Kjære ANSA Alumni-medlem!

Vi minner om ANSA Alumni årsmøte med styrevalg tirsdag 28. august kl 18:00.
Møtet finner sted i ANSAs lokaler i Oslo. Årsmøtet starter med lett bevertning.

Agenda for møtet blir:

  • Velkommen
  • Introduksjon
  • Årsmøte
  • Valg av nytt styre

Ønsker du å stille til valg i ANSA Alumni? Er du kanskje nylig hjemkommet utenlandsstudent og ønsker deg et nettverk i Oslo-området? Et styreverv i Alumni kan gi deg store fordeler når det gjelder å skaffe seg nettverk raskt og ikke minst møte mennesker som har mange av de samme erfaringene fra studiene som det du selv har.

Er du tidligere utenlandsstudent, men har bodd hjemme en stund, er du også hjertelig velkommen til å stille til valg. Styret i ANSA Alumni er mangehodet, og består av blant annet leder, nestleder, faglig ansvarlig, sosialt ansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, økonomiansvarlig, mm. Er du interessert i å vite mer, eller ønsker du å stille som kandidat, ta kontakt med leder i valgkomiteen Jan Mykleset på telefon 908 21 747 eller e-post: jan.mykleset@outlook.com

Mer informasjon om årsmøtet og valget samt agenda finner du på Alumni sine nettsider.

Under finner du også årsberetning, arbeidsprogram og statutter. Dersom du har forslag til endringer av statutter eller andre innspill til styret kan du sende mail til jan.mykleset@outlook.com senest en uke før årsmøtet.

 Årsrapport 2018.pdf

Arbeidsprogram ANSA Alumni 2017 2018.docx.pdf

Statutter2017-18.pdf

 Fortsatt god sommer og velkommen til årsmøte 25. august!

Påmelding (grunnet bevertning) sendes til: marierdal@hotmail.com

 


Med vennlig hilsen
Styret i ANSA Alumni