DELEGATER OG FORDELING

 25.mai er siste frist for landene å sende liste til GF@ANSA.NO med oversikt over delegatene som skal komme på Generalforsamlingen. Denne listen er nødvendig for at delegatene skal få stemmerett på Generalforsamlingen. Mal på liste finnes lenger ned på denne siden.

Antall delegater som hvert medlemslag kan sende fremkommer av denne oversikten:


For å ha stemmerett på Generalforsamling må samtlige delegater både stå oppført på delegat-/varalisten fra medlemslaget òg selv ha meldt seg på Generalforsamlingen.

Personlig påmelding skjer via Checkin: PÅMELDING TIL ANSA GF 2022

Delegatskjemaet medlemslaget skal sende inn:

Last ned skjemaet som medlemslaget skal bruke som bekreftelse på hvem som er delegater på landsmøtet

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes inn i excel-format til GF@ANSA.NO

Det anbefales å ha rikelig med varaer på listen, i tilfelle forfall. Det er ikke nødvendig å sende inn ny delegatliste hvis en person som står på varalisten må stille for en delegat som har meldt forfall.Dersom et land/region er forhindret fra å stille delegater, kan plassene overføres til et annet land/region. Dette gjøres ved at en skriftlig fullmakt sendes til GF@ANSA.NO , slik at hovedstyret kan behandle saken. Fristen for dette er 25. mai.

Alle delegater bør delta på formøtet digitalt 10. juli.

Delegasjonsleder

På listen over delegater må medlemslaget oppgi hvem som er delegasjonsleder. Det er denne personen ANSA-sentralt henvender seg til for spørsmål om delegasjonen, for eksempel om påmeldinger og dersom det behov for å gi praktiske beskjeder før og under GF. Selv om det ikke er et krav, anbefaler vi at delegasjonslederen selv er delegat til GF.

I henhold til vedtektene er det ved votering krav om fysisk tilstedeværelse, enten ved ANSAs generalforsamling i Norge, eller på et generalforsamlingsarrangement forhåndsgodkjent av hovedstyret. Det er delegasjonsleder som har ansvar for å koordinere GF-arrangement for sin delegasjon, og søke til hovedstyret om GF-arrangement innen 12. mai. Søknaden sendes til GF@ANSA.NO