Dette er valgkomiteens innstilling av president- og hovedstyrekandidater i ANSA for 2022/2023. Kandidater velges under generalforsamlingen i juli 2022.

Valgkomiteens arbeid er, i likhet med blant annet presidentens og hovedstyrets arbeid, regulert av ANSAs vedtekter. Valgkomiteen innstiller kandidater til alle sentrale tillitsverv i ANSA, unntatt ny valgkomité. Kandidater til valgkomiteen innstilles av hovedstyret.

 

Slik har valgkomiteen arbeidet

I årets valgprosess lå vervene ute i to måneder, med søknadsfrist 29. mai (utsatt fra 15. mai). Komiteen annonserte på ansa.no og brukte ulike kanaler i sosiale medier (inkludert sponsede innlegg), samt ANSAs interne og eksterne nettverk for å promotere vervene.

Totalt fikk komiteen inn 13 søkere, hvorav ti søkte på verv i hovedstyret, én på vervet som president, én på verv i kontrollkomiteen og én på verv i ordførerkollegiet. Valgkomiteen intervjuet alle kandidater, og i innstillingsprosessen ble følgende kvalifikasjoner vektlagt:

  • Motivasjon
  • Samarbeid
  • Problemløsing
  • Relevante erfaringer

 

Den totale sammensetningen av styret ble også vurdert i kandidatutvelgelsen.

 

Valgkomiteens innstilling

PRESIDENT

Anna Handal Hellesnes

President - Anna Handal Hellesnes.jpg

ANSA skal sette premissene for debatten om internasjonal utdanning. Vi skal stille tydelige krav til regjeringen og samfunnet. Norge trenger internasjonal kompetanse, og det er på tide at dette tas på alvor. Det må bli lettere å komme tilbake til Norge med utdanning fra utlandet, helsetilbudet til norske utenlandsstudenter må styrkes og studiestøtten må økes. Studier i utlandet skal være en reel mulighet, uansett hvem du er.

En av våre største styrker som interesseorganisasjon er vår unike kompetanse. Det er kun vi som vet hvordan det er å være utenlandsstudent i dag. Vi kan ikke la debatten domineres av de som synser om hvordan det er å være utenlandsstudent, uten å ha kjent det på kroppen. Denne styrken kan vi kun utnytte om vi skaper plass for gode politiske diskusjoner internt. Det skal ikke være hovedstyret og president som alene bestemmer ANSA sine politiske prioriteringer. Vi må legge til rette for politisk diskusjon i alle ledd, fordi politikken skal utformes og bestemmes av medlemmene.

ANSA må samtidig tørre å løfte blikket og se utover vår egen organisasjon. I flere av landene hvor vi har medlemmer er den akademiske friheten under press, og flere av våre medstudenter blir diskriminert på bakgrunn av hvem de er. Vi tar alle en utdannelse fordi vi vil bidra med noe. Enten det er å bidra direkte gjennom yrker som lege, psykolog eller lærer, eller ved å tilegne oss kunnskap. Verdien av utdanning kan ikke undervurderes. ANSA er en del av en større bevegelse og historie, og vi skal ikke være redd for å ta plass i kampen mot urett og undertrykkelse.

ANSA er til for alle norske utenlandsstudenter. Vi skal være der for deg som vil feire 17.mai med nordmenn, deg som vil diskutere politikk, deg som vil feste med andre nordmenn og deg som vil drive med organisasjonsarbeid. Hver eneste dag jobber hundrevis av tillitsvalgte for nettopp dette. Men vi må ta bedre vare på alle våre tillitsvalgte. Det starter med å gi alle tillitsvalgte den opplæringen og støtten de fortjener. Alle tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen skal få den skoleringen de ønsker og har behov for, på deres premisser. Det skal være bærekraftig å være tillitsvalgt i ANSA. Våre tillitsvalgte skal ikke bli utbrent på grunn av overarbeid eller manglende mestringsfølelse.

Det siste året har jeg fått lede ANSA UK og ANSA sin programkomite. Jeg har jobbet tett med sekretariat, hovedstyret, lokale tillitsvalgte i UK og tillitsvalgte fra hele ANSA. Jeg har sett alt bra som

skjer i ANSA, men også hvor organisasjonen må forbedres. Etter flere år med verv i ANSA, Elevorganisasjonen og Europeisk Ungdom, er jeg klar for å ta på meg ansvaret til å lede ANSA. Jeg ønsker å være en trygg og samlende leder for hele organisasjonen. Med min brede erfaring fra ledelse, organisasjonsbygging, strategiarbeid og politikk ønsker jeg å være en ressurs i ANSAs arbeid og bidra til at organisasjonen når de målene vi setter oss på Generalforsamlingen. Jeg håper dere vil gi meg denne tilliten!

 

HOVEDSTYRET

Johan Lokna

Hovedstyre - Johan Lokna.jpg

Heisann!

Jeg heter Johan, er 23 år og studerer datavitenskap ved ETH i Zürich. Det siste året har jeg hatt æren av å representere deg i HS, noe jeg virkelig håper å få fortsette å gjøre!

Jeg brenner for å sikre alle utenlandsstudenter gode, trygge rammebetingelser. Dette krever et fremoverlent hovedstyre som tenker langsiktig og helhetlig for å gjøre hverdagen enklest mulig for alle ANSA-ildsjelene som finnes spredt ut over hele kloden. Vi har ekstremt dyktige tillitsvalgte i ANSA og det er viktig å ha gode løsninger som sikrer at lokalt engasjement enkelt kan gi positive ringvirkninger i hele organisasjonen. Dette inkluderer samarbeid på tvers av landegrenser, erfaringsutveksling og å sikre at avstanden mellom HS og lokallagene ikke oppleves stor. Dette kommer jeg ha fokus på!

Samtidig står tydelig kommunikasjon og internasjonalt samarbeid igjen som viktige verdier for min del. Det finnes så mye kompetanse i ANSA-organisasjonen som aktivt burde formidles på tvers av studielandegrenser og organisatoriske ledd. Som hovedstyrerepresentant vil jeg fortsette å arbeide for tettere samarbeid mellom ANSA-landene og langsiktig politikk som sikrer utenlandsstudenter gode rammebetingelse før, under og etter studietiden. Det bør være like lav terskel å studere i utlandet som i Norge!

Jeg gleder meg til å treffe deg på GF – godt valg!

 

Rebecca Dorkase

Hovedstyre - Rebecca Dorkase.jpg

Rebecca Dorkase er en erfaren rådgiver med dokumentert erfaring med å påvirke beslutningsprosesser og fremme politiske tiltak. Hun har bakgrunn i internasjonale studier og internasjonal rett fra Vesalius College og University of Kents’ Brussels School of International Studies i Belgia. I dag, bor hun i Oslo og jobber som rådgiver innenfor utlendingsrett. Rebecca er anerkjent for sin evne til å samarbeide med interessenter på tvers av sektorer og opprettholde et strategisk perspektiv for å sikre effektiv implementering av prosjekter. Hun har god kjennskap til organisatorisk arbeid og har vært aktiv i blant annet en studentorganisasjon i Brussel og styreverv i Norge. Rebecca er en ambisiøs og empatisk kommunikator med erfaring i å skape klarhet i komplekse temaer. Blant saker hun brenner ekstra for finner vi internasjonal konflikt og sikkerhet, internasjonal rett, integrering av innvandrere med høyere utdanning i det norske arbeidsmarkedet og utenlandske studenters rettigheter.

 

Amanda Håland

Hovedstyre - Amanda Håland.jpg

Mitt navn er Amanda, jeg er 24 år og kommer fra Bergen. Siden 2019 har jeg studert statsvitenskap i Sverige og har tidligere vært på utveksling både i Frankrike og Bangladesh. ANSA har alltid vært en viktig støtte når jeg har reist til utlandet, men det var først når jeg flyttet til Sverige at jeg ble aktiv i organisasjonen. Siden den gang har verv som nestleder og leder i landsstyret gitt meg en større forståelse og lært meg mye om ANSAs enormt viktige arbeid for norske studenter i utlandet. Jeg ønsker nå å ta engasjementet mitt et steg videre og stiller til hovedstyret på GF 2022.

I hovedstyret ønsker jeg å bidra til organisasjonens langsiktige bærekraftighet og økte politiske gjennomslag. Mine kjernesaker inkluderer bl.a. at norske studenter skal kunne få jobbe i utlandet uten å miste medlemskapet i folketrygden samt at vi skal fortsette å prioritere utenlandsstudentenes trygghet innad i organisasjonen og ikke minst bedre tiltak knyttet til psykiske helse. Videre ser jeg for meg at mine tidligere styre- og ledererfaringer både innad og utenfor ANSA vil gjøre det enklere å bidra til hovedstyret på en god og konstruktiv måte.

Kort fortalt er jeg en strukturert og svært motivert utenlandsstudent som er ivrig etter å ta sitt engasjement videre til hovedstyret i ANSA, hvor jeg får håper å få bidra til å styrke utenlandsstudentenes rettigheter, støtte og muligheter!

 

Eli Marie Hindahl

Hovedstyre - Eli Marie Hindahl.jpg

Hei!

Jeg heter Eli Marie, er 25 år gammel og jobber for tiden som politisk rådgiver i CARE Norge. Utenlandsstudiene, og –oppholdene, mine har definert store deler av den jeg er i dag og mulighetene jeg har hatt i arbeidslivet. Bacheloren min i internasjonale studier tok jeg 2014-2017 ved University of Essex i England. Som en del av mastergraden min i statsvitenskap ved UiO var jeg i 2018 utvekslingsstudent og studentpraktikant i Wien i Østerrike. ANSA var med meg hele veien, og fortsetter å imponere meg stort i Norge!

Jeg vil gjerne bidra med å styrke organisasjonen, både gjennom ANSAs medlemsdialog generelt, og økt oppmerksomhet og politisk gjennomslag spesielt. Jeg har med meg organisasjonserfaring fra studier, jobb og politikk, i Norge og i utlandet, og håper noe av den kan komme til nytte i ANSAs hovedstyre.

Vi ses!

 

Cornelia Hedløy

Hovedstyre - Cornelia Hedløy.jpg

Hei! Mitt navn er Cornelia og jeg stiller som Hovedstyremedlem i ANSA. Jeg studerer Internasjonale Relasjoner ved University of Edinburgh der jeg til høsten starter på mitt fjerde og siste år. I løpet av studietiden har jeg engasjert meg i ANSA først som medlem, men deretter også som Markedsansvarlig i ANSA UK og Lokallagsleder i ANSA Edinburgh noe som har gitt meg god innsikt i organisasjonens struktur, arbeidsoppgaver og drift. I tillegg til å fungere som et sentralt støtteapparat som skal bistå og veilede våre medlemmer sosialt, skal ANSA være et talerør for norske utenlandsstudenter som arbeider for å sikre, og stadig forbedre, våre vilkår og rettigheter både borte og hjemme. Utover å tale norske utenlandsstudenters sak i utdanningspolitiske spørsmål som påvirker oss gjennom studieløpet – gjeldene blant annet støtteordninger, lån og visum, er jeg er opptatt av at ANSA skal arbeide for å styrke vår posisjon og forankre våre interesser når vi skal ut i arbeidslivet hjemme i Norge – for de som ønsker det. ANSA skal bidra til at Norske arbeidsgivere ser verdien av å få arbeidstakere som har både faglig sterk og kanskje også en noe annerledes kompetanse enn studenter fra norske institusjoner. Dersom dere gir meg tillitt til å sitte i Hovedstyret vil jeg bidra til at den høye kvaliteten på organisasjonens viktige arbeid opprettholdes, samtidig som vi skal være fleksible og tørre å tenke nytt. ANSA skal være en organisasjon med innpass og forståelse for alle våre medlemmer og i arbeidet for det garanterer jeg å innfri.

 

Sine Schei

Hovedstyre - Since Schei.jpg

Kjære alle sammen,

Mitt navn er Sine Schei, jeg er 22 år gammel, og kommer fra Sandnes. Jeg har siden 2016 vært både elev og student utenlands, i Bosnia-Hercegovina og Nederland. Etter en liten mellomlanding i Oslo det siste halvåret, går ferden videre til masterstudier og Sveits i august.

De siste månedene har jeg hatt æren av å lede ANSA. Dette har vært en spennende periode, hvor jeg har lært mye både om å drive en organisasjon generelt, og ikke minst om ANSA spesifikt. Erfaringene jeg har gjort meg gjør at jeg er svært motivert til å fortsette å engasjere meg i ANSA sitt hovedstyre. På grunn av studier må stafettpinnen til presidentvervet allerede i sommer gis videre, men jeg håper å få generalforsamlingens tillit til å bidra inn i hovedstyret ett år til allikevel.

ANSA er en utrolig viktig organisasjon, som bidrar til en bedre studiehverdag for alle oss som tar det fantastisk gode valget det er å dra til utlandet for å ta hele eller deler av utdanningen vår. Som hovedstyremedlem vil jeg fokusere på at vi som organisasjon til enhver tid har det best mulige medlemstilbudet for norske studenter i utlandet, samtidig som vi legger godt til rette for de tillitsvalgte og deres kjempeviktige arbeid.

Jeg ser frem til å møte dere på generalforsamlingen i juli – som blir min første fysiske GF noen gang! Før det må dere gjerne ta kontakt om dere har spørsmål rundt mitt kandidatur.

Godt valg!

 

Wictor Østvand Jensen

Wictor Østvand Jensen – Kopi.jpg

Wictor Østvand Jensen er 26 år og kommer fra Elverum. Han jobber til daglig som generalsekretær i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, hvor han tidligere var leder. I ONF har han vært en pådriver for å sette internasjonalisering av fagskolesektoren på agendaen, og bidro til at ONF fikk politikk på dette området i 2021. Wictor har diverse styreerfaring fra blant annet LNU. NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og Fagråd fra tekniske fagskoleutdanninger. Dette har gitt ham bred erfaring innenfor styrearbeid og strategisk organisasjonsutvikling, særlig innenfor utdanningssektoren. Wictor har både en yrkesfaglig bakgrunn med to fagbrev, og en høyere fagskolegrad i maskinteknisk drift fra Fagskolen Innlandet. Som styremedlem i ANSA ønsker Wictor å bidra til å finne gode løsninger i fellesskap, skape konstruktive diskusjoner og en god organisasjonskultur.

 

Philip Vogsted

Hovedstyre - Philip Vogsted.jpg

Jeg vil stille til Hovedstyret i ANSA fordi jeg brenner for en medlemsrettet og politisk målbevisst studentsamskipnad. ANSAs utvikling både sentralt og lokalt byr på utfordringer vi må ta tak i den kommende perioden – noe jeg har lyst til å være med på.

Erfaringen min fra tiden min i hovedstyret, landsstyret i UK, samt andre ungdoms- og studentorganisasjoner har gitt meg gode evner innen organisasjonsdrift og -utvikling. Gjennom vervene mine har jeg erfart hva det vil si å være lokalt tillitsvalgt og å jobbe med arrangementer i svært tøffe perioder.

Jeg mener at de viktigste tingene Hovedstyret må jobbe med den neste perioden er å videreutvikle medlemstilbudene våre og å skape tilgjengelighet i organisasjonens nye struktur. I løpet av min periode har Hovedstyret erfart at tillitsvalgte har opplevd styret som mindre tilgjengelig og uten en tydelig rolle. Dette er noe jeg vil jobbe målrettet med i neste periode, slik at vi opprettholder god demokratisk kultur i alle ledd.

Jeg vet hvordan man må jobbe for å sikre politiske gjennomslag og vil være en aktiv stemme i Hovedstyret for medlemmenes politiske interesser. Jeg mener at noe av det viktigste ANSA jobber med er å løfte frem den unike kompetansen så mange av oss utenlandsstudenter sitter med. Jeg mener det er avgjørende at vi opprettholder kampen for bedre studentøkonomi og at politikerne prioriterer utveksling og helgradsstudier i utlandet like høyt.

Jeg håper jeg kan få tilliten til å sitte i Hovedstyret den kommende perioden, slik at jeg kan være med å videreutvikle ANSA

 

Kontrollkomiteen

Kristine Meek Stokke

Kontrollkomite - Kristine Meek Stokke.jpg

Kristine Meek Stokke (20) er fra Oslo og jobber for tiden som leder i Europeisk Ungdom. Hun harstudert europapolitikk på King´s College London i Storbritannia, og har erfaring fra ANSA London og ANSA UK. Hun satt fra 2020 til 2021 som informasjonsansvarlig i landsstyret i ANSA UK, og sitter for tiden i Kontrollkomiteen i ANSA, noe hun nå tar gjenvalg til.

I tillegg til ANSA og Europeisk Ungdom har Kristine erfaring fra en rekke ulike politiske og ikke-politiske organisasjoner, samt arbeidserfaring fra Folkehelseinstituttet, Bain & Company og Spond. På fritiden leder Kristine Young Ambassadors programmet, et utdanningsprogram for videregående elever. Ellers driver hun med gaming, samt å være med katten hennes, Sokrates.

 

Ordførerkollegiet

Amund Soland

Ordførerkollegier - Amund Soland.jpg

Jeg heter Amund, er 23 og studerer teknisk fysikk. Jeg liker å jobbe med folk og setter pris på mangfold av perspektiver. Jeg har i flere år vært medlem av linjeforeningen Nabla hvor jeg blant annet har vært sosialtansvarlig / tillitsvalgt / leder i webkomitéen og styremedlem i hovedstyret. Dette var mitt første møte med en stor organisasjon som skal tilby mange ulike funksjoner for sine medlemmer.

For tiden er jeg styreleder, teknisk direktør og økonomiansvarlig i en startup. Det har vært mange utfordringer med å skape en organisasjon fra grunnen av, men dette har gitt meg et godt innblikk i hvordan forskjellige deler av en organisasjon fungerer og jobber sammen. Jeg tilbyr mitt perspektiv utenfra og håper jeg kan få lære mer fra dere.

Jeg har organisert flere ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger for både idéelle organisasjoner og AS. Jeg har erfaring med å representere felleskapets / medlemmenes / eiernes interesser og har erfaring med å behandle egne og andres interessekonflikter.

Til sist vil jeg nevne at jeg ikke har hatt et verv i ANSA tidligere men at jeg brenner for å gjøre det så enkelt som mulig å dra ut i verden og at jeg håper jeg kan få deres tillitt til å begynne mitt engasjement sentralt i ANSA.

 

Andre kandidater som stiller til valg kan du lese om HER