Bli praktikant. Se aktuelle stillinger og søknadsfrister her.

Listen viser søknadsfristen for stillinger.

 

Les mer om studentpraktikantordningen og se komplett liste over alle ledige praktikantplasser på Regjeringen.no.

 

Har du vært praktikant ved en ambassade i utlandet?

Vi vil gjerne høre om dine erfaringer - ta kontakt med web koordinator

Bannerfoto: Flickr, Olga Lednichenko