Generalforsamlingen (GF) er ANSAs øverste organ, og avholdes hver sommer. Her møtes engasjerte ANSA-medlemmer som setter strategiske, organisatoriske og politiske prioriteringer for det kommende studieåret. I tillegg velges de tillitsvalgte som skal styre ANSA frem til neste GF. På GF kan du være med og påvirke organisasjonens fremtid!

Har du aldri vært på generalforsamling før? Alt du trenger av forklaringer og praktisk informasjon har vi samlet i GF-guiden her! Du finner den også lenger ned på siden.

Hvem kan delta på ANSAs generalforsamling?

På generalforsamlingen (GF) har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med og påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover.

Delegater

Generalforsamlingen består av 120 delegater. Delegatene har stemmerett på generalforsamlingen og reguleres av §14 i ANSAs vedtekter. Delegatplassene er fordelt på ANSA-land og -regioner, RAV-land og ANSA Alumni.

ANSA-land og -regioner

ANSA-land/-regioner er områder som har egne styrer. Alle ANSA-land/-regioner har minst to delegater, som oppnevnes enten av styrene eller av årsmøtene.

RAV-land og ANSA Alumni

Studieland eller -regioner som ikke har egne lands- eller regionsstyrer kalles Resten av verden-land (RAV-land), og de har to delegatplasser på generalforsamlingen. Det samme har ANSA Alumni, som er medlemmer som er tidligere utenlandsstudenter.

Ulik fordeling av delegatplasser

Noen ANSA-land/-regioner har ekstra mange medlemmer, og får derfor flere enn to delegatplasser på GF. Delegatantallet varierer fra år til år basert på antall unike medlemmer i landet/regionen gjennom foregående kalenderår.
RAV (resten av verden) og ANSA-alumni skal alltid ha to delegater hver, som oppnevnes av sekretariatet.

Delta på GF som delegat

ANSA-landenes/-regionenes delegater velges av årsmøtene eller utpekes av lands-/regionstyrene. Dersom du er ANSA Alumni eller studerer i et RAV-land og ønsker å være med på generalforsamling, må du sende en henvendelse til medlem@ansa.no.

Korrekt påmeldte delegater får dekket overnatting under generalforsamlingen.

For mer informasjon om hvordan du kan delta som delegat, se innkallingen til generalforsamlingen lenger ned på siden.

Er du usikker på om du er meldt på som delegat? Ta kontakt med ditt land-/regionstyre før du melder deg på arrangementet.

Andre deltagere

President, hovedstyre, valgkomité, kontrollkomité, ordførerkollegium, og kandidater til disse vervene får dekket kost og losji på lik linje med delegater. Det får også sekretariatet og andre inviterte gjester (observatører).

Er du ikke delegat eller observatør, men medlem av ANSA, kan du likevel være til stede under møtet og delta i diskusjonen. Kost og losji vil ikke vil bli dekket.

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Generalforsamlingen velger ANSAs sentrale tillitsvalgte. Dette omfatter ANSAs hovedstyre og president, valgkomité, ordførerkollegium og kontrollkomité.

Forslag til vedtektsendring

For å endre vedtektene må forslag til endringer sendes hovedstyret senest åtte uker før ordinær generalforsamling trer sammen.

Nominér til "Årets land/region" og "Årets lokallag"

Er du stolt av ditt ANSA-land/region eller lokallag? Alle medlemmer kan sende inn nominasjoner til kåringen av "Årets ANSA-land/region" eller "Årets lokallag"!

I tillegg til å motta en fantastisk pokal, vil navnene til landet/regionen og lokallaget bli inngravert på ANSAs "skjold of fame" og henge i ANSAs lokaler i all fremtid. De vil bli en del av ANSAs historie!

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamlingen vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten finner sted på banketten som holdes lørdag kveld. 

GF-guiden

Synes du GF virker komplisert? Vi har satt sammen en guide som skal gjøre det litt enklere å forstå hva GF er og hvordan GF fungerer. Den inneholder også info som er praktisk for deg som skal delta.

Guide til ANSAs generalforsamling.