Studietilværelsen i utlandet kan være veldig forskjellig fra det du er vant til. Her har du noen av forskjellene du kan forvente deg.

All undervisning foregår på engelsk. Det går forbausende fort å lære deg til å lese engelske fagbøker, og å bruke engelsk i hverdagen! Etter et par uker tenker du ikke så mye over dette lenger.

Semestrene er korte og ganske intensive. De strekker rundt tre måneder, etterfulgt av eksamensperioder som varer i omtrent en måned. Vintersemesteret er fra begynnelsen av oktober til midten av januar, avbrutt av en kort juleferie, mens sommersemesteret varer fra mars til juni. Eksamener har du i januar-februar og i juni, eventuelt i september hvis du ikke kommer helt i mål tidligere. Til gjengjeld har du muligheter til å ha sommerferie som varer i tre måneder, hvor du får hatt praksis og fri.

Undervisningen i de fleste fagene er delt opp i forelesninger, praktisk undervisning på lab eller lignende, og seminarer. Praktiske timer og seminarer er obligatorisk undervisning der fravær noteres, mens du selv bestemmer hvilke forelesninger du vil delta på.

Det er noen ulikheter når det gjelder utdannelsessystemet i Norge og Tsjekkia.

Læringssystemet er annerledes enn det du er vant med fra hjemme. Skolen bruker et såkalt credit-systemsom basis for opplæringen. Dette vil si at du må bestå et visst antall prøver eller ha et visst gjennomsnitt på prøvene for å få “crediti gjeldende fag, og dermed ha rett til å melde deg opp til eksamen.

De aller fleste eksamener er muntlige med en eller flere faglærere, så derfor kan det lønne seg å være aktiv iforelesningene gjennom året. Det er avsluttende eksamen i de aller fleste fag. Du velger selv hvilken dato innenfor eksamensperioden du vil ha eksamen, og kan legge opp dette slik det passer for deg selv best.

Pensum i hvert fag er delt opp i et gitt antall spørsmål (typisk mellom 50 og 200 avhengig av størrelsen på faget). Du trekker eksamensoppgaver, som oftest tre spørsmål, og får vanligvis tid til forberedelse. Dersom du stryker på eksamen kan du ta den på nytt etter kort tid, du har nemlig tre sjanser på alle eksamener og crediter.

Som tidligere nevnt er Hradec Králové en liten by. Klassene blir også i mange fag delt inn i mindre grupper, noe som gjør at du får større utbytte av undervisningen. Dermed får du en tett kontakt med lærerne og blir sett på en helt annen måte enn hvis du er blant en stor gruppe studenter. Det er også lett å få veiledning av lærerne hvis du ønsker dette, og de eldre studentene er også veldig behjelpelige med råd og notater.

Den faglige kompetansen og kunnskapsnivået hos de fleste lærerne er svært god. Det merkes en viss forskjell på måten du omgås lærerne på i forhold til hva du er vant til fra Norge; høflighet og respekt for professorene er viktig.

Det er deilig å studere i en liten by, du har få distraksjoner og kan dermed fokusere bedre på studiet. Siden alle her studerer medisin eller tannlege, hjelper det også veldig på motivasjonen at du aldri vil være den eneste fagnerden på biblioteket!


Nivået på studiet ligger over det som er i Norge, og det merkes at det er hardt. Det må jobbes jevnt, og du kan ikke ta deg helt fri hver helg. Det er frafall av elever hvert år, men de norske elevene greier seg jevnt over veldig godt. For å stå året må du ha bestått alle fagene på klassetrinnet, her i Hradec kan du (som regel) ikke ta med deg fag over til et nytt skoleår. Du har mye ansvar for egen læring. Det er veldig greit er at du har mye småprøver de første årene, slik at du henger godt med i fagene. Noe som hjelper deg med å tilegne deg gode studieteknikker, sammen med jevnt og trutt arbeid.

Opplevelsen til de aller fleste er at med litt selvdisiplin, motivasjon og innsats, så pleier det å gå bra. Du har forresten tid til å gjøre andre ting enn å lese, vi finner på mye moro og sosialt også!