Landsstyret består av landsleder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig, webansvarlig og Games of ANSA UK (GAUK)-ansvarlig. Personene i styret er ansvarlige for ANSA UK og nasjonale arrangementer. Disse posisjonene velges på landsmøtet som avholdes årlig.

Kontaktinformasjon for styret 2020/21

 

Landsleder

 

Philip Vogsted

Studerer Historie og Arabisk på University of Edinburgh

Landslederen har det overordnede ansvaret for at landsstyret gjennomfører alle sine oppgaver i løpet av perioden i henhold til vedtektene, handlingsplanen og budsjettet. Landsleder har også ansvar for å koordinere styrearbeidet, kommunisere med ANSA Sentralt og å være tilgjengelig for alle medlemmer og tillitsvalgte.

Det har vært en annerledes start på styreperioden 2020/21, men vi i landsstyret skal gjøre vårt beste for å arrangere kule arrangementer av høy kvalitet. Vi skal sikre et godt norsk fellesskap i Storbritannia ved å fokusere på inkludering, rekruttering og tilgjengeliggjøring av ANSA. Jeg gleder meg til å møte mange på nasjonale og lokale arrangementer og ser fram til et suverent år i Storbritannia!

landsleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for landsleder 2020/2021 

Nestleder

 

Eli-Anne Gjøs

Studerer ariktektur på University of Edinburgh

Jeg har vervet som nestleder i ANSA UK. Som nestleder er hovedoppgavene mine å arrangere landsmøtet og skrive referater til møtene vi holder gjennom året. I tillegg er kanskje den viktigste oppgaven min å hjelpe de andre i styret der det trengs, når det trengs, med både store og små oppgaver.

Jeg tror dette blir et spennende ANSA-år og gleder meg til å møte masse nye mennesker på våre arrangementer!

nestleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for nestleder 2020/2021

Økonomiansvarlig

 

Brage Sverdrup-Asker

Studerer økonomi og finans på University of Manchester

Som økonomiansvarlig i ANSA UK er det mitt ansvar å overse og holde kontroll på økonomien vår. Oppgaver som faller under mitt ansvar er budsjettering, betaling av fakturaer, regnskapsføring samt å holde resten av styret oppdatert på økonomien.

Jeg ble møtt av en helt fantastisk gjeng i ANSA da jeg begynte å studere i UK og valget om å ville være med i Landsstyret falt naturlig for meg. Til tross for at det kommende året ser ut til å ville by på ekstraordinære utfordringer, er jeg sikker på at det kommer til å bli artig og lærerikt for alle. Jeg håper på å se så mange av dere som mulig på Landstreffet 2021!

okonomi.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for økonomiansvarlig 2020/2021

Informasjonsansvarlig

 

Kristine Meek Stokke

Studerer Europastudier med spansk ved Kings College i London

Som informasjonsansvarlig er det min jobb å følge opp alle KP-er og de 32 lokallagene vi har i ANSA UK. Jeg har og ansvaret for å arrangere Kick-Off/Org.kurs, noe jeg gleder meg masse til!

Jeg ser frem til et år med mange spennende utfordringer, og gleder meg til å møte enhver og en av dere! Ta gjerne kontakt om du skulle lure på noe. Håper vi sees på Kick-off!

info.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for infoansvarlig 2020/2021

Markedsansvarlig

 

Cornelia Hedløy

Studerer internasjonale relasjoner på University of Edinburgh

Jeg er markedsansvarlig i ANSA UK, mitt hovedansvar som markedsansvarlig er å arrangere ANSA UK sin karrieredag. Karrieredagen arrangerer vi slik at du som norsk student i Storbritannia vil få mulighet til å møte representanter fra ulike norske og utenlandske bedrifter. Det er en unik mulighet for å utvide sitt nettverk, samt å lære mer om jobb og internships. Delta på karrieredagen dersom du ønsker å få kontakter i arbeidslivet og lære mer om en rekke spennende bedrifter!

Ved siden av å arrangere karrieredagen vil jeg som styremedlem hjelpe til med å arrangeringen av ANSA UK sine øvrige arrangementer og hjelpe til der det trengs. Jeg ser frem til et året som kommer og håper å se så mange som mulig av dere på våre arrangementer – både kjente og ukjente fjes!

marked.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for markedsansvarlig 2020/2021

Webansvarlig

 

Johanne Kloster Ellingsen

Studerer bioteknologi på University of Edinburgh

Jeg er webansvarlig i ANSA UK, noe som gir meg det overordnede ansvaret for alle ANSA UKs digitale platformer og sosiale medier. Jeg skriver nyhetsbrev til alle våre medlemmer med informasjon om stort og smått, og hjelper med markedsføringen av ANSA UKs arragmeneter.

Jeg har rollen som ANSA UKs "influencer", så ser du noen filme og ta bilder hele kvelden på landsarrangementene så er det nok meg!

web.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for webansvarlig 2020/2021

GAUK-ansvarlig

 

Torbjørn Svele Hagen

Studerer International Hospitality Managment ved Edinburgh Napier University 

Jeg er ansvarlig for å arrangere Games of ANSA UK (GAUK), som er det eneste rent sosiale/ikke-faglige arrangementet til ANSA UK. I løpet av GAUK kommer du til å bli kjent med mange nye flotte mennesker, utforske byen det holdes i, samtidig som du/dere er med i kampen om den gjeve tittelen «Champions of GAUK 2021». I dette vervet fungerer jeg også som et vanlig styremedlem og vil bidra der det trengs. Jeg gleder meg allerede til å se deg på neste GAUK!

gauk.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for GAUK-ansvarlig 2020/2021