Her vil det legges ut filer relatert til det organisatoriske arbeidet til ANSA Latvia, for eksempel referater fra landsmøter.

Referater fra landsmøter

Landsmøte 2018

Landsmøte 2017