Det å leie en bolig har dessverre blitt mer utfordrende for norske studenter i mange studieland. Det kan være vanskelig å finne en bolig, særlig i de største byene. Og når man først finner en bolig, så ser mange utleiere sitt snitt til å utnytte sine leietagere. Som utenlandsstudent er du spesielt utsatt, og vi ønsker derfor å gi deg noen tips på veien.

Boligutfordringer i utlandet

Hvis du ennå ikke har funnet deg en bolig så fortvil ikke – det finnes et nettverk av ANSA-ere der ute som kanskje kan hjelpe deg! Sjekk aller først ut ANSAs Bo-og-leve sider for det studielandet du skal flytte til. Du finner bo-og-leve sidene under ansa.no/Studier-i-utlandet, velg deretter det landet du skal til. Her kan du finne utfyllende informasjon om hvor du kan søke etter bolig, hvilke nettsteder som er best osv.

Noen land har også mer lokal informasjon for hver enkelte studieby - se f.eks. Bo og leve- sidene til ANSA Danmark her

Hvis du fortsatt ikke kommer noen vei i bolig-søket ditt, så kan det kanskje være lurt å ta kontakt med de lokale tillitsvalgte i det lokale ANSA-styret der du skal studere. Her kan du søke etter en lokal tillitsvalgt ved ditt studiested som kanskje har kjennskap til hva du kan gjøre for å finne en studiebolig. Våre tillitsvalgte er kunnskapsrike og har lyst til å hjelpe, og sannsynligheten er stor for at de kjenner til noe eller noen som kan hjelpe deg å finne en bolig!

Ting å huske på før du leier en bolig:

•          Husk alltid skriftlig kontrakt/avtale og les alt godt gjennom før du skriver under!

•          Ikke lei boliger over nettet - sørg for at du får sett boligen før du skriver under på en avtale! Hvis du ikke selv kan få sett den, be noen du kjenner sjekke den ut, evt. spør en ANSA-tillitsvalgt om hjelp!

Hvis du skulle komme i en situasjon hvor du har uoverensstemmelser med utleier, for eksempel i forhold til leiekontrakten og/eller depositum, og hvor noe oppleves som svært urimelig, så har vi noen tips til hva du kan gjøre. Før du tar kontakt med ANSA så vil vi anbefale at du starter opp prosessen på følgende måte:

  1. Sjekk først kontrakten din grundig: Hva nøyaktig står i den (i forhold til din problemstilling)? Hvis du ikke er helt flytende i det lokale språket, få noen til å hjelpe deg med å oversette.
  2. Send en skriftlig henvendelse til utleier. I brevet bør du kort og konsist referere til problemet og/eller punkter i leieavtalen som du mener ikke er overholdt. En slik korrespondanse kan en eventuell advokat referere til på et senere tidspunkt hvis det skulle bli nødvendig.
  3. Hvis du ikke oppnår noe med denne henvendelsen, bør du søke hjelp fra en tredjepart. I noen land er det egne organisasjoner som veileder i nettopp slike typer saker (f.eks. Citizens Advice Bureau i UK, Irland, Polen, New Zealand, Australia og Tsjekkia, Bureau Sociaal Raadslieden i Nederland osv.). Internasjonalt kontor på universitetet vil sikkert kjenne til en lignende organisasjon i ditt studieland. Internasjonalt kontor eller boligkontoret på universitetet kan også ofte hjelpe deg med saken din.  Det kan i tillegg være nyttig å ta kontakt med Forbruker Europa i Norge (www.forbrukereuropa.no), da de kan kjenne til bransjeorganisasjoner rettet mot leiemarkedet i det landet du studerer.

Juridisk bistand

De som best kan bistå med å forklare dine rettigheter i sin helhet, er selvsagt advokater innen bolig- og leierett. Det å innhente advokatbistand kan være kostbart, og det er derfor gjerne ved større pengekrav overfor utleier at det er aktuelt. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med kun et brev fra en advokat for at utleier kommer deg i møte. Norske ambassader i studielandet kan ofte tipse om advokatkontorer. I mange land finnes det også organisasjoner tilsvarende Fri Rettshjelp som kan gi deg råd helt kostnadsfritt. ANSA kan dessverre ikke bistå med hverken juridisk eller økonomisk bistand i slike saker.

Har du spørsmål eller trenger råd? Ta kontakt med ANSAs sosialveileder på sosialveileder@ansa.no eller bestill en time for en konfidensiell veiledningstime her

Nyttige lenker

AUSTRALIA

Western Australia: http://www.cabwa.com.au/index.php   Gratis veiledning og mekling ved boligproblemer

Queensland: http://tenantsqld.org.au/about-tuq/   Rettshjelp for leietakere

The Gold Coast: http://www.advicebureau.org.au/  Community Legal Centre & Advice Bureau

STORBRITANNIA

Finn ditt nærmeste Citizens Advice Bureau (CAB) her. De kan gi gratis veiledning og råd når det kommer til bl.a. boligtvister.

NEDERLAND

For gratis, uavhengig, juridisk rådgivning om bl.a. boligspørsmål over hele Nederland, ta kontakt med Het Juridische Loket

POLEN

Hvis du har boligutfordringer i Polen, kan du ta kontakt med en gratis, rådgivende tjeneste som heter BPO (Biur Porad Obywatelskich). Sjekk på disse nettsidene om det finnes et kontor der hvor du studerer.

TSJEKKIA

Association of Citizens Advice

Address: Sabinova 3, 130 00 Praha 3 22 23

Telephone: +420 284 019 220

www.obcanskeporadny.cz

Bannerfoto: pathdoc/Shutterstock.com