ANSA Østerrike har medlemmer spredt utover hele Østerrike, og vi har for øyeblikket tre lokallag som arrangerer lokale sammenkomster og gjerne svarer på spørsmål om hvordan det er å bo i Graz, Wien eller vest Østerrike.