Marie Nitter-Hauge studerer Ha Almen Erhvervsøkonomi i København. Les hennes erfaringer fra Danmark her.

Fortell litt om Copenhagen Business School:

Copenhagen  Business  School  er  en  svært  anerkjent  skole  med  ca.  20  000   elever,  hvorav  ca  3500  er  internasjonale.  Skolen  ligger  på  Frederiksberg,  og   har  flere  bygg  innenfor  et  lite   område.  Bygningene  og  fasilitetene   er   moderne  med  flotte  kantiner  og  store  biblioteker  der  det  er  fint  å  lese  når   man  ikke  har  undervisning.  Det  norske  miljøet  er  stort  på  CBS,  så  det  er   mulig  å  både  få  norske  og  danske  venner  på  CBS.  Foreleserne  er  svært   flinke  og  motiverende,  og  de  er  alltid  tilgjengelige  hvis  man  skulle  ha  noen   spørsmål.  Språket  venner  man  seg  fort  til,  og  bare  etter  et  par  uker  går  det   av  seg  selv.  

Hvordan er studiet ditt?

Jeg  går  bachelor  i  allmen  erhversøkonomi,  en  linje  med  svært  mange   nordmenn.  Snittet  lå  på  ca  4,8  i  norske  karakterer  i  2014,  men  da   karakterskalaen  er  annerledes  i  Danmark  må  man  regne  om  sine  egne   karakterer  fra  Norge.  Søknadsprosessen  er  ikke  vanskeligere  enn  til  andre     steder,  den  går  via  nettet,  også  får  man  tilsendt  papirer  som  man  må  skrive   under  på  og  sende  tilbake  til  CBS,  sammen  med  vitnemål.  Har  man  ikke  hatt   engelsk  som  valgfag  på  videregående  skole  kreves  det  at  man  tar  en  TOEFL-­‐ test.  HA-­‐allmen  linjen  er  en  av  de  lettere  å  komme  inn  på,  det  er  mange   linjer  som  har  relativt  høye  krav.  Men  det  betyr  ikke  at  disse  linjene  er   vanskeligere  når  man  først  har  kommer  inn.  HA-­‐allmen  har  ganske  mye   undervisning,  det  er  en  blanding  av  store  forelesninger  der  3-­‐400  elever  er   samlet  og  øvelsestimer  der  man  bare  er  med  sin  egen  klasse  og  gjør   oppgaver.  Dette  gir  en  fin  variasjon  og  tvinger  også  elevene  til  å  gjøre   oppgaver,  noe  som  er  svært  relevant  for  eksamen.  På  CBS  er  det  mye  fokus   på  gruppearbeid,  og  du  får  tildelt  en  studiegruppe  på  starten  av  året,  som   du  kan  jobbe  med,  og  som  du  også  har  noen  eksamener  med.  I  tillegg  til  4-­‐ timers  eksamener  er  det  også  en  del  muntlige  eksamener  på  CBS,  så  hvis   det  er  noe  man  liker  er  CBS  et  godt  valg.  Det  er  også  slik  at  man  har  flere   eksamener  i  samme  fag,  som  teller  i  ulik  størrelse,  og  disse  gjøres  i  slutten   av  året  om  til  en  endelig  karakter.  Man  har  derfor  litt  flere  eksamener   gjennom  året  på  CBS  enn  et  vanlig  studiested  i  Norge,  men  mange  synes   dette  er  en  god  ting,  da  man  jobber  mer  jevnt  og  trutt  gjennom  hele  året.   CBS  er  en  offentlig  skole,  og  det  koster  ingenting  for  nordmenn  å  gå  der.    

Hvordan er bomuligheter og prisnivået?     

Å  finne  bolig  i  København  an  være  ganske  vanskelig,  derfor  er  det  lurt  å   være  medlem  av  blant  annet  facebook  gruppene  ”Ansa  København”  og   ”norske  studenter  ved  CBS”.  Her  legger  mange  nordmenn  ut  ledige  rom  i  
sine  leiligheter.  Ellers  så  bør  man  følge  med  på  boligportalen.dk,  men  det   gjelder  å  være  tidlig  ute.  Prisene  varierer  svært  fra  område  til  område,  og   standarden  er  veldig  varierende.  Generelt  må  man  forvente  en  lavere   standard  enn  i  Norge.  Prisene  varierer  fra  3500  DKK  til  6000  DKK  i   måneden,  alt  ettersom  hvor  sentralt  du  vil  bo. 

Alt i alt, hvordan synes du det er å være student i København?

Jeg  er  veldig  glad  for  valget  jeg  har  tatt,  både  med  CBS  og  byen  København.   Miljøet  her  er  veldig  godt,  det  er  masse  arrangementer  og  foreninger  man   kan  ta  del  i,  og  du  blir  kjent  med  mange  nye  mennesker,  både  norske  og   internasjonale.   6. Gode  råd  til  fremtidige  studenter  ved  lærestedet.

Finn kontaktinformasjonen til Marie Nitter-Hauge.