Landsstyret består av landsleder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig, webansvarlig og Games of ANSA UK (GAUK)-ansvarlig. Landsstyret er ansvarlige for ANSA UK sine nasjonale arrangementer og daglige drift. Personer til disse vervene velges hvert år på årsmøtet.

Kontaktinformasjon for styret 2021/2022

 

Landsleder

Anna Handal Hellesnes 

Studerer History and Politics på The University of Edinburgh 

Landslederen har det overordnede ansvaret for at landsstyret gjennomfører alle sine oppgaver i løpet av perioden i henhold til vedtektene, handlingsplanen og budsjettet. Landsleder har også ansvar for å koordinere styrearbeidet, kommunisere med ANSA Sentralt og å være tilgjengelig for alle medlemmer og tillitsvalgte. 

Det siste året har vært veldig annerledes, og det er en stor usikkerhet rundt hvordan studieåret 2021/22 blir. Men alle våre medlemmer og norske studenter i Storbritannia skal være sikre på at ANSA UK skal være der for dere. Vi skal sikre et godt norsk fellesskap i Storbritannia ved å fokusere på inkludering, rekruttering og tilgjengeliggjøring av ANSA. Jeg gleder meg til å møte mange av dere på nasjonale og lokale arrangementer og gleder meg til alt vi skal få til sammen! 

landsleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for landsleder 2021/2022 

 

Nestleder

August Sandnes

Studerer Business ved University of Strathclyde i Glasgow.

Som nestleder innebærer mine hovedoppgaver å arrangere årsmøtet til våren og skrive referater fra styremøtene vi holder i løpet av året, samt bistå med andre oppgaver som er aktuelt for landsstyret.

Da jeg flyttet for å studere i Glasgow ble jeg møtt av et kult og inkluderende ANSA som inspirerte meg til å engasjere meg først lokalt som økonomiansvarlig i mitt lokallag og nå i landsstyret. Etter litt over et år med en vanskelig studiesituasjon som utlandsstudent og lite rom for sosiale/givende arrangementer holdt fysisk, blir det viktig at vi som sitter i landsstyret fasiliteter for en god overgang til et mer normalt studieår (forhåpentligvis).

Jeg gleder meg til et nytt spennende år med ANSA UK.

nestleder.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for nestleder 2021/2022

 

Økonomiansvarlig

Denise Coyle Dørum
 
Studerer Management of Information Systems and Digital Innovation ved London School of Economics and Political Science.
 
Hovedansvaret som økonomiansvarlig for ANSA UK er å overse og holde kontroll på økonomien vår. Dette innebærer budsjettering, betaling av fakturaer, regnskapsføring og økonomistyring. 
 
Jeg tror styreåret 2021/22 kommer til å bli by på ekstraordinære utfordringer da det er mye usikkerhet i vente. Jeg gleder meg til utfordringene, erfaringer og bekjentskap jeg kommer til å ta med meg videre i løpet av min tid som økonomiansvarlig for ANSA UK. 

okonomi.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for økonomiansvarlig 2021/2022

 

Informasjonsansvarlig

Sara D'Arcy Shepherd

Studerer International Relations and International Law ved The University of Edinburgh.

Jeg ser fram til å være ANSA UKs nye informasjonsansvarlig. Infoansvarlig er den som står for oppfølging av ANSA UKs 22 lokallag og for å arrangere Kick-Off Organisasjonskurs til høsten. 

Etter at vi alle har vært igjennom et hardt år preget av usikkerhet både rettet mot pandemi og Brexit gleder jeg meg masse til alt neste år. Jeg vil spesielt fokusere på a tilrettelegge for kanaler som gjør det enkelt for dem som ønsker informasjon om fremtidige studier i Storbritannia og få dette. Et annet fokus er på at studenter som allerede er her er trygge på at de får riktig informasjon når de trenger dette! 

info.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for infoansvarlig 2021/2022

 

Markedsansvarlig

Amanda Holme

Studerer Finance and Investment Banking ved University of Greenwich i London.

Jeg har vervet meg til rollen som Markedsansvarlig i ANSA sitt styre i UK. Mitt hovedansvar er å arrangere ANSA UK sin karrieredag. Karrieredagen arrangeres for at norske studenter skal få utvidet sitt nettverk og møte representanter fra ulike norske og utenlandske bedrifter.

I tillegg er jeg styremedlem hvor jeg vil hjelpe til med øvrige arrangementer og oppnå ANSAs politiske mål. Dette er en rolle jeg gleder meg veldig til å utfylle da jeg finner organisering av ulike events og bli kjent med nye mennesker ufattelig gøy, og jeg kommer i tillegg til å få utviklet meg på områder og bygget nettverk som er relevant innenfor min ønskede karriereretning.

Jeg gleder meg masse til å møte kjente og bli kjent med nye fjes, og jeg har stor tro på at dette blir et supert morsomt år for oss alle! 

marked.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for markedsansvarlig 2021/2022

 

Webansvarlig

Thea Kvilhaugsvik Nygaard

Studerer International Relations ved University of Edinburgh

Jeg er webansvarlig i ANSA UK, noe som gir meg det overordnede ansvaret for alle ANSA UKs digitale platformer og sosiale medier. Jeg skriver nyhetsbrev til alle våre medlemmer med informasjon om stort og smått, og hjelper med markedsføringen av ANSA UKs arragmeneter.

Jeg har rollen som ANSA UKs "influencer", så ser du noen filme og ta bilder hele kvelden på landsarrangementene så er det nok meg!

web.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for webansvarlig 2021/2022

 

GAUK-ansvarlig

Josefin Greiff

Studerer International Relations and Development ved University of Sussex

Jeg er ansvarlig for å arrangere Games of ANSA UK (GAUK), det eneste rent sosiale/ikke-faglige arrangementet til ANSA UK, samt fungerer jeg som et vanlig styremedlem og bidrar der det trengs. GAUK handler om å skape gode minner, møte nye flotte mennesker, og ikke minst konkurrere om den gjeve tittelen «Champions of GAUK 2021». GAUK er årets sosiale høydepunkt og et arrangement jeg anbefaler alle på det sterkeste til å delta på!

gauk.uk@ansa.no

Erfaringsrapport for GAUK-ansvarlig 2021/2022