ANSA Romania er dessverre ikke lenger et aktivt ANSA-land. Studerer du i Romania og savner et ANSA-styre? Ta kontakt med ANSA Sentralt for å høre hvordan du går frem.

For kontaktpersoner i ANSA Romania.

Flere årlige arrangementer

ANSA Romania holder flere årlige arrangementer, i skoleåret 2016/2017 arrangerer vi blant annet:

  • Landsmøte
  • Organisasjonskurs
  • Juleavslutting 
  • 17. Mai

+ mye mer

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele Australia - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

For kr. 399,- i året kan du som medlem i ANSA få:

Er du ikke medlem i ANSA?

Meld deg inn i dag!

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA i Romania

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn i Romania eller har spørsmål om ANSA i Romania, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA Romania så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til romania@ansa.no.

ANSA Romania på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Romania kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i Romania og komme i kontakt med andre norske studenter.