Opplever du utfordringer under studietiden? ANSA tilbyr støtte og veiledning. Her finner du tilbud og tjenester du kan benytte deg av, og en oversikt over ressurser for bolig, helsehjelp med mer.

Veiledning

Trenger du noen å snakke med? ANSA tilbyr veiledningssamtaler for alle våre medlemmer. Tjenesten er helt kostnadsfri og vi har taushetsplikt. Hvis vi sammen kommer frem til at du trenger videre oppfølging, kan vi veilede og gi informasjon om rettigheter og hjelp til å finne rett instans. 

Temaer for veiledningen kan for eksempel være:

Følelsesmessige vansker

 • Bekymring/engstelse
 • Ensomhet
 • Hjemlengsel
 • Mobbing
 • Rasisme
 • Relasjonsproblemer
 • Rusproblemer
 • Stress
 • Sorgreaksjoner
 • Lav selvfølelse
 • Depresjon
 • Andre psykiske lidelser/symptomplager 

Studierelaterte utfordringer

 • Studieavbrudd
 • Manglende motivasjon
 • Problemer med å strukturere hverdagen
 • Problemer med studieprogresjon
 • Konsentrasjonsvansker
 • Perfeksjonisme og prestasjonsangst
 • Stressmestring

Bestill time for veiledning her!

Du kan også sende e-post direkte til sosialveileder@ansa.no.

Skriv gjerne kort om hva du ønsker å snakke om. Veiledningen foregår over telefon, og vi ringer deg opp til avtalt tid. 

Tilbud og informasjon etter tema

Bolig

Husk på dette før du leier en bolig i utlandet

 • Be alltid om en skriftlig kontrakt/avtale og les ALT godt før du skriver under!

 • Ikke lei boliger over internett. Sørg for at du får sett boligen med egne øyne før du skriver under på en bindende avtale!

 • Sjekk alltid at du har en oppsigelsestid og ikke binder deg til for eksempel et helt år (i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå).

 • Sørg for å sjekke at depositumet blir innbetalt til en «sikret» depositumskonto – sjekk på forhånd opp regelverket i ditt studieland rundt nettopp dette.

Hvordan finne bolig i studielandet?

Les Bo og leve-guiden til det landet du skal studere i. I de fleste av disse guidene kan du finne lokal informasjon om hvordan du kan finne deg en bolig i det studielandet/studiebyen du skal reise til eller allerede befinner deg i.

Boligproblemer 

Sliter du med leieboligen din på studiestedet? Står du i konflikt med utleier eller har problemer med å få tilbake depositumet? Du kan finne mange gode råd og tips i denne artikkelen om utfordringer med leieboliger.

Her kan du finne en oversikt over rettigheter som leietaker i alle EU/EØS-land + Japan

Nyttige hjelpeinstanser i noen ANSA-land

AUSTRALIA

Western Australia: http://www.cabwa.com.au/index.php   Gratis veiledning og mekling ved boligproblemer

Queensland: http://tenantsqld.org.au/about-tuq/   Rettshjelp for leietakere

The Gold Coast: http://www.advicebureau.org.au/  Community Legal Centre & Advice Bureau

DANMARK

Som medlem av ANSA kan du få gratis juridisk rådgivning og hjelp dersom du skulle støte på problemer som leietaker i Danmark i forhold til utleier. Les mer om ANSAs samarbeid med LIND Advokataktieselskab (pdf).

STORBRITANNIA

Finn ditt nærmeste Citizens Advice Bureau (CAB) her. De kan gi gratis veiledning og råd når det kommer til bl.a. boligtvister.

NEDERLAND

For gratis, uavhengig, juridisk rådgivning om bl.a. boligspørsmål over hele Nederland, ta kontakt med Het Juridische Loket

POLEN

Hvis du har boligutfordringer i Polen, kan du ta kontakt med en gratis, rådgivende tjeneste som heter BPO (Biur Porad Obywatelskich). Sjekk på disse nettsidene om det finnes et kontor der hvor du studerer.

TSJEKKIA

Association of Citizens Advice

Address: Sabinova 3, 130 00 Praha 3 22 23

Telephone: +420 284 019 220

www.obcanskeporadny.cz

Folkeregistrering og visum

Dersom du mottar støtte/stipend fra Lånekassen vil du som regel automatisk beholde medlemskapet i Folketrygden. Forhold som statsborgerskap, arbeid i utlandet og trygderegler i enkelte studieland kan påvirke medlemskapet. All informasjon om dette finnes på NAV sine sider her.

Hvis du skal bosette deg som student i utlandet i mer enn 6 måneder, så er du pliktig å melde flytting. Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til Skatteetaten her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen kun meldes i det landet du flytter til. Det er veldig viktig at du i flytteskjemaet krysser av for at du er student, og at du kun skal oppholde deg midlertidig i utlandet. 

Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land i en periode lenger enn 6 måneder, er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves (som f.eks. i Sverige og Danmark), så må du gjøre dette. Du vil da bli registrert som utflyttet fra Norge, men kan registrere deg tilbake til Norge så fort du er ferdig med studieoppholdet.

For ytterligere spørsmål rundt dette så er det kun NAV Kontaktsenter Internasjonalt som kan hjelpe deg videre. Ta kontakt med dem på +47 21 07 37 00 mellom kl. 08.00–15.30.

Les vår artikkel om folkeregistrering her

Visum

Ved spørsmål som gjelder visum -bestillinger eller visum-problemer, så råder vi deg til å ta kontakt med ambassaden til det landet som det gjelder (hvis du er i Norge), eller den norske ambassaden eller konsulatet i nærheten av der du studerer. Finn den nærmeste utenriksstasjonen på https://www.norway.no/

Godkjenning

Når du er ferdig med din grad fra utlandet, kan du kontakte NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) for å få en godkjenning av graden din. Les mer om godkjenning her.  Du kan søke om godkjenning her

Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning. NOKUT er assistansesenter i Norge for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som er regulert av direktiv 2005/36/EF. De gir informasjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge.

Kontaktinformasjon til NOKUT

Telefon: + 47 21 02 18 00

E-post: utland@nokut.no

Besøksadresse:

Drammensveien 288, Oslo

Turbovurderinger

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere eller allerede ansatte med utenlandsk høyere utdanning. Den andre henvender seg til universitetene og høyskolene som trenger hjelp til vurdering av søkeres utenlandske høyere utdanning i forbindelse med Phd.-opptak.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis. Les mer om dette på NOKUT sine sider

NB! All godkjenning av alle utenlandsk helse-utdanninger (beskyttede titler) går gjennom Helsedirektoratet. Du må derfor ta kontakt direkte med dem.

Helsehjelp

Trenger du en lege, tannlege eller et sykehus lokalt der du studerer? Prøv dette:                       

 • Gå til internasjonalt kontor på ditt studiested. De aller fleste studiestedene har ett eller annet tilbud til internasjonale studenter. Her kan de ofte gi deg råd om hvor du kan finne nærmeste legekontor eller tannlege. Noen læresteder er også tilknyttet et legesenter lokalt eller har en lege på campus noen dager i uken som du kan benytte deg av.
 • Ta kontakt med en av ANSAs tillitsvalgte på ditt studiested - her kan du søke opp hvem som sitter i ANSAs lokallagsstyre ved nettopp ditt studiested til enhver tid. De har lokalkunnskapen og vet ofte om de lokale forholdene, også når det kommer til å finne lokal helsehjelp. Alle ANSAs tillitsvalgte har taushetsplikt.

 • Sjekk ut nettsidene til den amerikanske ambassaden i studielandet ditt (hvis den finnes) Under U.S. Citizen Services finn Local resources, deretter velger du Medical Assistance. Her finner du ofte et godt utvalg av forskjellige typer leger /sykehus som alle skal snakke noe engelsk.  Merk at de ikke kan anbefale en lege eller et sykehus, de gir kun en oversikt over hva som finnes av akseptabelt engelsk-språklige tilbud.

Bo-og leveguidene til hvert enkelt ANSA-land har også ofte informasjon om helsetjenester lokalt i landet og om hvordan du kan gå frem. Finn det landet du studerer i på Studier i utlandet/ Under/ Vis land på www.ansa.no

Må jeg betale for helsetjenestene?

Hvis du mottar støtte fra Lånekassen, beholder du vanligvis medlemskapet ditt i den norske Folketrygden, og du skal kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i det landet hvor du studerer, på lik linje med de lokale innbyggerne. Dette betyr i praksis at det som er gratis for landets innbyggere også skal være gratis for deg. Hva som er gratis og hva som må betales for varierer fra land til land.

Det finnes i midlertidig noen unntak, og du er avhengig av et gyldig medlemskap i den norske Folketrygden for at helsetrygdekortet skal være gyldig. Vær spesielt obs på egne regler hvis du skal studere i Norden eller tar deg lønnet arbeid i studielandet.

Helsehjelp innenfor EU/EØS

Les mer om dine rettigheter hvis du studerer innenfor EU/EØS. Som dokumentasjon på retten til helsetjenester innenfor Europa, bør du ha med deg Europeisk Helsetrygdkort. Helsetrygdkortet utstedes av HELFO, og du kan bestille det hos HELFO (helsenorge.no)

Helsehjelp i Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves (som f.eks. i Sverige og Danmark), så må du gjøre dette. Du vil da få helserettigheter i studielandet på lik linje med dets øvrige innbyggere. Husk å bestille et Europisk helsetrygdekort fra det nordiske landet du studerer i, for bruk når du for eksempel reiser ut av landet på ferie.

Hvis du er avhengig av å benytte deg av din fastlege i Norge så går dette som regel greit, men ta med deg ditt Europeiske helsetrygdekort for sikkerhets skyld. Hvis du har spesielle ytelser fra NAV så anbefales det å ta kontakt med NAV før du reiser ut for å se om det kan være nødvendig å søke om medlemskap i den norske Folketrygden for perioden du skal studere.

Helsehjelp utenfor EU/EØS

Les mer om dine rettigheter hvis du studerer utenfor EU/EØS
For studenter i USA gjelder en egen avtale rundt helsehjelp gjennom HELFOs samarbeidsavtale med amerikanske Equain 

Frivillig medlemskap

Dersom du tar arbeid i studielandet, må du undersøke med trygdemyndighetene i studielandet om du blir medlem der. Dersom du blir medlem i studielandets trygdeordning så er du ikke lenger medlem i den norske Folketrygden, siden du kun kan være medlem i en trygdeordning om gangen.

Du må da søke om frivillig medlemskap i den norske Folketrygden. Det er ikke noen garanti på at du vil få dette innvilget, spesielt ikke hvis du får tilgang på god helsehjelp gjennom den trygdeordningen du allerede er tilknyttet. 

Klageveiledning

Hvis du er misfornøyd med ditt lærested og ønsker å klage på dem, bør du først ta en titt gjennom disse punktene:

 • Ta først opp saken muntlig så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret i forhold til hva det er du er misfornøyd med, for eksempel mangel på undervisning, tilgang til læremateriell, praksisplasser eller mangel på veiledning. Registrer også når og med hvem du tar opp problemet med. Før gjerne logg.

 • Sjekk ut skolenes reglement, evt. din kontrakt og om skolen har en klagenemnd.

 • Klag skriftlig dersom du fremdeles er misfornøyd etter å ha diskutert saken med skolen. Hvis det er flere som har det samme problemet som deg kan det være nyttig og gå sammen om å klage.

 • I forkant av klagen kan du også høre med andre organisasjoner som for eksempel Fri rettshjelp i landet, jusstudenter som tilbyr gratis rettshjelp, studentorganisasjoner tilknyttet universitetet e.l. I noen land eksisterer det også nasjonale organisasjoner som ivaretar spesifikt internasjonale studenter. Men følg alltid skolens klageprosess før du kontakter noen andre instanser!

 • Hvis du søkte dette universitetet gjennom en agent bør du også ta kontakt med dem for råd og veiledning innen en skriftlig klage sendes inn. De kan kanskje hjelpe.

 Det er lett å være etterpå-klok, så forsøk å gjøre noe av arbeidet på forhånd:

 • Ta forhåndsregler når du inngår avtale med et universitet i utlandet.

 • Lag en mappe hvor du oppbevarer alle relevante dokumenter som for eksempel reklamemateriell fra skolen, informasjon om undervisningstilbud, skole kontrakten, kvitteringer for innbetalte skolepenger, brevkorrespondanse med skolen, regler for å konte, regler ved kontraktsbrudd, oppsigelsesfrister, skolens reglement i sin helhet og regler for økning av skolepengene ved et nytt studieår.

 • Sørg alltid for at du overholder tidsfrister, for eksempel frist for å sende inn en oppsigelse til skolen for å slippe å betale for neste semester eller neste skoleår. Dersom du skal si opp avtalen med universitetet, bør du gjøre dette skriftlig. Sørg for at du får en skriftlig bekreftelse på at du har sagt opp plassen.

Digitale kurs og webinar

ANSA arrangerer gjennom hele studieåret kurs og webinar med fokus på psykisk helse og studiemestring. Temaene har et stort spenn: fra depresjonsmestring, studieteknikk, ernæring og helse, til Excel-kurs og kurs innenfor medisinske temaer. Kursene holdes av profesjonelle eksterne ressurser.

Som ANSA-medlem kan du delta på disse webinarene fra hvor som helst i verden, så lenge du har tilgang til en stabil internettforbindelse. Du kan være anonym om ønskelig, og har mulighet til å stille spørsmål på chat.

HER kan du finne våre kommende webinarer. 

Har du ønsker eller tanker rundt kurs og webinarer? Vi hører gjerne fra deg! Kontakt oss gjerne på sosialveileder@ansa.no.

Lånekassen og andre stipender

Lånekassen

Hvis du har spørsmål om studiestøtte, skolepenger, stipender, valutaendringer, skattespørsmål osv. anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med Lånekassen, eller se om du finner det du leter etter på en av følgende sider:

Lånekassen krav og vilkår for støtte

Hva gjør du hvis studiesituasjonen din endres?

Hvor mye kan du tjene uten å påvirke studiestøtten?

Les mer på lanekassen.no. 

Andre stipender

Hvis du er på utkikk etter passende stipender for å supplere pengene fra Lånekassen, så anbefaler vi å aller først sjekke ut ANSA sine egen side om stipender her 

Stipend- og legathåndboken utgis revidert hvert år, og den er veldig omfattende. Men selv om du finner en del av stipendene på nettsiden, så må du må kjøpe papir-utgaven for å kunne søke på stipendene.

For øvrig så anbefales du å registrere deg hos http://www.norge.legater.nu/

Psykolog

Hvis du sliter med psykiske helseutfordringer og ønsker å snakke med en norskspråklig psykolog, så har ANSA et samarbeid med en online psykologtjeneste.

Dette er en online-tjeneste, og alt du trenger å gjøre er å bestille en time på nett og få tilsendt en sikker lenke fra psykologen. Psykologsamtalen foregår deretter som en privat videosamtale mellom deg og psykologen på et avtalt tidspunkt.

MEDLEMSTILBUD: ANSA har et tilbud hvor du som medlem i ANSA kan få 4 samtaler med psykolog helt gratis.

Hva du må gjøre for å benytte deg av dette tilbudet:

  1. Send en kort epost til sosialveileder@ansa.no hvor du skriver at du ønsker å prøve vårt online psykologtilbud. Du trenger ikke å fortelle noe om hvorfor du ønsker psykolog eller hvor mange timer du trenger. Inkluder gjerne ditt ANSA medlemsnummer.
  2. Du vil få en mail med en link hvor du må registrere din egen profil og deretter velge en drop-in time eller behandlingstime. En drop-in time er for deg som trenger hjelp raskest mulig. Du blir oppringt av en neste ledige psykolog. Bestiller du en behandlingstime, velger du det tidspunktet og den psykologen som passer for deg.
  3. Vi godkjenner din forespørsel og du får 4 psykologtimer tilknyttet din brukerkonto. 

  For ytterligere timebestillinger etter de første 4 timene, så kan du kontakte sosialveileder.

Hvis du heller ønsker å skrive med noen om dine utfordringer, så har Mental Helse i Norge chatte-tjenesten Si det med ord. Dette er et lavterskeltilbud hvor du kan skrive om det som plager deg.

Mental Helse har også tjenesten Hjelpetelefonen Dette er en døgnåpen tjeneste hvor du kan ringe inn for å snakke med noen om dine utfordringer. Du kan også ringe dem fra utlandet.

Studieavbrudd

Det er som oftest en ulempe å avslutte et studium midtveis i et semester, da du kan miste studiepoeng hvis du ikke fullfører. I tillegg kan det påvirke omgjøringen din av lån til stipend hvis du ikke avslutter et fag ordentlig. Unntaket er hvis du er syk og kvalifiserer for Lånekassens sykestipend

Har du allerede mottatt støtte fra Lånekassen? I så fall rådes du til å ikke bruke noe av disse pengene, men å tilbakebetale til Lånekassen så fort som mulig.

Du må nok regne med at Lånekassen vil ønske å vite når du kan begynne tilbakebetalingen eller hva dine fremtidige planer er. Hvis du skal begynne å studere igjen innen kort tid så vil de nok ta hensyn til dette. Hvis du ikke fortsetter å studere, men heller begynner å jobbe med en gang, så vil Lånekassen ønske at du starter tilbakebetalingen så fort du starter å tjene penger.

Hvis du derimot velger å fullføre det nåværende skoleåret ditt ved studiestedet, så vil du ha full opparbeidelse av studiepoeng for ett år, du vil få lånet ditt omgjort til stipend (dersom du består alle eksamener) og du vil lettere kunne få godskrevet studiet på et senere tidspunkt.

Lånekassen har egne regler for hva du må gjøre hvis du avbryter et studium, les mer om dette her

Du kan også søke om Betalingsutsettelse opp til 36 ganger.

Du kan be om rentefritak/sletting av renter hvis du har lav lønn, er arbeidsledig, har tillitsverv e.l.

Vår erfaring med dette er at så fremt du kommuniserer dine planer med Lånekassen, og forteller dem hva du skal gjøre, så er de som regel veldig greie å ha med å gjøre.

Kontakt Lånekassen mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 på (+ 47) 21 49 60 00

Trygghet i ANSA (TRIA)

I ANSA har vi flere TRIA-kontakter (Trygghet i Ansa) rundt om i verden. De er selv utenlandsstudenter og ANSA-medlemmer. De deltar på lokale arrangement og jobber forebyggende rundt temaer som rus, psykisk helse og beredskap. TRIA-kontaktene er et lokalt kontaktpunkt for medlemmene våre, og det er veldig lav terskel for å kontakte dem for stort og smått. Om det ikke finnes en TRIA-kontakt for ditt land enda kan du likevel ta kontakt. De vil gjøre sitt beste for å sette deg i kontakt videre med rett instans dersom du skulle ha behov for det.

Møt TRIA-kontaktene på et lokalt arrangement i studielandet ditt, eller finn kontaktinformasjon til hver enkelt HER.