Camilla Maltina Gravdal studerer master MSC Accounting, Strategy & Control ved Copenhagen Business School. 

Fortell litt om CBS:

CBS ligger sentralt på Fredriksberg (rett ved metro stoppet) som blir sett på som den moderne delen av København med gode shoppingmuligheter (herav Danmarks største kjøpesenter), treningssenter og fine grønne områder. Det er rundt 600 nordmenn ved CBS og det er et godt norsk miljø om man ønsker det, men også nokså internasjonalt med studenter fra store deler av verden.

Hvordan opplever du studie ditt ved CBS?

Jeg startet på en MSc  i Accounting, Strategy and Control høsten 2015. Opptakstkravene står veldig spesifikt beskrevet på CBS sin nettside, veldig lett å følge. Om du har en bachelor fra Norge er søknadsprosessen veldig enkel, da CBS er godt kjent med fagene og kravene ved norske universiteter. Jeg har en bachelor fra Australia og etter erfaring fra bekjente valgte jeg da å legge ved et skjema,  hvor jeg matchet alle fag jeg tidligere hadde hatt (også ECTS points da disse kan være ulike fra land til land).
Det kan også være lurt å legge ved et motivasjonsbrev, da det oppfattes at de vektlegger inntaksprosessen på et samlet grunnlag av det du legger ved. A i snitt betyr ikke at du er ‘sikret’ plass.


Undervisning foregår med 1-2 forelesninger i hvert fag per uke (herav 2,5-3 timer per forelesning).  Professorene har generelt stor faglig tyngde og kan faget sitt godt. Det er ikke lagt opp til noe oppfølging utover dette, men det er mulig å kontakte professorene selv om man ønsker det. Ingen studieavgift.

Hvordan syns du bomulighetene og prisnivået er?

Boligmarket i København er vanskelig! Jeg vil anbefale å starte prosessen allerede før du får svar på om du er kommet inn. Mange ender opp med midlertidige bosteder (3-6mnd) og dette kan fort bli veldig slitsomt. Jeg fant selv bolig (kollektiv) gjennom Boligportal.dk-anbefales selvom du må betale en sum for å få tilgang. Utenom det ville jeg anbefalt å lete på alle agendaer – her også facebookgrupper (men vær obs på at det er mye svindel ute å går, så litt skeptisk bør man være). Det beste er om du har mulighet til å dra på visning selv, ikke sende depositum uten garanti.  Ettersom kursen nå er litt dårlig, må en regne med en boutgift på ca 5000-7000 NOK.

København er en fantastisk by! Du får følelsen av å være i en europeisk hyggelig storby, mye liv men også mye HYGGE. Københavnere er  ‘layd back’,  imøtekomemnde og veldig hjelpsomme. Jeg vil anbefale CBS på det sterkeste,  da universitetet har stor faglig tyngde og innehar godt samarbeid med viktige internasjonale bedrifter. CBS er også godt kjent for bedrifter med hovedkontor i Norge og det er en rekke studentorganisasjoner ved universitetet som jobber spesifikt med å gjøre båndene mellom skole og arbeidsliv kortere (her også egne knyttet til det norske næringsliv).

Finn kontaktinformasjon om Camilla her.