NB: Opplysningene i denne teksten kan være utdaterte, ta kontakt med ANSA Tsjekkia på facebook eller mail, for å bli satt i kontakt med en nåværende student, eller mail skolen direkte for konkrete opplysninger.

Tannlegestudentene i Hradec Králové utgjør sammen med medisinstudentene et sammensveiset miljø. Sonans Interstudies samarbeider med universitetet om å få inn norske studenter. Opptaksprosessen blir enklere ved at du slipper å reise ned til Tsjekkia for å ta opptaksprøven, da du kan ta den i Oslo på samme tid som medisinstudentene. Statens Lånekasse gir deg studiestøtte både for bo og skolepenger.

Skolepengene per skoleår er på 320.000 CZK.I motsetning til tannlegestudiet ved universitetene i Norge, hvor du vil studere odontologi, vil du her studere stomatologi. Stomatologi er et felt innenfor medisin fokusert på diagnostikk, behandling samt forebygging av sykdommer knyttet hovedsaklig til tenner og munnhulen, i tillegg til nærliggende organer og vev. Kort fortalt betyr dette at stomatologi er en del av generell medisin, hvorav odontologi igjen er en del av stomatologi. Tannlegeutdannelse under retningen stomatologi er svært vanlig rundt omkring i Europa.

Ferdig utdannet vil det ikke ha noen praktisk betydning under hvilket av disse to feltene du er utdannet – du blir i begge tilfeller tannlege. Du får også lisens til å jobbe i Norge. Stomatologistudiet er i likhet med odontologistudiet et masterstudium som går over 5 år. Det oppnås forskjellige titler; MDDr. (Medicinae Dentium Doctor, på engelsk Doctor of Medical Dentistry) som stomatolog og Master i Odontologi som odontolog. En annen forskjell er at selve studiet har en litt annerledes oppbygning. Dette har selvsagt både positive og negative sider. De gjør også at overflytting til Norge i løpet av studiet normalt sett er svært vanskelig å få til.

For å begynne med de positive, er det den tidlige introduksjonen til “tannen”. Allerede fra første semester av har du to tannlegefag, i tillegg til de medisinske fagene. I “Preclinical dentistry” lærer du om tannens morfologi ved å lage voksmodeller av dem. Dette gjør at du blir godt kjent med tennenes form, noe som blir viktig allerede i andre semester da du begynner å legge amalgamfyllinger på plastikktenner. “Preventive dentistry” er en viktig forebyggende del, hvor du tidlig får kunnskap om oral hygiene, pusseteknikker og kariesdannelse. Disse fagene gjør at du tidlig føler deg som en tannlegestudent, i motsetning til studiet i Norge, hvor man de første to årene går parallelt med medisin- og ernæringsstudentene, og ikke blir introdusert til “tannen” før i siste del av fjerde semester. 

En annen veldig fordelaktig side ved stomatologistudiet, er den sterke teoretiske kunnskapen du får, ikke bare om hode og hals, men om kroppen som en helhet. Gjennom hele studiet har du så å si alle de medisinske fagene, hvor du hele tiden vil få ekstra fordypning i den orale delen. Etter det fullførte stomatologistudiet vil du derfor bli en tannlege med solid kunnskap om generell medisin, og du vil kunne se hele kroppen i sammenheng med munnhulen. Siden du følger medisinstudiet såpass tett, er det faktisk mulig å bygge på med noen års ekstra utdanning etter det fullførte stomatologistudiet, og få autorisasjon som lege i tillegg.

Naturlig vil det også være noen ulemper ved å fokusere så mye på teori. Dette går utover den kliniske delen av utdannelsen, hvor du får litt mindre praktisk øving. Du får selvfølgelig nok praksis til å lære deg de nødvendige teknikkene, men ikke så mye at du får opp arbeidstempoet. Som nyutdannet tannlege herfra vil du derfor arbeide langsommere enn en norskutdannet tannlege, men dette er noe som tas igjen ganske fort. Det vil være en stor fordel for deg som tannlege senere å utnytte feriene godt til praksisjobbing, og det kreves her litt egeninnsats.

Maksimal størrelse på klassen er 24 opptatte søkere. Du opplever tett oppfølging, og et intimt klassemiljø du er vant med fra grunnskolen. Det er også veldig spennende å gå i en internasjonal klasse. Britisk-indiere, taiwanere, botswanere, grekere, tyskere og nordmenn er typiske nasjonaliteter som går igjen i tannlegeklassene. Noen kanadiere, svensker og briter er det også. På den måten får du venner over hele verden, og lærer å kjenne nye kulturer og tradisjoner.

Gjennom de tre første semestrene av studiet vil du ha små prøver ukentlig, så du blir tvunget til å hele tiden lese jevnt og unngå de største skippertakene rett før eksamen. Ofte har du en slik prøve før en praktisk time, så du har satt deg litt inn i ”dagens tema” på forhånd. I noen fag er prøvene ment som en pekepinn på hva som er viktig og hva du burde fokusere på. I andre fag er det nødvendig å ha en viss prosentandel riktig for å kunne få credit i det faget. Ekstra strengt er tannlegefagene, hvor du må ha et gjennomsnitt på 80 % rett for å bestå. Det er absolutt mulig å oppnå ved å lese jevnt og trutt.

All undervisning foregår på engelsk. Du har også tsjekkisk som et eget fag over to år, men med så kort tid er det begrenset hvor god du blir. Tsjekkisk er et slavisk språk, og kan være vanskelig å lære for nordmenn som ofte er helt ukjente med bruk av kasus. Språkkunnskapene er spesielt viktig for å kunne kommunisere med de tsjekkiske pasientene dine. Derfor får du en tsjekkisk partner når du starter i klinikken med pasienter fra tredje klasse, som er til god hjelp for både deg og pasienten.

Fagene du starter med det første semesteret er anatomi, cellebiologi, biofysikk, latin, tsjekkisk, preklinisk tannlegefag, forebyggende tannlegefag og et kurs i førstehjelp. Latin og biofysikk er avsluttende med eksamen etter det første semesteret, og blir erstattet med histologi (vevslære) og embryologi det andre semesteret.

[På skolens hjemmeside kan du lese mer om de ulike fagene . Velg ”dentistry”, deretter år/semester og ”syllabi”]

For å sammenlikne med det første året av odontologistudiet i Norge, har man der fag som humanbiologi, vitenskapelig metode og statistikk, kommunikasjon og etikk det første semesteret, etterfulgt av anatomi, biokjemi, genetikk osv. i det andre semesteret.

Hvis du er ute etter en tannlegeutdannelse der du får solide teoretiske kunnskaper, opplever et godt internasjonalt miljø og spenningen ved å studere utenlands, så kan vi anbefale stomatologistudiet her i Hradec Králové på det sterkeste!