Hradec Kralove har per idag ikke et aktivt styre. Ta kontakt med ANSA Tsjekkia på mail eller facebook dersom du har spørsmål, eller ønsker å bli satt i kontakt med nordmenn som studerer i Hradec Kralove.