Vilde studerer ved Danmarks Tekniske Universitet. Les hennes erfaringer her.

Jeg begynte på SAS ved DTU etter ett år med økonomi på Københavns Universitet. Planen var å dra tilbake til Norge, men København som by er alt for bra, og jeg endte da bare opp med å skifte studie. Da jeg kommer fra en liten by i Norge har jeg valgt å bo inne i København og jeg merker det kan være krevende å skulle ekstra tidlig opp om morgenen for å ta bussen, og også betale pendlerkortet hver måned, men det har jeg bare innsett at ikke kunne være annerledes.

DTU som studiested er utrolig bra. Det er god plass, flinke undervisere og en god mulighet til å selv tilrettelegge min utdannelse da 25% av utdannelsen er valgfag. Sosialt er det også veldig hyggelig. Anbefaler at man tar seg råd til å være med på (nesten) alt av opplegg de første ukene ved studiestart. Dette gjør at man blir kjent med mange forskjellige mennesker og du møter da alltid et kjent fjes når du vandrer fra den ene enden av campus til den andre.

Livet på DTU

DTU er det største tekniske universitetet i Danmark. Høsten 2015 begynte det 2 041 nye studerende på DTU, og disse blir fordelt ut på to campuser: et i Kongens Lyngby og et i Ballerup. Det er primært diplomingeniør-utdannelser i Ballerup og så bachelor-/sivilingeniør utdannelser i Lyngby. Campus i Lyngby har stor plass å boltre seg på med kollektiver, barer, laboratorier, forelesningssaler, grupperom, verksted osv. For å skape et samhold med studerende av liknende utdannelser har man oppdelt campus i 4 «kvadranter», der man kan finne alt med matematikkforelesninger og matematikkundervisere i en kvadrant og kjemikere og laboratorier i en annen.

Lånekassen har for undervisningsåret 2013/2014 161 nordmenn som studerer til ingeniør på heltid i Danmark. Her er det da noen som studerer i Aalborg. I tillegg er det en del som tar et semester eller to av bachelor eller masteren på universitetet, så det er ikke vanskelig å finne nordmenn.

Bli kjent med ANSAs lokallag i Aalborg.

Forelesninger ved DTU

Forelesningene på DTU varierer veldig fra fag til fag. Det grunnleggende er at man i timeplanen får en fire timers blokk (for eksempel 8-12 mandag), så brukes to av timene på forelesning og så de andre to på grupperegning hvor man har hjelpelærere, men ofte dukker også foreleseren opp, så har man spørsmål til undervisningen, stoffet, så er det bare å spørre. På CampusNet er det også lett å finne ut hvor foreleseren har kontor og så besøke han/henne der. En del av foreleserne kjører også med «feedback-personer». Dette er at det utvelges to studerende som etter endt forelesning skal komme med positive og negative ting.

Arrangementer og foreninger ved DTU

Det er mange arrangementer og foreninger på DTU, så det er mange muligheter til å koble av når man trenger det. Hver fredag kan man finne forskjellige temaer i de ulike barene rundt omkring på campus. I tillegg arrangerer Polyteknisk Forening større «fellesfester» som Sensommerfesten, Årsfesten, Oktober fest, for å nevne noen. I tillegg har de rusfrie arrangementer som et «Seriøst motionsløb» som er et løp rundt på campus. Polyteknisk Forening har også en café og bar i hovedbygningen som kalles S-huset, som fungerer som et samlingspunkt for alle de forskjellige linjene.

Som nevnt er det en del foreninger som sprer seg fra brettspill til kor, dans og dykking. Her er det bare å sjekke opp hva man er interessert i. De fleste foreningene har oppstart første uken av studiestart med en prøvetime. Dette betyr at hvis man vil med fra begynnelsen er det smart å sjekke ut dette på forhånd.

Studieretnigner og linjer ved DTU

Søknadsfristen på DTU er 15.mars klokka 12:00 og du søker via optagelse.dk. På UddannelsesGuiden kan man sjekke de forskjellige linjene på skolen med adgangskrav, adgangskvotienter og så videre for litt mer utfyllende forklaring. Men for å komme inn på Strategisk Analyse og Systemdesign (SAS) skal man ha dansk A, engelsk B, matematikk A og fysikk C/geovitenskap A og samfunnsfag B/internasjonal økonomi B og virksomhetsøkonomi B. Engelsk B tilsvarer norsk internasjonal engelsk (engelsk 2) og matematikk A tilsvarer R2, men ytterligere bør du sjekke ut en «oversettelse» av fag.

Karaktersnitt og inntak

I 2015 ble snittet for å komme inn på SAS 8,1 (norske karakterer cirka 4,7-4,8). Da linjen var helt ny i 2014, er det kun 30 som blir tatt opp nå i begynnelsen. Høsten 2015 var det 118 som søkte seg til linjen, 30 som kom inn og 28 som har møtt opp. Snittet for å komme inn på SAS ligger midt på treet av snittene på DTU. Til sammenligning kan man si at SAS's søsterlinje i Norge (Industriell økonomi) har et snitt på godt over 6 høsten 2015.

De første to semestrene har man 10 timer i uka med Matematik 1. Faget fyller mye både av tid, innleveringer og av ECTS (20 ECTS til sammen). Det er da viktig å prioritere dette faget og ikke henge etter. Alle bachelor-undervisninger på DTU har Matematik 1 på 1. og 2. semester og faget er for noen for hardt og det blir da utover året noen som dropper ut. Her er tipset at man bare får jobbet med faget både hjemme og til grupperegningene og stilt spørsmål når det er noe man lurer på – ikke heng etter og det går helt fint. Dette gjelder også Diskret Matematik som går mer ut på logikk, men som ikke fyller like mye som Mat 1.

Med tanke på undervisningstid ligger fag i fire-timers-blokker. Fag som gir 5 ECTS poeng har fire timer i uka med forelesning/grupperegning og så regner de med at man skal bruke cirka 5 timer hjemme til forberedelse. Dette er gitt som et gjennomsnitt at man skal bruke ni timer i uka på faget. For Matematik 1 som har ti timer, vil det da i gjennomsnitt si at du skal bruke 18 timer i uka. Dette høres veldig voldsomt ut, men er gitt som en liten pekepinn på at man ikke bare kan møte opp og tenke at det går.

Skoleår og eksamen

Skoleåret på DTU er inndelt i 13-ukers og 3-ukers perioder. 13-ukers går fra 1.september til 1.desember, her avslutter man da med eksamen i de to-tre ukene i desember. Så begynner man opp igjen første uka i januar og har kun et fag (5 ECTS), intensivt, i 3 uker som igjen avsluttes av en eksamen før man så får vinterferie (uke 4 eller 5). Eksamen kan være skriftlig eller muntlig alene, eller i grupper. Til gruppeeksamenene har man ofte en multiple choice-test eller lignende i løpet av semesteret for å se hva du kan.

Det å bo i København

Kollektivtrafikk i Københavnområdet er godt utviklet, noe som betyr at man ganske lett kan bo på den ene siden og komme seg til den andre siden uten at det tar for lang tid. Dette gjør at det på DTU (som ligger 15 km fra Rådhusplassen) er en del som bor i København. I tillegg er det mange kollektiv i området rundt skolen, så her er det mulig å skrive seg opp på venteliste gjennom pks.dk. For nordmenn er det ikke lett å få rom på kollektiv, men sett deg allikevel på venteliste. Velger du å skulle leie noe bør du forvente å skulle betale mer (4 000-5 500 DKK) og også bruke lengre tid på å finne noe hvis du vil bo inne i København. Mange velger det å bo tettere på skolen, og betaler da mindre i husleie (2 500-4 000 DKK). Uansett hvor du velger å bo bør du være forberedt på at det opp mot studiestart er veldig vanskelig å finne et sted. Meld deg inn i Facebook-grupper, opprett bruker på boligportalen og sjekk dba.dk (dansk finn.no), skriv til alt som kan ha litt interesse og forvent å få svar 1 ut av 30 om at du er en kandidat til å kanskje få et sted å bo.

Les ANSAs bo og leve-guide for Danmark.

Vildes råd

Et råd er jo allerede nevnt og det er at man bare skal være med på de fleste opplegg i begynnelsen. Noen dager når man våkner og tenker at man ikke får noe ut av en forelesning, så er det det at man får møtt de koselige folkene i klassen som ofte gjør at man kommer seg opp.

Annet råd er at du bare må prioritere tiden din. Noen fag er lettere å bare komme til forelesning og så heller «stress lese» innen eksamen, i forhold til andre fag der det krever en større forståelse jevnt over semesteret, for å kunne overleve eksamen. Men ikke les deg i hjel – det kommer det ikke noe godt ut av: du mister et sosial liv, som gjør det enda vanskeligere å møte opp på skolen, og du blir bare umotivert.

Finn kontaktinformasjon om Vilde her.