Mentorprogrammet i regi av ANSA Alumni er en unik mulighet for å få karriereveiledning og oppfølging av en erfaren og kompetent mentor.

Hva?

Mentorprogrammet er et tilbud til alle ANSA-medlemmer som enten går siste året på utdanningen sin, eller som har få års arbeidserfaring. Ordningen er gratis, og krever engasjement fra deg som mentee. Som deltaker i Mentorprogrammet, vil du bli med i en faggruppe på opptil seks personer, ledet av en mentor. Flere av våre mentorer er tidligere ANSA-medlemmer, og leder grupper innen fagområder de har lang yrkeserfaring fra.

Hvorfor?

Målet er å tilby deg en arena for å diskutere faglige, karrieremessige og personlige temaer, få innspill fra en erfaren mentor, og utvide ditt profesjonelle nettverk - med andre ord en unik mulighet for deg som er eller tidligere har vært utenlandsstudent!

Hvordan?

Mentorgruppene blir satt sammen på bakgrunn av studier/jobb og like interesser. Viktigst er det at du som mentee uttrykker motivasjon til å bidra i gruppa, og viser nysgjerrighet på de andre. Ettersom våre mentorer holder til i Oslo, er det ønskelig at mentee-ene har mulighet til å delta på minst ett møte i hovedstaden. Dersom dette ikke skulle være mulig, ordner man møter på nett.

Tidspunkt for samlingene og hvordan disse blir gjennomført vil bli planlagt i samråd med mentor og resten av mentorgruppa på det første møtet. Erfaringsmessig legges det opp til fire samlinger i året.

Vi lanserer snart nytt opptak til vårt mentorprogram - følg med her og på våre sosiale medier kanaler! Tidligere år har det blitt tilbudt plasser i gruppene Ledelse, Ingeniør, Medisin, Internasjonal politikk, Internasjonal business, Kapital og finans, og Psykologi (forbehold om endringer ved neste opptak). 

Les mer om våre tidligere mentorer.

SPØRSMÅL?

Her finner du info om våre mentorer. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: alumni@ansa.no.