Bli kjent med ANSA Roma

Styret for skoleåret 2020/2021 er:

Leder: Marie Nergåd Killi

Økonomiansavrlig: Alezandra Lopez

Kontakt lokallaget ANSA Roma på roma@ansa.no.

 

ANSA Milano

ANSA Bologna

Følg ANSA Roma på Facebook!