Velkommen til ANSA Odenses hjemmeside. Vi i ANSA er her for å gjøre studietiden din i Odense lettere. På denne siden har vi samlet litt generell informasjon om Odense, til deg som går med en tanke om å studere her, samt de som allerede bor her. Her kan du lese om hvor og hvordan du kan finne et sted å bo, hvordan du skaffer deg CPR nummer, bankkonto, mobilabonnement og alt annet som følger med når du skal flytte til Odense. Siden er under ombygging og oppdateres fortløpende, så følg med!

Odense er Danmarks tredje største by med ca 200 000 innbyggere. Den ligger på Fyn, en time unna København. Det er en av Danmarks eldste byer, og er nevnt på skrift allerede i 988. En stor del av Odenses befolkning er studenter, og byens skoler og universiteter tilbyr et mangfold av utdannelser.

Dikteren Hans Christian Andersen er født og oppvokst i Odense, og dette bærer byen veldig  preg av. Odensianerne er stolte av dikteren, og hedrer han med egen festival. Det er mange ting som bærer hans navn, og som en liten kuriositet så er mange av trafikklysene utstyrt med bilde av dikteren.

Odense er en livlig by, kjent for sin marsipan, kulturelle arrangementer, konserter og en blomsterfestival. Odense teater er faktisk Danmarks nest eldste. Byen har utover dette et stort og anerkjent uteliv, mange gode resturanter og kafeer, gode shoppingmuligheter, og mange flotte parker. Hvert år arrangeres musikkfestivalen Tinderbox, oppkalt etter eventyret Fyrtøyet, der kjente artister som Mø, The Killers og Ramstein har opptrådt.

 

ANSA Odense – hvem er vi og hva kan vi gjøre for deg?

Vil du bli medlem av ANSA? Supert! Les om medlemskap her

Hvert år velges det et nytt styre i ANSA Odense. For skoleåret 2022-2023 er det gjengen under som sitter i styret. Vi er her for å gjøre din studietid i Odense så trygg og god som mulig. Om du har noen spørsmål om studier i Odense - ikke nøl med å ta kontakt! Under bildet finner du informasjon om hvem vi er, hvilke verv vi har og hvordan du kan kontakte oss.

Navn og verv:

Navn: Frida Pettersen
Stilling: Leder


Navn: Henrik Akre Thorup
Stilling: Nestleder

Navn: Isabella Granås McNeish
Stilling: Økonomiansvarlig

Navn: Selma Norshus Kranstad
Stilling: Web- og informasjonsansvarlig

Navn: Mari Andrea Kjosnes Fredsvik
Stilling: Kommunikasjonsansvarlig

Navn: Vilde Marie Skjævestad
Stilling: Styremedlem

Jeg vil studere i Odense

Syddansk universitet, SDU, er den største utdannelsesinstitusjonen i Odense. Syddansk universitet i Odense er med sine 23.000 innskrevne studenter Danmarks tredje største universitet. Studentene fordeler seg over fem fakulteter; Sundhedsvidenskab, Naturvidenskap, Teknik, Samfundsvidenskab og Humanoria. Utdannelser som tilbys her er blant andre juss, psykologi, biomedisin, ingeniørutdannelser og medisin. For mer informasjon om SDU, les mer her!

Univesity College Lillebælt, UCL, tilsvarer en norsk høyskole. Her tilbys ni ulike bachelorgrader, blant annet sykepleie og fysioterapi. 

Søking til høyere utdannelse i Odense foregår på lik måte som i resten av Danmark. Prosessen for dette er godt beskrevet her

 

Jeg har kommet inn på studie i Odense

Dersom du nettopp har kommet inn på studier i Odense, og er klar for å begynne å studere er det en rekke praktiske ting som må ordnes. I det følgende punktene har vi samlet informasjon om hva som burde ordnes og hvordan.


Step 1: Finne bolig i Odense -  Hvor og hvordan

Når du skal flytte til Danmark for å studere, er det viktig å starte jakten på leilighet/bolig tidlig. Under har vi laget en liten guide og samlet de viktigste punktene for å hjelpe deg i jakten på din nye bolig.

Studiebolig

I Danmark er det mange studenter som bor på kollegier, noe som er det samme som norske studieboliger. De fleste kollegieboligene tildeles i Odense gjennom Studiebolig Odense.

Prisen for et kollegieværelse varierer fra ca 2000-5000 danske kroner i måneden, avhengig av størrelsen på rommet og om eget bad/kjøkken er inkludert. Størrelsen på de fleste kollegieværelsene varierer fra omtrent 10 m2 til i overkant av 35m2. Noen er også større, men da som regel til høyere pris.

Det tilbys studentboliger i de største studentbyene i Danmark, og etterspørselen er stor.  Det er derfor lurt å sette deg på venteliste så tidlig som mulig, samt å søke på så mange kollegier som mulig.

På Studiebolig Odense opparbeider du deg en ansiennitet som gir et bilde av hvor du ligger på ventelisten. Det er her viktig å logge inn en gang i måneden, slik at en beholder denne ansienniteten. De har også en boliggaranti for nye studenter, kalt tag-over-hodet-garanti. Denne garantien gjelder alle som starter på en utdannelse i Odense og gjør at du kommer foran i køen og tilbys et midlertidig sted å bo, hvis du ikke har funnet et sted til studiestart. Dette er ofte rom litt utenfor byen, med enkle fasiliteter. Garantien gjelder kun hvis du søker på alle værelser/kollegier, og man får bare ett tilbud. Dette betyr at du ikke nødvendigvis får det tilbudet du ønsker.

Leie av bolig på privatmarkedet

Hvis du leier bolig er rettighetene og pliktene dine beskrevet i leieloven. Opplysninger og informasjon om leiebolig kan du finne hos Lejernes landsorganisation.

Det er lurt å møte opp personlig på visninger. Mange studenter velger å leie leilighet sammen privat. Det kan ta tid å finne en leilighet i Odense, men vær klar over at det finnes falske utleiere på markedet. Les leiekontrakten nøye, ikke betal noe depositum før du har sett leiemålet og om mulig sørg for at en person som kjenner det danske systemet har lest gjennom avtalen.

Som leietaker i Danmark er det noen ting som du må være spesielt oppmerksom på:

 • Det er veldig viktig å ha en leiekontrakt som er i overensstemmelse med leieloven.

 • Det er viktig å si ifra om mulige feil ved leiligheten senest 14 dager etter overtakelse. Husk å ta bilder med en gang du flytter inn som dokumentasjon.

 • Les spesielt §11 da dette avsnittet inneholder de særregler som gjelder for leiekontrakten. Her kan utleier inkluderer mer byrdefulle vilkår og henvises til eiendommens husorden.

 • Tegn innboforsikring. ANSA tilbyr en av de beste forsikringene for norske utendlandsstudenter. 

Vær oppmerksom på at det er noen forskjeller på å leie i Norge og i Danmark. En del studenter har tidligere opplevd at det er vanligere å ikke få tilbake depositumet når de flytter ut. 1. juli 2015 ble det vedtatt en ny leielov i Danmark, som gjelder for alle leieavtaler inngått etter 1. juli 2015. De nye reglene styrker bl.a leietakers rettigheter mht. depositum og krav til leilighetens stand ved utflytting - så det kan godt hende at problematikken med depositum blir bedre eller løst.

Det er mulig å få hjelp gjennom Retshjælpen, som kan påta seg boligtvister kostnadsfritt. De kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk om hjelp så tidlig som mulig.

Boligaktører

Boligportalen
LejNu
Jhb ejendomme
Fabbo - Fyns allmennyttige boligselskab 
Sønderparken andelsboligforening
Stovesberg andelsboligforening
Civica 
Humlebo Gruppen 

Mange norske studenter finner også leilighet, eller et rom i et kollektiv, gjennom facebooksiden Norske studenter i Odense. Her er det også viktig å være forsiktig, da det kan dukke opp forsøk på svindel også på facebooksidene.


Kjøpe bolig

Hvis du skal kjøpe fast eiendom i Danmark, og ikke har bodd i Danmark i 5 år, må du søke om tillatelse fra Justisministeriet. Dette kan du slippe hvis du kan dokumentere at boligen skal tjene som helårsbolig for kjøperen. Nordmenn kan som regel ikke foreta et foreldrekjøp fordi foreldrene som ikke har bodd i Danmark i 5 år, ikke kan kjøpe eiendom i Danmark.

I Danmark er det to boligformer, andelsbolig og eierleilighet.

En andelsbolig er en eiendom som eies og drives av en forening på andelsbasis. Det vil si at eiendommen bebos av foreningens medlemmer. Når du kjøper en andelsbolig, eier du ikke boligen. Men du blir medlem av andelsboligforeningen og eier en andel av foreningens formue, med bruksrett til en av leilighetene. Dette er i praksis det samme som et norsk borettslag.

Når du kjøper andelsbolig, betaler du et engangsbeløp til andelsboligforeningen og betaler siden en månedlig boligavgift. Det er vanlig å finansiere dette engangsbeløpet med et andelsboliglån. For mer informasjon om andelsbolig her.

En eierleilighet (selveierbolig) er en bolig du selv eier. Når du er boligeier, må du betale eiendomsskatt. Det er vanlig å finansiere en eierleilighet med obligasjonslån, kontantlån, avdragsfrie lån eller rentetilpasningslån. For mer informasjon om å kjøpe eierleilighet i Danmark se borger.dk

Boligstøtte

Det er mulig å få støtte til betaling av husleie gjennom noe som kalles boligstøtte ved å søke til kommunen. Dette er kun noe som er aktuelt for de som leier bolig. Hvorvidt du kan få boligstøtte og hvor mye du kan få bestemmes af en rekke ting: din inntekt, husleien, antall kvadratmeter boligen er og leieforhold. Det er stort sett snakk om rundt 6-800 DKK per leilighet per måned. For mer informasjon om dette og søknadsprossesen les her! 

Step 2: Ordne alt det praktiske

CPR-Nummer

Dersom du skal bo i Danmark i mer enn seks måneder må du melde deg inn i det danske folkeregisteret. Du vil da motta et dansk personnummer - CPR-nummer, som du trenger i ulike sammenhenger, som for eksempel når du skal:

 • Opprette bankkonto
 • Registreres til eksamen
 • Anskaffe dansk skattekort
 • Opprette telefonabonnement
 • Benytte deg av legetjenester
 • Melde deg inn i treningssenter

Du vil motta et dansk CPR - nummer og bli registrert som utvandret i det norske folkeregisteret. Du vil dog fortsatt beholde ditt norske fødselsnummer i Norge.

Reglene for folkeregistrering i Danmark finnes i Lov om det centrale Personregister. Det er ikke mulig å få tildelt et CPR-nummer før du har flyttet til Danmark. For dette trenger du en leiekontrakt til en adresse i Danmark. Dette gjelder selv om du trenger CPR-nummer for å åpne bankkonto, søke om SU eller studentbolig.

For å søke CPR-nummer må du møte opp personlig hos Borgerservice, eller evt. undersøke om skolen du er student ved tilbyr hjelp til søknad om CPR-nummer i starten av semesteret. I Odense finner du Borgerservice på adressen Skulkenborg 1, Odense C.

Det er viktig at du medbringer gyldig legitimasjon som f.eks pass, samt opptaksbevis fra lærestedet og underskrevet leiekontrakt med din danske adresse.

Dersom du i løpet av studietiden flytter rundt i Danmark, må du huske å informere Skatteetaten i Norge om din nye adresse.

Noen universiteter deler ut et slags midlertidig CPR-nummer for å kunne tilby studieplass. Vit at dette ikke er gyldig når du har flyttet til Danmark, og at du må skaffe deg et ordentlig CPR-nummer så snart som mulig. Husk også å melde fra til universitetet/skolen om at dette har blitt endret.

NemID

Når du har fått CPR-nummer vil du også kunne opprette en NemID. Dette tilsvarer BankID i Norge, og gir deg tilgang til nettbank og offentlige tjenester på nett ved å bruke CPR-nummer og en kodeliste du får tilsendt i posten.

Det finnes 2 ulike måter å anskaffe NemID på:

NemID gjennom din danske bank 

 • Hvis du bestiller nettbank hos din danske bank får du automatisk NemID via banken. Kontakt banken for mer informasjon.
 • Aktivering av NemID må gjøres i nettbanken. Ved problemer med aktivering, ta kontakt med din danske bank 

NemID via Borgerservice

 • Du kan få NemID ved en personlig henvendelse til Odense kommunes borgerservicesenter. Ta med gyldig legitimasjon. 

Helsetjenester og Sundhedskort (sygesikringsbevis)

Alle som har bopel i Danmark har krav på gratis lege og spesiallegetjenester. Hos mange andre type tjenester, slik som tannlege, fysioterapi, psykolog m.m. finnes det gode tilskuddsordninger. Når du har meldt flytting til Danmark vil du få et sykesikringskort i posten, et såkalt Sundhedskort, som gir deg rett på helsehjelp. Dette kortet skal du ta med deg hver gang du drar til legen o.l og der står hvilket fastlegekontor du tilhører, samt ditt navn, adresse og CPR-nummer.

Mobilabonnement og telefonnummer

De fleste som flytter til Danmark over en lengre periode velger å skaffe seg dansk mobilnummer. Mange beholder det norske SIM-kortet, men skifter til kontantkort når det ikke er bruk for å beholde sitt norske nummer eller til bruk når de er hjemme i ferier o.l. Andre velger kun å ha det danske SIM-kortet, da danske leverandører har gunstige priser, store datapakker og EU-bruk inkludert.

For å opprette mobilabonnement i Danmark trenger en som oftest et CPR-nummer og en adresse, så husk å ha ordnet dette først.

Som i Norge finnes Telia og Telenor, og her vil du finne abonnementer med mye inkludert, men til en litt dyrere pris. Du har også de som tilbyr billigere varianter med litt mindre inkludert. Ofte er disse mer en gode nok, spesielt med de nye EU-reglene for bruk i EU.

Andre mobilabonnementsleverandører:
Oister
Plenti
3
CBB  

 

Følg ANSA Odense på Facebook!