Ønsker du å bli praktikant? Se aktuelle stillinger og søknadsfrister her.

Listen viser ledige stillinger høsten 2023:

Australia

Arabiske Emirater

Bangladesh

Belgia

Brasil

Canada

Danmark

Estland

Frankrike

Ghana

Hellas

Irland

Island

Jordan

Kina

Latvia

Litauen

Malaysia

Malawi

Marokko

Nederland

Nepal

Polen

Portugal

Romania

Saudi-Arabia

Singapore

Sveits

Sverige

Sør-Afrika

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

USA

Les mer om studentpraktikantordningen og se komplett liste over alle ledige praktikantplasser på Regjeringen.no.

 

Bannerfoto: Flickr, Olga Lednichenko