Hvis du holder av siste helgen i juli kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement i året. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

I år som i fjor – og i alle år siden 1956 – holder ANSA generalforsamling. Alle ANSA-medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, her bestemmes hvilken retning organisasjonen skal føres videre.

ANSAs generalforsamling vil i sin helhet bli avholdt på Hotel Q33 på Økern i Oslo den 26.-28. juli. Generalforsamlingen vil inkludere politisk og organisatorisk workshop i forkant av møtet, gjennomføring av selve generalforsamlingen, bankett og overnatting hele helgen. Alt på ett og samme sted

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til: hakon.mikalsen@ansa.no

Tid og sted

Dato: 26.-28. juli

Sted: Hotel Q33 , Oslo

Registrering skjer på hotellet mellom klokken 11-12 fredag 26. juli. Deltakere som ikke ankommer innenfor registertingstiden bes melde fra om dette i rimelig tid før generalforsamlingen. Avreisetidspunk kommer. 

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover. Det er kun innmelde delegater som får dekket kost og losji for møtet. 

Påmelding

Fristen for påmelding var 21. juni. Påmeldingen er bindende.

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsmøte eller landsstyre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall medlemmer i landet. Informasjon om delegatplasser sendes til landsstyrene tidlig 2019. 

Øvrige land – land med medlemmer der det ikke finnes ANSA landsstyrer – har tilgang på til sammen elleve delegatplasser. Hvis du ønsker å representere øvrige land kan du melde din interesse her. 

Fristen for å melde delegater er utløpt. 

 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Generalforsamlingen velger ANSAs sentralt tillitsvalgte. Dette omfatter ANSAs hovedstyre og president, valgkomite, ordførerkollegium, kontrollkomite og ordenskollegium. 

Fristen for å stille til valg på generalforsamlingen og bli vurdert av valgkomiteen gikk ut søndag 9. juni. 

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret 2019/2020 kan du lese her. 

Alle kandidater til hovedstyret finner du her. 

Les alt om de ulike vervene, valgprosessen og hvordan du kan stille til valg her. 

Statuttendringsforslag

Du kan lese innsendte forslag til statuttendringer under dokumenter lengre ned på siden. 

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamling vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. Fristen for å melde kandidater har gått ut.

GF-guiden

For å gjøre det litt enklere for deg som er ny å forstå hva GF er og hvordan GF fungerer har vi satt sammen en guide som forhåpentligvis kan hjelpe! Den inneholder også info som er praktisk for deg som skal delta. Her kan du lese fjorårets GF-guide 

Guide til ANSAs generalforsamling.

Dokumenter for GF19

Under finner du alle dokumentene du trenger til generalforsamlingen 2019. Vi minner om at generalforsamlingen er papirløs, og at vi derfor oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av privat pc/nettbrett eller lignende for sakspapirer under møtet. 

Spørsmål/informasjon

Har du spørsmål om ANSAs generalforsamling, send e-post til Håkon Mikalsen eller Hanna Flood.

Spørsmål om reiserefusjon kan sendes til økonomikonsulent på nga.bui@ansa.no