Har du erfart noe du opplever som utfordrende i ANSA-sammenheng? Vi ønsker at ANSA skal være en trygg organisasjon for alle medlemmer og har derfor opprettet "varslingsknappen" - hvor du kan melde i fra til ANSA Sentralt.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold i ANSA:

ANSA skal være en trygg organisasjon for alle medlemmer, ansatte og gjester. Derfor har vi opprettet "varslingsknappen" - hvor du kan melde fra om kritikkverdige forhold og ubehagelige hendelser. 

Vi vet at det kan være vanskelig å si ifra hvis man selv opplever at noen tråkker over grenser, eller hvis man ser medstudenter som opplever noe som de selv synes er vanskelig å si ifra om. Dette kan for eksempel være økonomisk mislighold, uønskede seksuelle tilnærminger, mobbing, vanskelige konflikter eller andre kritkkverdige forhold. ANSA tar alle hendelser på alvor. 

Alle varsler kan leveres anonymt til ANSAs beredskapsgruppe. 

Slik behandles en varsling i ANSA:

Vi vil følge opp alle henvendelser, og gjøre alt vi kan for å hjelpe deg med det du opplever som vanskelig. Slik kan vi sikre at ANSA er en trygg organisasjon for alle våre medlemmer. 

Varselet mottas av ANSAs beredskapsgruppe som består av generalsekretær, kommunikasjonsrådgiver, sosialveileder og president. Om et varsel gjelder et medlem av beredskapsgruppen vil vedkommende utelukkes fra behandlingsprosessen, mens de øvrige medlemmene av gruppen behandler saken på normal måte. Alle varslinger i ANSA håndteres i utgangspunktet som vist i modellen under. 

 

Varslingsrutiner.png

Hva må et varsel inneholde:

- Hva har skjedd (lovbrudd eller brudd på interne retningslinjer)?

- Hvem er involvert?

- Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget?

- Når skjedde det?

- Har det skjedd flere ganger? 

- Var det vitner tilstede?

ANSA ønsker at du varsler skriftlig i skjemaet nedenfor. Da kan ingen så tvil om at innholdet er blitt varslet. Du mottar så en bekreftelse på at varselet er mottatt.