Vil du engasjere deg i ANSA? Da kan dette være noe for deg

Rollen som kontaktperson:

  • Du vil være et bindeledd mellom norske studenter og ANSA København-styret

 

Mulige oppgaver:

  • Bistå med hjelp arrangementer hvor det er bruk for ekstra kapasitet
  • Stå på stand sammen med rekrutteringsansvarlig i ANSA når vi besøker din skole
  • Være åpen for å svare på spørsmål om din utdannelse og skrive en erfaringsrapport til hjelp for andre nordmenn som vurderer studie i Danmark

 

Fordeler med vervet:

  • Vervet kan skrives på CVen
  • Du vil bli referert til på ANSAs nettside
  • Bidra til norske studenters velferd i København

 

Høres dette ut som noe for deg? Send oss en mail på: kobenhavn@ansa.no med hvilken linje/utdanning du går eller skal starte på, ditt ANSA medlemsnummer og litt informasjon om deg selv 😊

Hilsen oss i ANSA København-styret!