Hvis du holder av siste helgen i juli kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

Har du aldri vært på GF før? Er dette din 8. GF, men du merker du trenger en liten oppfriskning? Alt du trenger å vite av info til GF 2020 har vi samlet i GF-guiden her!

Oppdatering 16. juni: Det er med stor glede at vi nå kan bekrefte at vi vil ha mulighet til å gjennomføre fysisk GF for alle delegater som ønsker å det!

Det ble tidligere annonsert at ANSA var nødt til å ta en vurdering av hvordan årets GF skulle gjennomføres, på en dato nærmere dato for GF. Det for å sørge for at vi kan gjennomføre i tråd med gjeldende retningslinjer og smittevernsregler.

I tråd med siste oppdaterte retningslinjer fra myndighetene vurderer ANSA det nå som mulig å gjennomføre Generalforsamling fysisk i 2020. Det vil også tilrettelegges for digital deltagelse for alle delegater som ønsker eller trenger det.

Delegater gjøres oppmerksom på at det fremdeles kommer til å være egne smittevernsregler under arrangementet. Disse vil utarbeides i tråd med gjeldende retningslinjer fra myndighetene for aktuell dato, og publiseres i forkant slik at alle deltagere skal være godt informert.

Angående romfordeling: det er greit å dele rom med andre deltagere fra din nærmeste krets, så send en mail om det dersom du ikke har registrert dette i påmeldingen. Fra helsenorge.no: "Rådet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig eller som er dine nærmeste. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange, og det bør være de samme over tid."

Vi gleder oss til å kunne samles!

I år som i fjor – og i alle år siden 1956 – avholder ANSA generalforsamling. Alle ANSA-medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, og her stakes organisasjonens kurs ut.

Tid og sted

Dato: 23.-26. juli

Det vil være sosialt opplegg og kveldsmat torsdag kveld. Formøtet starter fredag morgen, mens den offisielle delen av generalforsamlingen starter fredag ettermiddag. Det forventes at delegater deltar på både formøte og generalforsamling for å få dekket opphold. Dersom du ikke har mulighet til dette er det viktig at du tar kontakt med Håkon Mikalsen så fort som mulig, for å søke om godkjenning. Manglende oppmøte faktureres den enkelte delegat.

Sted: Quality Hotel 33, Økern

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover.

Det er kun korrekt innmeldte delegater som får dekket overnatting.

Usikker på om du er meldt inn som delegat? Ta kontakt med ditt land-/regionstyre før du melder deg på. 

Påmelding

Påmeldingsfristen har gått ut.

Husk også å trykke "delta" på Facebook-eventet for å få med deg løpende oppdateringer.

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsstyrer og reguleres av paragraf 14 i ANSAs vedtekter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall unike medlemmer i landet gjennom foregående kalenderår. Se innkallingen til generalforsamlingen lenger ned på siden for mer informasjon om hvordan du kan delta som delegat.

Andre deltagere

Kandidater til hovedstyre, valgkomite, kontrollkomite, ordførerkollegium og sekretariat, samt andre inviterte gjester får dekket kost og losji på lik linje med delegater.

Er du ikke delegat eller en av de overnevnte observatørene, men medlem av ANSA kan du være tilstede under møtet og delta i diskusjonen, selv om kost og losji ikke vil bli dekket. Dette krever ikke påmelding. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Generalforsamlingen velger ANSAs sentrale tillitsvalgte. Dette omfatter ANSAs hovedstyre og president, valgkomité, ordførerkollegium og kontrollkomité.

Fristen for å stille til valg på generalforsamlingen og bli vurdert av valgkomiteen er 21. juni. 

Les mer om årets kandidater her, og valgkomiteens innstilling her.

Vedtektsendringsforslag

For å endre vedtektene må forslag til endringer sendes hovedstyret senest åtte uker før ordinær generalforsamling trer sammen, altså den 29. mai.

Nominér til "Årets land/region" og "Årets lokallag"

Er du stolt av ditt ANSA-land/region eller lokallag? Nå kan alle medlemmer sende inn nominasjoner til kåringen av "Årets ANSA-land/region 2020" eller "Årets lokallag 2020". I tillegg til en fantastisk pokal, vil navnene til landet/regionen og lokallaget bli inngravert på ANSAs "skjold of fame" og henge i ANSAs lokaler i all fremtid. De vil bli en del av ANSAs historie!

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamlingen vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. Fristen for å melde kandidater er 15.6. 

GF-guiden

For å gjøre det litt enklere for deg som er ny å forstå hva GF er og hvordan GF fungerer har vi satt sammen en guide som forhåpentligvis kan hjelpe! Den inneholder også info som er praktisk for deg som skal delta.

Guide til ANSAs generalforsamling.

Dokumenter for GF2020

Under finner du alle dokumentene du trenger til generalforsamlingen 2020. Vi minner om at generalforsamlingen er papirløs, og at vi derfor oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av privat pc/nettbrett eller lignende for sakspapirer og vedlegg under møtet.

Vedlegg

Tidligere generalforsamlinger

Refusjon

Spørsmål/informasjon

Har du spørsmål om ANSAs generalforsamling, send e-post til Jorge Moreno.

Spørsmål om reiserefusjon kan sendes til økonomikonsulent Beate Odland.