Saksliste til GF 2022

 

KONSTITUERING

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av møteledelse

Godkjenning av delegater

Godkjenning av forretningsorden

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av tidsplan

Godkjenning av fullmaktskomite

Godkjenning av tillitspersoner

Godkjenning av protokollunderskrivere

 

RAPPORTER OG ORIENTERINGER

Årsberetning ANSA Sentralt

Årsberetning ANSA Lokalt

Beretning ANSA Kontrollkomité

Beretning ANSA Revisor

 

DISKUSJONSSAKER

Politisk debatt

 

ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER

Regnskap for 2021

Revidert budsjett 2022

 

VALG

Valg

 

STYRINGSDOKUMENTER

Vedtekter

Handlingsplan 2022/2023

Politisk plattform 2022/2023

INNKOMNE SAKER

Kontrollkomiteens Retningslinjer