Under følger informasjon om Generalforsamling i ANSA.

Når: 29-31.juli
Hvor: Scandic Fornebu Hotel

 

Sakspapirer og annet informasjon oppdateres fortløpende.

 

Har du spørsmål om GF?
Kontakt: marita.westervik.henriksen@ansa.no

 

Hva er generalforsamlingen?

Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ. På generalforsamlingen settes ANSA sine strategiske, organisatoriske og politiske prioriteringer for den kommende perioden. I tillegg velges de tillitsvalgte som skal styre organisasjon mellom generalforsamlingene.

Generalforsamlingen er din beste mulighet som ANSA-medlem til å sette preg på fremtidens ANSA, og fremme hva som er viktig for nettopp deg!

 

GJENOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGEN

Det er hovedstyret som har innstilt på sakene som drøftes under møtet, men selve møtet styres av ANSAs ordførerkollegium. Ordførerkollegiet har som ansvar å lede GF på en trygg og god måte. Dette innebærer å følge den vedtatte dagsordenen, å styre diskusjonene på en slik måte at man holder seg til vedtatt tidsplan, og at deltakere som tar ordet fra talerstolen forholder seg til de tidsrammene som er satt for innlegg og replikker. Dagsorden viser hvilke saker vi skal diskutere, mens tidsplanen viser når den enkelte sak skal behandles, og hvor mye tid hver enkelt sak vil ta. Disse dokumentene vil sendes ut til alle deltakere på et senere tidspunkt.