18.desember 2020 arrangerer ANSA vår store karrieredag. Her kan du møte en attraktiv gruppe studenter som du ikke møter på andre karrieredager.

Norske utenlandsstudenter, og da særlig de som tar hele graden ute, er attraktive studenter det kan være vanskelig å nå ut til via andre kanaler enn ANSAs karrieredag. Disse studentene er arbeidssøkere med god språk- og kulturkompetanse i tillegg til høyere utdanning fra læresteder i utlandet. Dette er en kombinasjon som blir stadig mer etterspurt på det norske arbeidsmarkedet.

Påmelding for bedrifter på ANSA Karrieredag 2020

Studenter med erfaring fra utlandet

Vi tilbyr deg å møte norske studenter med akademisk bakgrunn fra utlandet som er på vei ut i arbeidslivet for første gang. Er din bedrift ute etter kandidater med arbeidserfaring, vil du dra nytte av å møte tidligere utenlandsstudenter fra ANSAs alumniorganisasjon som også vil være til stede på arrangementet.

Få utbytte av ANSAs karrieredag

Vi vil at bedriftene skal få maksimalt utbytte av karrieredagen. ANSA vil derfor aktivt promotere hver enkelt bedrifts deltagelse i forkant av arrangementet. Vi kontakter alle medlemmer som er i målgruppen til din bedrift på e-post, i tillegg til kampanjer og oppdateringer i sosiale medier utover høsten.

ANSAs karrieredag: kandidater fra Norge - utdannelse fra utlandet

Påmelding

Meld på din bedrift på ANSAs karrieredag og møt norske studenter med solid erfaring og kunnskap fra utlandet.