Velkommen til ANSA Cambridge - et av de nyeste lokallagene! Mer info om byen og universitetene kommer snart. Følg oss gjerne på Facebook ved @ansacambridge for mer informasjon!

Styrets kontaktinformasjon

E-post: cambridge@ansa.no.

Lokallagsleder

Thomas Asadi Espås

E-post: thomasespaas@gmail.com

Økonomiansvarlig

Carin Marie Svensen

E-post: carinms@hotmail.com

 

Bannerfoto: Howard Chalkley

Følg ANSA Cambridge på Facebook!