ANSA Spania består av og jobber for norske utenlandsstudenter i Spania. Vi er her for å hjelpe andre norske studenter som vil studere i Spania, enten gjennom utveksling eller hele graden. Vi jobber aktivt for å gjøre vårt ytterste for at du skal få en best mulig studieopplevelse.

Kontakt ANSA i Spania

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Spania eller har spørsmål om ANSA i Spania, ta kontakt med oss i regionstyret til ANSA Spania og Portugal så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til spania@ansa.no.

ANSA Spania på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Spania og Portugal kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i Spania og komme i kontakt med andre norske studenter.

Flere årlige arrangementer

ANSA Spania holder flere årlige arrangementer, blant annet:

  • Kick-off med andre ANSA land
  • Landsmøte
  • Julehelg i Madrid
  • Årstur til spennende destinasjoner i Spania og Portugal.

Våre lokallag i MadridBarcelona, Valencia og Lisboa jobber også for å skape lokal aktivitet. 

Lokallagene arrangerer blant annet: 

  • Årsmøte
  • Lokale 17. Mai feiringer
  • Lokale turer
  • Diverse arrangmenter 

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Spania - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Ser du fortsatt etter bolig i Spania?

Les vår bolig-guide ved å klikke her!

Skal du søke NIE?

Les vår NIE-guide for din by ved å klikke her! 

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.