Student i Øst-Holland ? Bli med lokallaget ANSA Øst-Holland for mange hyggelige arrangementer - både faglige og sosiale!

Styret i ANSA Øst-Holland

Kontakt oss på ost.holland@ansa.no

Lokallagsleder

ANNEKE BERGERSEN

Infoansvarlig
LUCAS ANTE GETHER-RØNNING

Økonomiansvarlig:
KRISTIN DAVIES