Andrea Dahle studerer ved Handelshøjskolen i København, CBS, og deler her sine erfaringer fra skolen, landet og livet som norsk student i Danmark.

Hvordan  er  forholdene  ved CBS?   

CBS  er  en  helt  fantastisk  skole.  Den  er  stor  og  fin,  og  man  hører  masse  forskjellige  språk   rundt  om  i  gangene  hele  tiden.  Føler  seg  mer  internasjonal,  og  som  om  at  avstanden  til   utlandet  plutselig  er  mye  mindre.  Lett  og  få  venner,  gode  opplegg  i  oppstartsfasen.   Mange  nordmenn,  men  disse  blir  spredt  utover  med  jevne  antall  i  hver  klasse,  så  man   også  blir  kjent  med  andre  nasjonaliteter.  Fasilitetene  er  gode,  gode  forhold  å  arbeide  i.   God  oppfølging  med  oppgaver  og  miljø  for  å  stille  spørsmål.    

Finn studier i Danmark. 

Fortell litt om studiet og søknadsprosessen:

Lett  å  gjennomføre  søknaden  med  malen  på  ANSAs  nettsider,  den  hjalp  meg  masse!  Lett   og  finne  opptakskrav  og  karakterkrav  på  skolens  nettsted,  samt  karakterer  fra  de  forrige   år.  Tar  en  del  tid  å  gjennomføre  søknaden  helt  riktig,  så  anbefaler  å  begynne  å  sette  seg   inn  i  dette  tidlig  så  du  får  det  helt  riktig,  da  et  feiltrykk  kan  bli  fatalt.     Opplever  at  mitt  faglige  grunnlag  hjelper  meg  mye  i  fagene  foreløpig  (S1  og  S2)  samt   engelsk.  CBS  krever  et  engelsknivå  som  tilsvarer  faget  Internasjonal  Engelsk  fra  VG2. Pass  på  at  man  sender  inn  riktig   dokumentasjon  ved  søknaden!  Gratis  skole,  passe  mengde  undervisning,  veldig  variert   når  det  kommer  til  eksamensformer,  noe  som  er  veldig  inspirerende,  samt  flere  små   eksamner  i  stedet  for  noen  få  store,  som  gjør  det  lettere  å  rette  opp  karakteren  i  løpet  av   året.      

Hvordan opplever du bomuligheter,  prisnivået  og andre praktiske ting ved å bo og studere i Danmark?

Det er veldig  varierte  boligpriser,  kan  være  en  utfordring  å  finne  bolig.  Er  man  sikker  på  at   man  kommer  inn,  anbefaler  jeg  å  finne  bolig  allerede  før  sommerferien,  med  mulighet  til   å  bo  der  lenge.  Pass  på  om  du  leier  av  studenter  på  utveksling,  de  kommer  hjem  etter  jul   og  vil  ha  tilbake  rommet  sitt/leiligheten  sin.  Hektisk  på  boligmarkedet  etter  at   opptaksbrevene  er  sendt  ut,  anbefaler  ANSAs  facebookside,  hvor  man  lett  kan  komme  i   kontakt  med  folk  med  ledige  rom/leiligheter  (fant  selv  bolig  der).  CBS  har  inget  eget   kollegie,  så  man  kan  søke  gjennom  den  offentlige  danske  kollegieordningen,  hvor  man   har  mulighet  til  å  sette  seg  på  akuttliste  dersom  det  blir  krise.  Ellers  må  man  begi  seg  ut   på  det  private  boligmarkedet,  leie  hos  privatpersoner.  Vær  forsiktig  og  en  smule   skeptisk  når  man  leter,  og  dra  helst  på  visning/samtale  med  evt.  samboer  dersom  mulig,   det  er  mye  rart  man  kan  havne  oppi.  Prisen  varierer  så  vidt  jeg  vet  fra  mellom  4000-­‐ 6500  NOK,  og  dette  avhenger  veldig  av  beliggenhet.  Anbefaler  å  bo  i  Frederiksberg   dersom  man  skal  gå  på  CBS.            


Hvordan vil du, alt i alt, vurdere studieoppholdet?  

Jeg  er  veldig  glad  for  at  jeg  dro!  Har  lenge  tenkt  på  Danmark  pga.  avstanden  til  hjemme,   ikke  for  nærme  og  ikke  for  langt  unna.  Kultursjokket  er  heller  ikke  særlig  stort,  så  et   godt  sted  å  studere,  eller  starte  å  studere.  Gøy  å  selv  måtte  tilpasse  seg  og  finne  ut  av   ting,  men  syns  derfor  også  det  var  greit  å  ha  noen  med  erfaring  å  spørre.  Det  er  en   annerledes  og  mer  livlig  hverdag  enn  man  hadde  hjemme  og  på  VGS.      

Les mer om ANSA København.

Har du noen gode  råd  til  fremtidige  studenter  ved lærestedet?  

Tør  å  dra  ut,  ta  sjansen  om  du  er  så  heldig  å  få  den.  Ikke  gi  opp  om  det  virker  altfor   skummelt  eller  rart  i  begynnelsen,  alt  tar  sin  tid.     Det  kan  være  greit  å  sette  seg  inn  i  alle  praktiske  ting  som  må  fikses  ved  en  evt.  flytting;   personnummer  (hva  som  kreves  for  å  få  dette),  bank,  mobilnummer,  skolebøker,  osv.   Skaff  dere  ett  nettverk  når  dere  begynner  på  skolen,  spør  om  råd,  opplev  nye  ting   sammen,  og  sett  deg  inn  i  landet  man  studerer i.

Finn kontaktinformasjonen til Andrea Dahle her.