På generalforsamlingen 2023 skal ANSA vedta en ny strategi for de neste fem årene. Strategien påvirker hvordan ANSAs ressurser skal prioriteres helt frem til 2028. Nå trenger vi dine innspill slik at den nye strategien prioriterer det som er viktig for organisasjonens medlemmer!

Vil du bidra til ANSAs nye strategi? Strategien er prioriterte mål for organisasjonen og en plan for hvordan vi skal nå målene. Kort fortalt påvirker den hvordan vi prioriterer ANSAs ressurser de neste fem årene. Strategien og den tilhørende handlingsplanen sier noe om hva alle i organisasjonen skal fokusere på, fra sekretariatet og hovedstyret til lands- og regionstyrene og lokallagene. Derfor er det viktig at alle i organisasjonen kommer med sine innspill.

Hva fungerer bra og hva bør endres?

Vi ønsker å høre fra deg uansett hvor lenge du har vært medlem i ANSA og uansett hvor i verden du befinner deg! Hva synes du fungerer bra, og hva mener du burde endres? 

Send inn dine innspill 

ANSA er en organisasjon for medlemmene våre. Det er studenter og alumni verden over som er tillitsvalgte og som skaper aktivitet i alle verdens hjørner. Selv om det er hovedstyret som skal foreslå en ny strategi til generalforsamlingen, ønsker vi å høre fra deg om hva du synes er viktig! Det er til slutt generalforsamlingens delegater, som representerer alle medlemmene, som skal vedta strategien.

Du kan sende inn innspill frem til 5. desember.

Hvordan brukes innspillene?

Vi i hovedstyret bruker innspillene når vi skriver utkast til strategien. Vi bruker dem også senere i arbeidet med å gjøre utkastet til et endelig forslag som skal fremmes for generalforsamlingen. Hvis vi får mange innspill, sikrer vi at hovedstyret foreslår en strategi som treffer dagens situasjon i ANSA og som prioriterer det som er viktig for organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. 

Vi håper å høre fra deg! 

Send inn dine innspill