Det å studere i utlandet krever en god del planlegging og det er ikke alltid like lett å vite hva slags valg man skal ta eller hva som må være i orden før man legger ut på sitt livs største eventyr. Under vil du finne en sjekkliste som kan hjelpe deg veien. 

Hvordan best velge studiested og lærested i utlandet

 • Finn ut hvor i verden du vil studere
 • Les om erfaringene til nåværende og tidligere utenlandsstudenter
 • Spør nåværende og tidligere utenlandsstudenter om deres erfaringer
 • Sjekk om studiet er godkjent for støtte av Lånekassen
 • Er studiet godkjent i Norge?
  • 163 yrker i Norge er lovregulerte. Eksempel på yrker som krever autorisasjon eller godkjenning er advokat, lege, psykolog og veterinær. Oversikt over de lovregulerte yrkene, samt hvilke kontorer som godkjenner dem finner du på nettsiden til Nokut.
  • Skal du studere helsefag, trenger du autorisasjon når du kommer hjem for å kunne jobbe med pasienter i norsk helsevesen. Informasjon om hvilke helsefaglige yrker som krever autorisasjon finner du på helsedirektoratet.no
 • Undersøk opptakskrav – strenge adgangskrav kan bety høy standard på studiet.
 • Be om detaljert fagplan og pensumliste for studiet som du kan sammenligne med tilsvarende studier ved norske lærestedet.
 • Har norske lærere og professorere hørt om studiet og lærestedet? Finnes det utvekslingsavtaler ved lærestedet? Dette kan si noe om hvor etablert studiestedet er i fagmiljøet.
 • Se om fasilitetene ved lærestedet er gode nok for deg – finnes det studentorganisasjoner, studentboliger, helsetjenester, gode datarom og lignende ved skolen?
 • Hvordan er lærestedet rangert?
  Rangeringslister kan gi et godt inntrykk av hvordan kvaliteten på studiestedet er, men gjør deg kjent med hvilke kriterier som ligger til grunn for rangeringslisten.

Les også Utdanning i verden sin side om hvordan man finner ut om universitetet har god kvalitet.

Foto: