Fakultetet i Hradec Králové er en del av Charles University i Praha, som er det største og eldste universitetet i Tsjekkia. Som det første universitet i Sentral Europa, ble det grunnlagt allerede i 1348. I HK har det vært undervisning siden 1945, og de har tilbudt studieprogrammer på engelsk siden 1992.

Det tsjekkiske navnet på det medisinske fakultetet i HK er Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Her er websiden til skolen, hvor du kan finne informasjon angående skolen, fag, søknadsprosess etc.:

https://www.lfhk.cuni.cz/Skolen har god erfaring med de norske studentene, som er kjent for å være hardtarbeidende og utmerke seg positivt, spesielt når det kommer til de kliniske fagene.

Denne skolen har et system som tilbyr videre studieplass hvert år til de studentene som kvalifiserer seg for videre skolegang. Her i HK er det altså ikke et «pyramidesystem». I praksis betyr dette at dersom du står eksamenene dine er du garantert en plass for det neste akademiske året. Skolen tar altså ikke inn mange studenter, for så «å hive» dem ut igjen.

De fem ulike medisinske fakultetene under Charles University legger opp studiet litt ulikt. Derfor er det generelt vanskelig å overflytte fra Hradec til Praha eller motsatt underveis i studiet. Det fakultetet som har en studiemodell som minner mest om HK sin og dermed er lettest å overflytte til, er andre fakultetet i Praha. Mens de aller fleste av de norske studentene i Praha går på det tredje fakultetet med problembasert læringsmodell. I Hradec Králové er studiet lagt opp på den mer tradisjonelle måten. Dette vil si at første del av studiet er preklinisk rettet, og andre del er mer klinisk orientert. Den kliniske delen starter noe i tredje klasse og øker gradvis i påfølgenede år.

Det kan også være svært vanskelig å overflytte til norske universiteter i løpet av studiet, men som medisinstudent i Hradec har du mulighet til å ta den praktiske delen av det siste året ditt hjemme i Norge.

Universitetet har to sekretærer til rådighet for de internasjonale studentene; Helena Charvátová og Vendula Vrabcová .De er svært hjelpsomme og svarer kjapt om det er noe du lurer på eller trenger hjelp med. Du kan kontakte dem for alle praktiske spørsmål på e-postadressen students@lfhk.cuni.cz.

De internasjonale studentene betaler skolepenger til universitetet. Lånekassen godkjenner Charles University i Hradec Králové , og gir deg dermed studielån og støtte til skolepenger. Link til lånekassens liste over godkjente læresteder finner du her……

NB: For å få lov til å innrullere på andre året, må du i løpet av det første skoleåret ha påbegynt vaksineringsprogrammet for Hepatitt B-vaksinen!!