Aadne Ellingsberg, 19 år, tar HA-Almen Erhvervsøkonomi ved Copenhagen Business School.

Hvorfor valgte du akkurat dette landet og dette studiet?

Da jeg skulle søke studier var jeg klar på at jeg ville studere økonomi. Jeg ville også gjerne studere i utlandet, men samtidig ha en viss fleksibilitet ved å ikke studere for langt hjemmefra. Jeg hadde hørt veldig mye bra om København og CBS fra tidligere studenter, noe som gjorde det som et naturlig valg. Grunnen til at jeg valgte HA-Almen var at det er en bachelor som danner et bredt grunnlag innenfor ulike retninger av økonomi. Det var viktig for meg at studiet skulle gi et solid faglig grunnlag, så jeg ikke spesialiserte meg for tidlig i utdannelsen.

Hvordan synes du skolen, studiet og undervisningen er?

Skolen er veldig fin, det er flere ulike bygg i Frederiksberg området, og hovedbygningen er på Solbjerg Plads. Det er et variert studiet, med fag innenfor ulike retninger. All undervisning foregår på dansk, mens mye av pensum er skrevet på engelsk. Undervisningen er bygd opp slik at man har forelesninger, exercise og workshops. Exercise ligner veldig på vanlig klasseromsundervisning, her gjennomgår man ukentlige oppgaver, samt utdyper forelesningene. Exercise er et veldig bra opplegg, som ikke alle andre skoler har.

Hvordan synes du studentmiljøet er?

Studiemiljøet er veldig bra. Studiet begynner med en introuke, der man blir godt kjent med mange, spesielt de man er i hold med. Det går 650 på HA-Almen og rundt 65 av disse er norske. Det at det er mange norske gjør at det er veldig lett å få et godt miljø fra begynnelsen. Det kan dog være litt vanskelig å bli kjent med danske i starten, ettersom man fort havner i en norsk gjeng, men med litt innsatts er ikke det noe problem. Det er veldig mye som skjer utenfor skolen gjennom blant annet ANSA og NNU.

Hvordan var søknadsprosessen?

Søknadsprosessen er litt tungvint, men ANSA har en veldig bra søknadsveileder som hjelper mye i søknadsprosessen. Hele prosessen tar litt tid, så det er lurt å starte i god tid. Fagkravene til studiet finner man på CBS sine hjemmesider, her ligger også tidligere karaktersnitt for de ulike linjene. 

Les også ANSAs nettside om økonomistudier i Danmark


Hvordan er prisnivået og leieprisene der?


Leieprisen er veldig varierende ettersom hvor man vil bo. De fleste betaler mellom 4000 og 6000 DKK i måneden for å leie. Om man vil bo på Frederiksberg, må man se for seg å betale en del. Det er også mulig å få kollegie gjennom blant annet Kollegiernes Kontor I København. Noen kollegier har lavere leiepris, men det er mange søkere og få plasser.

Hva er det beste med å studere i København?

Det beste med å studere i København er studentmiljøet. Det er i tillegg et veldig bra uteliv.

Hva er det mest utfordrende ved å være utenlandsstudent i København?

Noe av det mest utfordrende i København kan være å finne bolig, det gjelder å være tidlig ute. Den første tiden kan det også være utfordrende å forstå alt som sies på dansk, men det tar kun en liten stund før man er godt inni det.

Hvordan ser en typisk dag ut som student der du er?


En typisk dag varierer veldig, ettersom når på året det er. De fleste dager består av noen forelesninger og exercise, sammen med noen timer forberedelser til dagene som kommer.

Vil du anbefale andre å studere ved din skole og hvilke tips ville du gitt nye studenter?


Jeg vil anbefale CBS på det sterkeste. Skaff CPR-nummer så fort som mulig, man trenger det til å få mobilabonnement, treningssenter og banktjenester. Vær tidlig ute med å se etter bolig, det er fint å bo på Frederiksberg eller langs metroen. Det er veldig lett å komme seg rundt med sykkel.

Beste ANSA-tips:

Delta på ANSA Københavns årlige julebord.