Bli kjent med norske studenter i Utah gjennom lokallaget ANSA Utah.

Lokallagstyret - 2022/2023

Lokallagsleder: Bjørn Brudevoll

Økonomiansvarlig: Gustav Vøllo

Medieansvarlig: Hannah Sæthereng

Arrangementansvarlig: Kaja Norbye