Visste du at studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få støtte fra Lånekassen i tolv måneder? Gjelder dette deg, så kan du altså få støtte i to ekstra måneder om sommeren!

Slik gjør du:

Du må først ha sendt inn en vanlig søknad om støtte for undervisningsåret som avsluttes før sommeren du skal søke om ekstra støtte for. Avslutter du hele utdanningen din i vårsemesteret, har du ikke rett til støtte for den påfølgende sommeren.

Husk at du som student med nedsatt funksjonsevne (herunder også dysleksi) også kan ha rett til ekstrastipend fra Lånekassen gjennom hele studieåret, les mer om dette på Lånekassens sider.

Les også mer på ANSAs sider om tilrettelegging

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Lånekassen direkte, eller vår sosialrådgiver på Raadgivere@ansa.no  eller tlf +47 22477604.

 

Foto: dachazworks/Shutterstock