Velkommen til ANSA Tysklands nettsider. Her finner du en oversikt over hva vi i ANSA Tyskland gjør, hvem vi er og hva vi kan tilby deg som studerer eller vurdere å studere i Tyskland.

Kontakt ANSA i Tyskland

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Tyskland eller har spørsmål om ANSA i Tyskland, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA Tyskland så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til tyskland@ansa.no.

Under er det en oversikt over de ulike lokallagene vi har i ANSA Tyskland.