Elise Schultz studerer arkitektur på KADK i København og er kontaktperson i Danmark. Her gir hun sine tips og triks som utenlandsstudent i Danmark.

Kort om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – har den nødvendige forkortelsen; KADK. Skolen ligger ute på Holmen, rett ved siden av Operaen. Med en kanal som omkranser skolen, går mange fine sommerdager til å være ute langs vannet, eller på vårt flotte campus.

På arkitektskolens bachelorutdannelse går det ca. 600 elever. Av disse er ca. 25% norske og svenske, mens resten er danske. Selv om det er en liten språkbarriere i starten, kan man raskt kommunisere med alle sine medstudenter på norsk. På masteren kan du også finne elever fra hele verden.

Arkitektskolen er delt inn i 4 institutter; Bygningskunst og Kultur, Bygningskunst og Teknologi, Bygningskunst og Design og Bygningskunst, By og Landskab. Jeg har selv fullført min bachelorgrad på Institutt for Bygningskunst, By og Landskab. Selv om navnene høres vidt forskjellige ut, går man gjennom samme pensum og ender med samme bachelorgrad. Instituttene velger dog å legge vekt på litt ulike ting og arbeider på ulike måter.

Da instituttene ligger separert, har man undervisning med sin årgang, på sitt institutt. Utenom i perioder da hele årgangen samles til fellesforelesninger i skolens festsal. På instituttene får man tett oppfølging i arbeidet sitt, da man har veiledning ca. 2 ganger i uken. Man har da faste veiledere som hjelper deg gjennom hvert semester, i tillegg til gjesteveiledere, fellesgjennomganger og gruppearbeid.

Skolen har også flere felleslokaler, som datarom, ulike typer verksted og maskiner. Disse får man undervisning i, i løpet av studiet. Alle elever har faste plasser med et stort arbeidsbord og skap, som skaper et veldig hyggelig arbeidsmiljø på instituttene. KADK har et veldig sosialt og kreativt miljø, der man får mange gode muligheter til å bli kjent på tvers av årgang og institutter. Vi har blant annet en god fadderuke og en rekke skolefester som samler skolens elever.

Søknadsprosess

Søknadsprosessen til både design- og arkitektskolen er omfattende. Arkitektskolen baserer sitt inntak på en hjemmeoppgave og en opptaksprøve. Hjemmeoppgaven blir vanligvis offentliggjort i midten av februar og skal leveres i midten av mars. I tillegg til hjemmeoppgaven må man huske å søke på optagelse.dk innen deres søknadsfrist, som også ligger en gang i mars. Man skal kunne skrive og snakke enten dansk, norsk eller svensk og også ha det riktige nivået i noen fag, som engelsk og matte, fra videregående.

Hjemmeoppgaven endres fra år til år, men det kan være en god øvelse å se gjennom og prøve å løse de eldre oppgavene. Mange som søker går på en folkehøyskole og får god hjelp og veiledning til å gjennomføre hjemmeoppgaven. Det er derfor viktig å ikke bli skuffet hvis man ikke får det til på sitt første forsøk, da mange bruker flere år på å komme seg inn på skolen.

Hvis man kommer videre fra hjemmeoppgaven, blir man invitert til en opptaksprøve på skolen. Dette pleier vanligvis å vare over en helg, der man løser ulike oppgaver både ved tegning, modellbygging, men også ulikt kreativt arbeid. Det er her man har muligheten til å vise hva man er god for. I etterkant av opptaksprøven blir poengsummen av hjemmeoppgaven og opptaksprøven lagt sammen. I tillegg kan man få ekstrapoeng hvis man har et godt snitt eller annen studierelevant bakgrunn. Kriteriene varierer fra år til år.

Man får svar i slutten av juli og man har kommet inn. For meg så gikk derfor flyttingen fra Oslo til København fra en dag til en annen.

Institutt velger man ikke før man har kommet inn og gått på skolen i noen uker. Da arrangeres det en åpen dag på de ulike instituttene, der man deretter får muligheten til å søke i prioritert rekkefølge. Da får som oftest alle sin første eller andre prioritet.

Et semester

KADK er en offentlig skole, som betyr at man ikke betaler noe i studieavgift. Da man på andre skoler bruker mye penger på bøker, går de fleste pengene hos oss til materialer, print og studieturer.

På mitt institutt har vi hittil vært i Japan, Berlin, India og Mozambique. Alle turene er frivillige, men de fleste velger å være med, da man får et utrolig stort læringsutbytte av å være med. I tillegg til at det er utrolig morsomt. Studieturene varierer fra år til år og institutt til institutt.

Hvert semester er delt inn i to ”blokker”, som det kalles. En blokk på 6 uker, og en på 12 uker. I 6 ukers blokken har vi mange fellesfag. Hele årgangen får samme oppgaven, som man løser i grupper. Hver av disse blokkene har et tema som går igjen i forelesningene og oppgavene. Tidligere temaer jeg har hatt er: Organisasjon, Estetikk og Materialer. I slutten av hver blokk har man en eksamen, som baseres på en kort gruppepresentasjon og fysisk materiale.

I 12 ukers blokken arbeider hvert institutt med sine egne oppgaver. Her varieres det mellom gruppearbeid og individuelt. I slutten av denne blokken har man en individuell, muntlig eksamen, der man viser frem alt man har jobbet med de siste 12 ukene.

I tillegg til disse to blokkene har man også en skriftlig oppgave ca. en gang i året. Denne henger ofte sammen med en forelesningsrekke. Der man lærer om et historisk emne fra både undervisere, professorer og eksterne forelesere. Dette gir en god mulighet til å lære mer om det historiske aspektet av arkitekturen.

Arbeidsmengde

Å studere arkitektur er morsomt, men også krevende. Studiet er prosjektbasert, der man får muligheten til å arbeide med det man selv syns er spennende. Samtidig er det mye man skal lære seg. Formidling er et sentralt ord for arkitekter, og på studiet lærer vi å formidle gjennom modeller, tegninger, dataprogram og presentasjoner. Avleveringskravene er omfattende, dermed er det vanlig med lange dager, netter og helger. Med faste plasser på instituttet, og en god venn på nabobordet blir de lange arbeidsdagene hyggelige.

Siden studiet krever mye tid og energi, er det et mindretall som klarer å binde seg til arbeid utenom studiet. Da timeplanen ofte endrer seg og arbeidsmengden varierer fra dag til dag, har jeg personlig valgt å ikke ta jobb ved siden av. Da jeg heller vil bruke de timene jeg har fri på å nyte livet i det fantastiske København.

Bomuligheter, prisnivå og annen praktisk informasjon

Boligmarkedet i København er langt ifra lett. Spesielt rund studiestart er det nesten umulig for mange å finne seg et sted å bo. Trykket pleier ofte å lette litt rundt januar igjen, og det er da ofte lettere å finne seg bolig. Man kan registrere seg på Kollegiernes Kontor, men her tar det ofte rundt et år før man får en plass å bo. Boligportalen, FindRoommate, Findbolig er også plattformer hvor man kan finne et sted å bo. For meg tok det ca. et år før jeg fant en permanent bolig, men dette varierer veldig med hell og hvor mye man er villig til å betale. Da boliger kan koste alt fra 3000 til 6000 danske kroner i måneden.

Som elev ved KADK er man nødt til å eie en sykkel. Da skolen ligger i perfekt sykkeltur fra de fleste bosteder, men flotte sykkelstier, sykler så og si alle elever til og fra skolen. I tillegg har København også god kollektivtransport. Det er derfor også lurt å gå til innkjøp av et reisekort eller eventuelt periodekort. Da metroen går 24 timer i døgnet, er det også deilig å bo i nærheten av en holdeplass.

Evaluering av studieoppholdet

Arkitekturstudiet i København er helt fantastisk. Studiet byr på en rekke utfordrende oppgaver, der du selv kan velge ditt eget fokus og din egen retning. Du bestemmer selv din egen arbeidsinnsats, som gir deg selv friheten til å strukturere ditt arbeid. Samtidig er det viktig å passe på å ikke overarbeide, da studiet kan virke veldig overveldende for mange. København er en fantastisk god studentby, der man føler seg godt til rette. Jeg kunne ikke ha valgt et bedre sted å studere Arkitektur!

Noen gode råd til fremtidige studenter ved KADK

  • Start boligjakten før du har kommet inn.
  • Vær med på hele fadderuken.
  • Ha fokus på egen utvikling – Ikke sammenlign deg med andre!