Hvis du har kommet inn på studier i Aalborg, er det mye å sette seg inn i hva gjelder å finne bosted, skaffe CPR-nummer, opprette bank, mobilabonnement og alt annet praktisk som hører med det å flytte til et nytt land. På denne siden finner du en steg-for-steg-guide til flytteprosessen, og du kan lese alt om hvilke alternativer du har, hva du må huske på, vær obs på og tenke over når du skal flytte til godbyen i Nord-Jylland.

Når man skal flytte til et nytt land og en ny by, er det mye mer å sette seg inn i og mye mer man skal ordne enn hvis man flytter fra en norsk by til en annen. Reglene og systemene i Danmark er annerledes enn i Norge, og på denne siden kan du finne den viktigste informasjonen om det å flytte til Aalborg sammen med en rekke tips og triks for å gjøre planleggingen, boligjakten, flyttingen og bosettingen lettere. Har du ytterligere spørsmål, kan du skrive til oss i ANSA Aalborg på aalborg@ansa.no eller på vår facebookside, så vil vi gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.

Snarveier: 

Steg 1: Finne bolig i Aalborg - hvor og hvordan

Når du skal flytte til Danmark for å studere er det viktig å starte jakten på leilighet/bolig tidlig. Skulle det vise seg å være vanskelig er man i Aalborg så heldige at det finnes en tak-over-hodet-garanti hvis man ikke selv har kunnet finne bolig ved studiestart. Dette er en garanti fra Aalborg kommune, men krever at du er utenbysfra og boligsøkende. Du kan lese mer om vilkår og betingelser for tak-over-hodet-garantien på: 

http://www.aku-aalborg.dk/dk/ansoeger/tag-over-hovedet-garanti/

Det er uansett viktig å finne seg bolig. Vi i ANSA Aalborg har derfor laget en liten guide der vi har samlet de viktigste punktene og henvisninger til hvor du kan finne mer utfyllende informasjon.

Snarveier i boligdelen:

Kjøpe bolig

Selv om det ikke gjelder så mange, er det noen som velger å kjøpe seg bolig i Danmark. Det kan være lurt hvis du skal studere i flere år. Hvis du skal kjøpe fast eiendom i Danmark, og ikke har bodd i Danmark i 5 år, må du søke om tillatelse fra Justisministeriet. Dette kan du slippe hvis du kan dokumentere at boligen skal tjene som helårsbolig for kjøperen. Nordmenn kan som regel ikke foreta et foreldrekjøp fordi foreldre som ikke har bodd i Danmark i 5 år ikke kan kjøpe eiendom i Danmark.

I Danmark er det to boligformer; andelsbolig og eierleilighet.

En andelsbolig er en eiendom som eies og drives av en forening på andelsbasis. Det vil si at eiendommen bebos av foreningens medlemmer. Når du kjøper en andelsbolig, eier du ikke boligen, men du blir medlem av andelsboligforeningen og eier en andel av foreningens formue, med bruksrett til én av leilighetene.

Når du kjøper en andelsbolig, betaler du et engangsbeløp til andelsboligforeningen og betaler en månedlig boligavgift. Engangsbeløpet er ofte ganske høyt, men ikke så høyt som ved kjøp av eierleilighet. Det er vanlig å finansiere engangsbeløpet med et andelsboliglån. For mer om andelsbolig se borger.dk.

En eierleilighet (selveierbolig) er en bolig du selv eier. Når du er boligeier, må du betale eiendomsskatt. Det er vanlig å finansiere en eierleilighet med obligasjonslån, kontantlån, avdragsfrie lån eller rentetilpasningslån. For mer informasjon om å kjøpe eierleilighet i Danmark se borger.dk.

Leie av bolig

Studentbolig

I Danmark er det mange studenter som bor i kollegier eller i ungdomsboliger, noe som er det samme som norske studentboliger/studentbyer. De fleste kollegie- og ungdomsboliger i Danmark tildeles gjennom Centralindstillingsudvalget (CIU). I Aalborg er det AKU-Aalborg som står for utdelingen av kollegier.

Prisen for et kollegieværelse varierer fra ca. 2000-5000 danske kroner i måneden, avhengig av størrelsen på rommet og om eget bad/kjøkken er inkludert. Størrelsen på de fleste kollegieværelsene/studentboligene varierer fra ca. 6 m2 til i overkanten av 35 m2.

Det tilbys studentbolig i de største studentbyene i Danmark og etterspørselen er stor, så  det er lurt å sette seg på venteliste så tidlig som mulig. Det er en god ide å søke så mange kollegier som mulig. 

Insider-tips: I Aalborg har det noen ganger hjulpet å ringe inn til AKU hvis man opplever at ventelistene er for lange. Det går et rykte om at man kommer lenger frem på ventelisten jo lenger vekk fra Aalborg man bor. 

Opplysninger om studentbolig og ungdomsboliger i Danmark finner du på nettsidene til ungdomsboliger.dk.

Andre linker til kollegier:

Leie via privatmarkedet

Like vanlig som å leie kollegieværelser, er det å leie på det private markedet. Det finnes mange forskjellige aktører som leier ut, både større boligselskaper og privatpersoner. Standarden på leiligheter i Aalborg varierer, men sammenlignet med Norge får du generelt større leiligheter til betraktelig lavere pris. Av studiebyene i Danmark er også Aalborg av det billigste. Usikker på hvor i byen du burde bo? Les ANSA Aalborgs oversikt her. 

Linker til boligaktører.

Hva du bør være oppmerksom på når du leier

Hvis du leier bolig er rettighetene og pliktene dine beskrevet i Lejeloven. Opplysninger og informasjon om leiebolig kan du finne hos Lejernes landsorganisation.

Det kan være lurt å møte opp personlig på visninger.  Det kan ta tid å finne en leilighet i Aalborg, men det er viktig ikke å ta det første og beste du finner. Vær klar over at det finnes falske utleiere på markedet. Les leiekontrakten nøye, sørg for å få en person som kjenner til det danske systemet til å lese igjennom avtalen. Det er har i senere tid blitt mer vanlig å leie gjennom Airbnb (typisk i oppstartsfasen) – her skal dere være forsiktige. Før man betaler anbefales det å sende en mail til Airbnb sentralt og forhøre seg om personen man er i kontakt med faktisk er i deres systemer. Over sommeren har flere blitt svindlet her.

Som leietaker i Danmark er det noen ting som du må være spesielt oppmerksom på:

 • Det er veldig viktig å ha en leiekontrakt som er i overensstemmelse med leieloven.
 • Det er viktig å si i fra om mulige feil ved leiligheten senest 14 dager etter overtakelse.
 • Les spesielt §11 da dette avsnittet inneholder de særregler som gjelder for leiekontrakten. Her kan utleier inkludere mer byrdefulle vilkår og henvises til eiendommens husorden.
 • Tegn innboforsikring - vi anbefaler ANSA sin studieforsikring!

 

Forskjellen på innskudd og depositum

Når du har ordnet deg leiebolig er det vanlig at utleier krever innskudd eller depositum. Her blir mange forvirret, siden dette med innskudd ikke er så vanlig i Norge. Forskjellen er egentlig ikke så veldig stor, begge deler er for utleiers sikkerhet, og begge deler skal man i prinsippet få igjen ved utflytting, men de beregnes forskjellig. Innskudd gjelder oftest ved utleie av offentlige boliger (kollegier, familieboliger etc.) og oppkreves til delvis å dekke finansieringen av bygget du flytter inn i, og fastsettes som 2% av byggets anskaffelsessum. Det vil si at pengene settes i omløp, men det betyr ikke at du mister dem. På samme måte som med depositum, skal du kunne få igjen alt ved utflytting, så lenge leiligheten er i fin stand. Kreves det ikke innskudd, kan utleier kreve depositum, som maks. kan være 3 måneders husleie. 

En del studenter har tidligere opplevd at det er vanligere å ikke få tilbake depositumet når de flytter ut. 1. Juli 2015 ble det vedtatt en ny leielov i Danmark, som gjelder for alle leieavtaler inngått etter 1. Juli 2015. De nye reglene styrker bl.a. leietakers rettigheter mht. depositum og krav til leilighetens stand ved utflytting, så det kan godt hende at problematikken med depositum blir bedret eller løst.

Hvis du får problemer

Skulle du møte på problemer i forbindelse med leie av leiligheter er det mulig å få hjelp gjennom Retshjælpen. De påtar seg boligtvistesaker kostnadsfritt. De kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk om hjelp på tidlig som mulig.

Boligstøtte

I Danmark kan man få månedlig tilskudd til husleien av staten, så lenge man leier bolig og har eget kjøkken, samt er innenfor en viss grense for inntekt og leieutgifter. Hvor mye man får varierer etter inntekt, leiepris og hvor mange dere er.. Man søker boligstøtte for alle som bor i samme bolig/leilighet, så hvis dere er flere må dere søke sammen. Du kan søke om boligstøtte på borger.dk sine hjemmesider, og siden søknadsprosessen tar en liten stund er det lurt å komme tidlig i gang. For å søke trenger du/dere leiekontrakten og oversikt over inntekt, så det kan være lurt å ha lønnsslipper og vedtak fra lånekassen lett tilgjengelig. Søk om boligstøtte og finn mer informasjon på borger.dk/boligstøtte.

Aktører for utleie av bolig

 

Mange studenter finner også leilighet eller rom til leie på forskjellige facebooksider. Her er det viktig å være forsiktig, hvert år dukker det opp svindel og svindelforsøk på slike sider.

Hvor er det best å bo?

Aalborg er som de fleste andre byer delt opp i forskjellige bydeler og hva som er best for deg avhenger av dine preferanser og ønsker. Hvis du syns det er vanskelig å ta stilling til hvor du skal bo når du sitter i Norge og søker på leiligheter så husk at avstandene i Aalborg uansett er ganske små, og det er alltid mulig å flytte senere. Hvis du likevel vil forsikre deg om at du finner bolig der det passer deg best, kan du her lese litt om de forskjellige bydelene og hvilke fordeler og ulemper som finnes ved å bo de respektive stedene. 

Et godt tips hvis du vil bo i nærheten av studiestedet ditt er å undersøke hvilket campus du har mest undervisning i. Aalborg Universitet har avdelinger over hele byen, markert med stjerne i kartene.

Aalborg Midtby/sentrum

De fleste studenter velger å bo i midtbyen, da det er det mest sentrale hva gjelder butikker, uteliv, transport osv. Det kan selvfølgelig by på litt mer bråk, men Aalborg er ikke det verste stedet når det kommer til det. Prisene kan også være litt høyere enn andre steder, men er fortsatt rimeligere enn i Norge. Et godt alternativ hvis du liker å bo "der det skjer". 

Folk bosetter seg stort sett over hele sentrum, men det er mange som velger området rundt Danmarksgade, den mer østlige delen av sentrum. Vesterbro - hovedfartsåren gjennom Aalborg - er også populært, men her vil man kunne oppleve mer støy pga. trafikk. Havneområdet har også blitt veldig populært, og her finnes det flere nye kollegier, Waterfront for å nevne noe. Disse er det dog lang venteliste på, så det er lurt å sette seg på den tidlig. 

Aalborg Vestby

 I likhet med midtbyen er dette en attraktiv bydel for studenter. Her finner du fine bygninger, kafeer, friluftsbad og Aalborg Stadion og det er fortsatt rimelig tett på sentrum.  Aalborg Universitets campus Strandvejen ligger også her nede, så det er definitivt et godt alternativ for de som holder til der. Det blir dog lenger å reise for de som studerer i Aalborg Øst.

Øgade-området 

 Et flott boligområde øst for sentrum, men fortsatt ganske sentralt. Her finner du kanskje litt fler familier enn i sentrum, men det er fortsatt et godt alternativ for de som vil bo litt utenfor bykjernen og med kort avstand til både sentrum og universitetene i Aalborg Øst. Man bor også her tett på en av Aalborgs fineste parker, Østre Anlæg, som nesten er verdt det i seg selv.

Vejgård

 Mye likt som Øgaden, bare litt lenger fra sentrum og litt tettere på universitet. Et perfekt område for de som kunne tenke seg å bo midt i mellom byen og universitetet. Vejgård er litt som en liten by i seg selv, med flere butikker og restauranter. Eksempler på fine kollegier i dette området er Seminariebyen, Hadsundsvej Kollegie og Idrætsbyen. 

Aalborg Øst

Aalborg Universitet (markert med stjerne i kartet) og UCN ligger ute i Aalborg Øst og er ca. 4 km utenfor sentrum. For mange er det langt unna "der det skjer", men for andre er det en prioritet å bo tett på universitetet. Her er det også roligere og tettere på naturområder, og man finner gjerne billigere boliger til leie. Selv om det er et stykke fra sentrum går det flere busser og det er lett å komme seg dit med sykkel. Bydelen er også under utvikling og det arbeides hele tiden med å utvide kulturtilbudene for de som bor i bydel Øst.

Nørresundby

 Nørresundby er teknisk sett ikke en del av Aalborg, men er likevel et godt alternativ for studenter som vil bo sentralt. Nørresundby ligger på den andre siden av Limfjorden, men utover at man må over broen for å komme seg dit, er det et like fint område å bo i som andre steder, og like lettvint å komme seg til og fra. Boligprisene er også gjerne lavere. Her finner man et flott strandområde, det er kort vei til flyplassen og det er tilgang på flere butikker og restauranter. 

En kjent unnskyldning for studenter som bor her og som kommer for sent er at "broen var oppe".  Når skip og båter passerer unden broen heves den nemlig, og all trafikk over blir stanset.

Steg 2: Komme på plass - ordne alt det praktiske

 

(Foto: CollegeDegrees360, https://www.flickr.com/photos/83633410@N07/)

Når du har skaffet deg et sted å bo, kjørt flyttelass og livet som student i Aalborg er i gang med å starte, er det fortsatt en rekke ting som må på plass, og det er fortsatt en del ting man gjerne lurer på. Av praktiske ting vil det være viktig å skaffe seg CPR-nummer (dansk personnummer), opprette bankkonto og få bankkort, skaffe seg mobilabonnement, kjøpe skolebøker og finne ut av beste transportmiddel. Under denne overskriften har vi i ANSA Aalborg laget en oversikt over hva du bør være obs på, samt hvor og hvordan du fikser ovennevnte praktiske utfordringer med mer.

Snarveier:

 

CPR-nummer

Når du har flyttet til Danmark er det viktig at du ganske raskt melder flytting. Det kan du gjøre på Borgerservice som ligger på Rantzausgade 6 i sentrum. Ved å melde flytting til Danmark, registreres du som utvandret fra Norge, men beholder fortsatt ditt personnummer. Gratulerer, du er nå immigrant! Ved å melde flytting vil du få tildelt et CPR-nummer, som er det samme som personnummeret ditt i Norge. Dette nummeret har samme bruk som i Norge, og er noe du må ha for å kunne leie eller kjøpe bolig, opprette telefonabonnement, bankkonti, internett og lignende. Det består av fødselsdatoen din + 4 sifre (DDMMÅÅ-XXXX).

Reglene for folkeregistrering i Danmark finnes i Lov om Det Centrale Personregister. Det er ikke mulig å få tildelt et CPR-nummer før du har flyttet til Danmark. Dette gjelder selv om du trenger CPR-nummer for å åpne en bankkonto, søke om SU eller studentbolig.

Noen universiteter deler ut et slags midlertidig CPR-nummer for å kunne tilby studieplass. Vit at dette ikke er gyldig når du har flyttet til Danmark, og at du må skaffe deg et ordentlig CPR-nummer så snart som mulig. Husk også å melde fra til universitet/skolen om at det har blitt endret.

NemID

Når du får CPR-nummer vil du også få en NemID. Dette tilsvarer MinID/BankID i Norge, og gir tilgang til nettbank og offentlige tjenester på nett ved å bruke CPR-nr. og en kodeliste du får tilsendt i posten.

Du kan anskaffe NemID på forskjellige måter:

1. NemID gjennom din danske bank

 • Hvis du bestiller nettbank hos din danske bank får du automatisk NemID via banken. Kontakt banken for mer informasjon.
 • Aktivering av NemID må gjøres i nettbanken. Ved problemer med aktivering, ta kontakt med din danske bank. Les mer om aktivering av NemID.

2. NemID via borgerservice

 • Du kan også få NemID ved en personlig henvendelse ved din kommune sitt borgerservicesenter. Ta med gyldig legitimasjonspapirer.

3. Bestill NemID online via deres nettsider

 

Helsetjenester og Sundhedskort (sykesikringsbevis)

Alle som har bopel i Danmark har krav på gratis lege- og spesiallegetjenester. Hos mange andre type tjenester, slik som tannlege, fysioterapi, psykolog mm., finnes det gode tilskuddsordninger. Når du har meldt flytting til Danmark vil du få et sykesikringskort i posten, et såkalt Sundhedskort, som gir deg rett på helsehjelp (helse = sundhed på dansk). Dette kortet skal man ta med hver gang man drar til legen o.l., og der står hvilket fastlegekontor du tilhører, samt ditt navn, adresse og CPR-nummer.

Du kan lese mer om sykesikring og hvilke rettigheter du har på hjemmesidene til borger.dk 

Mobilabonnement og telefonnummer

De fleste som flytter til Danmark over en lengre periode velger å skaffe seg dansk mobilnummer. Mange beholder også det norske simkortet, men skifter til kontantkort når det ikke er i bruk for å beholde sitt norske nummer eller til bruk når de er hjemme i ferier o.l. Andre velger kun å ha det danske simkortet, særlig nå når det har dukket opp flere gode abonnementer med fri bruk i Norden.

Det er mange fordeler ved å bo i Danmark, og en av dem er definitivt prisene på mobilabonnementer. Det finnes mange forskjellige telefonselskaper som konkurrerer om kundene, og derfor vil du også kunne finne abonnementer som dekker dine behov til en rimelig penge. For å opprette mobilabonnementer trenger man oftest et CPR-nummer og adresse, så husk å ha dette i orden først.

Som i Norge finnes Telia og Telenor, og her vil du kunne finne abonnementer med mye inkludert til en litt dyrere pris (dog fortsatt billig ift. hjemme). Du har også de som tilbyr billigere varianter med litt mindre inkludert. Ofte er disse mer enn gode nok, også for de som har mye kontakt med de hjemme i Norge, siden mange i dag bruker internett til å ringe og sende meldinger. På nettsidene til Telepriser kan du sammenligne priser og finne abonnement etter ditt behov. Vi har samlet en liste med noen av utbyderne her:

 

Transport og fremkomst

Fra A til B i Aalborg

Som ny i en by kan det være vanskelig å finne rundt og vite hvordan man kommer seg fra A til B, og derfor kan det være kjekt å kjenne til de vanligste fremkomstmidlene.

Sykkel

 

(Foto: Nelson L. https://www.flickr.com/photos/joaosemmedo/)

Som de fleste vet er danskene glade i å sykle. Det er lettvint, billig og bra for helsa, og de fleste norske studenter ser fort nytten av å ha en sykkel. Aalborg er stort sett en flat by og sykkel er en av de aller beste måtene å komme seg fra et sted til et annet. Sykler kan man kjøpe både nye og brukte, billige og dyre og man trenger sjelden flere enn 3-7 gir, så det kan være kjekt å la racersykkelen med 21 gir stå igjen i Norge til feriene. 

Det kan være lurt å sette seg inn i sykkelreglene i Danmark. Der det ikke er sykkelstier, sykler man parallellt med bilene i trafikken, og mange av de samme reglene som for bil gjelder for sykkel. Det er ganske mye strengere enn i Norge og det er ofte politiet deler ut bot til de som ikke følger reglene. For å nevne noen så er det påbudt med sykkellykter når det er mørkt, og man har ikke lov til å sykle to på en enmannssykkel. Er du av den vågale typen som sykler uten hendene på styret? Da kan du få bot, fordi man alltid skal ha minst én hånd på styret.

Du kan lese mer om lover og regler ifm. sykling her: https://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler 

Kollektivt

Siden Aalborg er å betrakte som en rimelig stor by er også kollektivtilbudet godt. Det går rutebusser jevnlig hele dagen, og om natten i helger. Fra byen og ut til universitetet går det busser ca. hele tiden. Hvis man skal ut av byen går det ofte tog mellom de store byene og her kan man også bruke reisekortet sitt (se under).

Enkeltreiser, reisekort eller periodekort:

Avhengig av hvor mye man reiser kollektivt kan det lønne seg å gå til anskaffelse av et reisekort eller et periodekort.

Periodekort: Er som et månedskort i Norge, hvor man betaler en fast pris i måneden og kan reise fritt innenfor et visst område. For studenter koster det rundt 600DKK per mnd. Les mer om periodekort her. 

Reisekort: Et reisekort ligner, bare at man selv velger hvor mye man vil fylle på og kortet tappes for hver reise du er på.  Når kortet er tomt fyller du på igjen. Det er også mulig å velge automatisk påfylling, så man alltid har penger på kortet. Rejsekortet fungerer til både tog og buss, man skal bare huske å sjekke inn når man går på og ut når man går av, så registreres reisen. Jo mer man reiser med kortet, jo mer rabatt får man, da prisen bestemmes ut fra rabatt-trinn. Genialt for pendlere. Reisekortet er også bra for de som reiser lite til moderat eller som reiser mer eller mindre i perioder, siden man teknisk sett betaler per reise. Veldig kjekt å ha hvis du er student og vil veksle mellom sykkel og buss. Les mer om rejsekort her.

Enkeltreiser: Man kan selvfølgelig også velge å betale enkeltvis for hver reise man drar på, og det kan være en god nok løsning hvis du reiser sjelden. Bare vær obs på at det gjerne er dyrere per tur når du betaler enkeltvis. På bybussene i Aalborg kan man betale kontant, via appen NT-billetter eller via sms. Les mer om det her.

Andre linker til kollektivtransport:

 

Andre transportmuligheter

Mange benytter seg også av appen GoMore når man f.eks. reiser mellom Aalborg og Aarhus. Tjenesten gjør det mulig for pendlere å ta med seg privatpassasjerer, som så betaler litt for bensinen. Superpopulært og en genial måte å spare litt penger på. Betalingen gjøres på forhånd.

Tur/retur Aalborg/Norge

Hvilken måte som er best å komme seg til Aalborg på, avhenger selvfølgelig veldig av hvor du bor. Fra Sør- og Østlandet finnes det flere alternativer, mens det fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge nok vil være lettest og billigst å fly.

Til og fra Østlandet

 • Stena Line Oslo-Frederikshavn: Et billig alternativ for de som bor i Oslo og omegn. Det er egentlig et lavpris cruiseskip, men man kan få overfart for 150-400kr, litt mer i høysesong. Fergen til Frederikshavn går alltid om kvelden og er fremme om morgenen, men man har lugar og kan sove hele natten. Fra Frederikshavn går det jevnlig tog eller buss til Aalborg (sjekk rejseplanen.dk for beste alternativ). 

  Motsatt vei går fergen om morgenen rundt kl.9 og er fremme i 18-19-tiden, og du kan velge å reise uten lugar. Et godt tips er derimot å bestille 24-timerscruise på stenaline.dk, da kan du ha lugar hele veien uten at det koster noe særlig ekstra.
 • Color Line Larvik-Hirtshals: Superspeed tar deg fra Larvik til Hirtshals på ca. 4 timer, enten du kommer med bil eller kun som deg. Prisen varierer med sesong, men man kan få billetter til rundt en hundrelapp når det er rolig, hvis du reiser uten bil. Med bil er det dyrere. Fergen går to ganger daglig begge veier, og det går tog mellom Hirtshals og Aalborg. Les mer på http://www.colorline.no/
 • Fly: Man kan velge å fly fra Gardermoen, da både SAS, Norwegian og British Airways flyr. British Airways flyr direkte til Aalborg, men det er ganske dyrt, så en god idé er å velge SAS eller Norwegian via København. Er du under 26 kan du få ungdomsbilletter til en grei pris hos begge de to. Aalborg Lufthavn ligger ca. 15 minutter fra sentrum, og det går ofte busser.
 • Fjordline fra Langesund til Hirtshals: Tar ca. 4,5 time til og er på mange måter likt som Color Line. Les mer på: www.fjordline.com

 

Til og fra Sørlandet

 • Color Line fra Kristiansand til Hirtshals: Superspeed tar deg fra Kristiansand til Hirtshals på ca. 4 timer, enten du kommer med bil eller kun som deg. Prisen varierer med sesong, men man kan få billetter til rundt en hundrelapp når det er rolig, hvis du reiser uten bil. Med bil er det dyrere. Fergen går to ganger daglig begge veier, og det går tog mellom Hirtshals og Aalborg.
 • Fjordline fra Kristiansand til Hirtshals: Tar litt over 2 timer. Sjekk pris og rutetider på www.fjordline.com

 

Til og fra Vestlandet (Bergen og Stavanger)

 • Fjordline til Hirtshals: Det går ferge fra Bergen via Stavanger til Hirtshals med Fjordline, men vær obs på at dette kan være sommerruter. Les mer på www.fjordline.com

 

Andre alternativer

 • Fly til Billund og tog til Aalborg derfra. Tar ca. 3 timer fra Billund til Aalborg.
 • Fly eller båt til København og tog eller buss derfra. Tog København-Aalborg tar ca. 4,5 time, billett kan du kjøpe på dsb.dk. Bussbillett kan kjøpes billig på rodbillet.dk, helt ned til 150kr per person som student, men da tar det ca. 5 timer.