode i ANSAs valgkomite

 • Leder i KrFU

 • Jobbet på ANSAs informasjonssenter 2014-2015

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo, med utveksling fra University of California San Diego

Hva gjør valgkomiteen?

Valgkomiteen har som mål å synliggjøre vervene og valgprosessen. Komiteen innstiller én president, åtte hovedstyremedlemmer, et ordførerkollegium og en kontrollkomité. Valgkomiteen innstilles av ANSAs hovedstyret.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale tillitsverv under generalforsamlingen. Det vil si at det er valgkomiteen som utlyser valg, tar imot kandidaturer og gjennomfører en prosess for å finne de mest egnede kandidatene til ANSAs sentrale tillitsverv. Valgkomiteen gjennomfører intervjuer og caseoppgaver med kandidater, og presenterer sin innstilling under generalforsamlingen. 

Verv du kan stille til

Les mer om hvilke verv du kan stille til på ANSAs generalforsamling.

Alle som er "valgbare" kan stille helt frem til valget på ANSAs generalforsamling, men for å bli vurdert av valgkomiteen må du sende inn CV og motivasjonsbrev innen en frist som settes av valgkomiteen. Fristen annonseres nærmere generalforsamlingen. 

Kontakt valgkomiteen

Ønsker du å vite mer om valgprosessen eller nominere kandidater til sentrale tillitsverv kan du sende en e-post til valg@ansa.no