Hvis du holder av første helgen i juli kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

Har du aldri vært på GF før?  Alt du trenger å vite av info til GF 2020 har vi samlet i GF-guiden her!

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover.

Det er kun korrekt innmeldte delegater som får dekket overnatting.

Usikker på om du er meldt inn som delegat? Ta kontakt med ditt land-/regionstyre før du melder deg på. 

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsstyrer og reguleres av paragraf 14 i ANSAs vedtekter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall unike medlemmer i landet gjennom foregående kalenderår. Se innkallingen til generalforsamlingen lenger ned på siden for mer informasjon om hvordan du kan delta som delegat.

Andre deltagere

Kandidater til hovedstyre, valgkomite, kontrollkomite, ordførerkollegium og sekretariat, samt andre inviterte gjester får dekket kost og losji på lik linje med delegater.

Er du ikke delegat eller en av de overnevnte observatørene, men medlem av ANSA kan du være tilstede under møtet og delta i diskusjonen, selv om kost og losji ikke vil bli dekket. Dette krever ikke påmelding. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Generalforsamlingen velger ANSAs sentrale tillitsvalgte. Dette omfatter ANSAs hovedstyre og president, valgkomité, ordførerkollegium og kontrollkomité.

Vedtektsendringsforslag

For å endre vedtektene må forslag til endringer sendes hovedstyret senest åtte uker før ordinær generalforsamling trer sammen.

Nominér til "Årets land/region" og "Årets lokallag"

Er du stolt av ditt ANSA-land/region eller lokallag? Nå kan alle medlemmer sende inn nominasjoner til kåringen av "Årets ANSA-land/region 2022" eller "Årets lokallag 2022". I tillegg til en fantastisk pokal, vil navnene til landet/regionen og lokallaget bli inngravert på ANSAs "skjold of fame" og henge i ANSAs lokaler i all fremtid. De vil bli en del av ANSAs historie!

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamlingen vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. 

GF-guiden

For å gjøre det litt enklere for deg som er ny å forstå hva GF er og hvordan GF fungerer har vi satt sammen en guide som forhåpentligvis kan hjelpe! Den inneholder også info som er praktisk for deg som skal delta.

Guide til ANSAs generalforsamling.