Bystyret i ANSA Szeged består av: leder, nestleder og økonomiansvarlig. Disse er ansvarlige for ANSA Szeged for ett år av gangen og velges på bystyrevalg som holdes årlig.

Kontakt oss på Szeged@ansa.no.

Leder

Divya Sangar
s-div@hotmail.com
+36 70 222 5504

Nestleder

Eirik Oma Sele 
eirik.o.sele@gmail.com
+47 917 58 303 

Økonomiansvarlig

Edvin Ruan
edvinhr@hotmail.com
+47 941 49 851