Har du erfart noe du opplever som utfordrende i ANSA-sammenheng?

Du trenger bare å fylle ut din kontaktinfo i skjemaet nedenfor, så vil noen fra vår beredskapsgruppe kontakte deg innen 48 timer (eller neste arbeidsdag hvis det er en helg). Du velger selv om du vil kontaktes på telefon eller epost og hvor mye informasjon du vil skrive her. Din henvendelse behandles alltid konfidensielt.

 

 

Vi ønsker at ANSA skal være en trygg organisasjon for alle medlemmer og har derfor denne varslingsknappen hvor du kan melde ifra til ANSAs beredskapsgruppe. Finn mer nyttig info om varslingsprosessen og hjelpeinstanser nedenfor.

Slik behandles en varsling i ANSA

Varselet mottas av ANSAs beredskapsgruppe som består av generalsekretær, kommunikasjonsrådgiver, sosialveileder og president. Alle fire har full taushetsplikt. Om et varsel gjelder et medlem av beredskapsgruppen vil vedkommende utelukkes fra behandlingsprosessen, mens de øvrige medlemmene av gruppen behandler saken på normal måte. Dersom ett av medlemmene i beredskapsgruppen er inhabil i saken, vil vedkommende ikke være med i behandling av saken. Ingen andre tillitsvalgte i ANSA (f.eks. ditt lokale ANSA-styre eller ANSA-land) vil informeres om varslingen, med mindre de selv er involvert i den.

Hva bør et skriftlig varsel inneholde?

- Hva har skjedd?

- Hvem er involvert?

- Hvor skjedde det?

- Når skjedde det?

- Har det skjedd flere ganger? 

- Var det vitner til stede?

Selv om vi først ringer deg opp, så vil vi sannsynligvis ønske å motta varselet ditt skriftlig etter hvert. Da kan ingen så tvil om innholdet i varslingen. Varselet ditt vil oppbevares på et trygt sted som kun beredskapsgruppen har adgang til.

Hva er mobbing og trakassering?

Trakassering kan forekomme i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene.

Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk) og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring og voldtekt.

For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket.

 

Tilbud om støtte og veiledning

Dersom du har opplevd noe som er vanskelig kan det ofte være lurt å snakke med noen om det ganske raskt. ANSA har flere tilbud til deg som trenger å snakke med noen:

  • ANSAs Sosialveileder- bestill en veiledningstime her
  • Du kan snakke med en av TRIA-kontaktene våre
  • Du kan snakke med en nettbasert psykolog gjennom vårt gratis medlemstilbud