Victoria Skarphagen går Human Resource Management ved CBS. Les hennes erfaringer fra studielivet i København her.

Fortell litt om universitetet ditt

3500  av  disse  er  utenlandske.  Det  er  en  stor  andel  nordmenn  på  skolen.  Skolen   har  sin  beliggenhet  i  området  Fredriksberg  og  den  består  av  flere  ulike  bygg,  men   hovedcampusen  er  på  Solberg  Plads.  Det  meste  av  skolen  er  ganske  moderne  og   ny.  Det  er  mange  arrangementer  og  foreninger  man  kan  delta  på  og  melde  seg  inn   i;  alt  fra  diverse  sport,  vinsmaking  til  kunst.  På  Solberg  Plads  ligger  også  Nexus   (skolens  bar),  treningsstudio,  kantine  og  bibliotek.    

Fortell litt om studiet og søknadsprosessen

Vedrørende  søknadsprosessen  for  en  mastergrad  i  HRM  så  synes  jeg  det  var  noe   vanskelig  å  finne  ut  hva  som  krevdes  på  CBS  sine  hjemmesider.  De  tilbyr  en   forhåndsvurdering  av  vitnemål  i  en  nokså  tidsbegrenset  periode  for  å  se  hva  man   eventuelt  mangler  av  fag  og  dette  er  noe  jeg  anbefaler  å  få  gjort.  Eventuelt  er  det   greit  å  ta  kontakt  per  telefon  da  de  er  veldig  behjelpelige  angående   søknadsprosessen.  Det  er  ingen  studieavgift  for  å  gå  på  CBS,  i  motsetning  til   mange  andre  business-­‐skoler.       Undervisningen  foregår  stort  sett  samlet,  selv  om  den  ene  delen  av  klassen  er   cand.merc  og  den  andre  er  cand.soc.  Førstnevnte  har  en  økonomi-­‐bakgrunn  og   det  er  noen  studiepoeng  som  skiller  linjene,  men  det  er  lite  forskjell  i  selve   studieløpet..  Totalt  er  vi  rundt  160  studenter  og  ca  30  av  disse  er  norske.  Da   studiet  er  på  dansk  er  det  for  det  meste  dansker  og  nordmenn.  I  starten  av   semesteret  var  det  mye  introduksjonsforløp  og  kurs,  men  etter  at  det  roet  seg  har   vi  hatt  rundt  3-­‐5  timers  undervisning  tre  ganger  i  uken.  I  de  fleste  av  fagene  har   vi  hatt  to  faste  forelesere,  jeg  synes  dette  har  vært  positivt  da  det  har  bidratt  til   variasjon  i  stedet  for  å  kun  ha  én.  Foreleserne  er  stort  sett  flinke  og  er  svært   behjelpelige  selv  om  det  er  en  stor  klasse.  I  tillegg  har  det  også  vært  flere   gjesteforelesere,  noe  som  har  bidratt  til  en  praksisbasert  tilnærming  til  teorien.       Studiet  er  bygget  opp  av  at  man  har  ett  fag  av  gangen  og  påfølgende  eksamen.   Som  oftest  har  man  ett  fag  over  en  tre  ukers  periode,  så  det  er  veldig  intensivt,   men  det  gir  bedre  muligheter  til  å  fokusere.  Samtidig  vil  som  oftest  eksamenen   være  etter  at  man  er  i  gang  med  et  nytt  fag,  men  likevel  synes  jeg  dette  er  en   bedre  ordning  enn  å  ha  fire  fag/eksamener  samtidig.  Det  er  også  lagt  opp  til  en  Erfaringsrapport  desember  2014   praksisperiode  på  ti  uker  hos  et  valgt  selskap  og  det  kan  være  i  hvilket  land  man   selv  måtte  ønske.  Jeg  synes  dette  er  veldig  bra  med  tanke  på  å  få  oppleve  hvordan   teorien  fungerer  i  praksis,  samt  å  få  relevant  arbeidserfaring.  Eksamensformene   er  ulike  og  spenner  fra  4-­‐timers  med  alle  hjelpemidler,  20  minutters  muntlig   eksamen,  72  timers  hjemmeeksamen,  24  timers  eksamen,  langvarig   hjemmeoppgave  osv.  Felles  for  alle  er  at  det  er  individuelt.  Det  er  kun  én   eksamen  i  hvert  fag,  men  det  kan  variere  blant  valgfagene.  Samt  at   masteroppgaven  oppfordres  til  å  skrives  i  gruppe,  hvor  man  i  etterkant  har  en   muntlig  høring/forsvaring.  Man  kan  til  alle  eksamenene  velge  om  man  vil  skrive   på  norsk,  svensk,  dansk  eller  engelsk.    

Hvordan opplevde du bomulighetene i København?

Det  er  vanskelig  å  få  seg  leilighet  i  København  og  man  bør  derfor  være  ute  i  god   tid  eller  rett  og  slett  ha  litt  flaks.  Det  er  flere  som  satser  på  at  det  ordner  seg  ved  å   dra  nedover,  men  dessverre  er  ikke  dette  alltid  tilfellet,  noe  som  kan  resultere  i   dyre/svært  dårlige  boforhold.  Det  kan  lønne  seg  å  høre  med  andre  studenter  i   København,  da  leieboliger  typisk  ”videreføres”  når  noen  flytter  ut.  Hvis  man  ikke   kjenner  noen  som  leier  i  København  og  skal  flytte  ut,  så  er  ANSAs  facebook-­‐ gruppe  (ANSA  København)  et  godt  sted  å  starte.  Ellers  er  www.boligportal.dk  et   godt  utgangspunkt  da  det  legges  ut  mange  leiligheter,  men  man  må  betale  for  å  få   adgang  til  denne  siden.  Jeg  mener  dette  er  verdt  det.  De  fleste  ønsker  å  bo  nærme   skolen,  eksempelvis  på  Fredriksberg,  Vesterbro  eller  Nørrebro,  men  mange  bor   også  i  indre  by,  Østerbro  osv.  Da  alle  skolens  lokaler  er  i  nærheten  av  metro-­‐ stasjoner  er  det  et  godt  transportmiddel  hvis  man  skulle  bo  for  langt  unna  til  å   sykle.  De  fleste  jeg  kjenner  betaler  rundt  4000-­‐5500  DKK  i  månedlig  husleie  når   man  leier  på  det  private  markedet.  Det  går  også  an  å  bo  billigere,  men  da  må  man   gjerne  bo  mer  usentralt,  eksempelvis  Amager.  Det  kan  være  greit  å  huske  på   kurs-­‐forskjellen  når  man  ser  rundt,  det  blir  fort  litt  mer  når  man  skal  regne  om  til   norske  kroner.  Man  har  også  mulighet  til  å  søke  om  dansk  boligstøtte  så  lenge   man  oppfyller  noen  krav  og  da  får  man  rundt  15%  av  husleien  dekket  månedlig.    

Alt i alt, hvordan vil du beskrive studieoppholdet i København?

Jeg  trives  kjempegodt  og  er  utrolig  glad  jeg  valgte  CBS  over  andre  alternativer.   Det  er  en  skole  med  et  svært  godt  faglig  tilbud  og  akademisk  miljø,  og  det  har   absolutt  svart  til  mine  forventninger.  Det  har  vært  et  godt  opplegg  fra  starten  av,  
Erfaringsrapport  desember  2014   blant  annet  har  vi  vært  på  hyttetur  og  mange  andre  sosiale  arrangementer.  Vi  har   blitt  inndelt  både  i  intro-­‐grupper  og  studiekredser,  noe  som  har  vært  en  god  måte   å  bli  kjent  med  andre  i  klassen.  København  er  en  fantastisk  by  med  så  mange   muligheter  og  konseptet  med  at  man  kan  sykle  overalt  gjør  det  virkelig  lettvint  å   komme  seg  rundt.      

Har du noen gode råd til fremtidige studenter?

Hvis  man  er  bekymret  for  det  danske  språk,  så  vil  jeg  si  at  det  går  seg  veldig  fort   til  selv  om  dansk  i  utgangspunktet  ikke  er  din  sterkeste  side.  Etter  ca  en  måned   har  man  sannsynligvis  fått  en  god  forståelse  og  klarer  fint  å  henge  med  i   undervisningen.     Man  bør  være  forberedt  på  at  det  er  en  veldig  stor  pensum-­‐mengde  på  studiet  og   det  kan  virke  ganske  overveldende  i  starten.  Det  vil  for  mange  vært  veldig   hjelpsomt  å  finne  en  notatgruppe  tidlig,  slik  at  man  ikke  nødvendigvis  må  lese   absolutt  alt  pensum  på  egenhånd.   Det  vil  også  være  svært  gunstig  å  ha  deltidsjobb  i  Danmark  hvis  man  har   anledning  til  det  .  Dette  grunnet  at  hvis  man  jobber  et  visst  antall  timer  i  uken  er   man  berettiget  til  å  søke  SU  (Danmarks  svar  på  norske  lånekassen).  Her  er  alle   pengene  stipend,  ergo  ikke  noe  lån.  Det  er  veldig  vanlig  med  relevant   studiearbeid  her,  noe  som  også  gjør  at  mange  arbeidsgivere  har  tilrettelagt  for   jobber  med  arbeidstid  tilsvarende  10-­‐20  timer  i  uken.  

 Finn kontaktinformasjonen til Victoria Skarphagen her.